Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Message from the Rector

Suleimanov Akif Shamil oglu
Last update:
.

.

 

Having founded on the initiative of our national leader H. Aliyev, Azerbaijan Technological University (ATU) now plays an important role in the training of highly-qualified cadres for the leading fields of Republic’s economy.

      At our University there are:
  •    ► 17 - specialties
  •    ►   4 - faculties
  •    ► 17-  departments
  •    ►   1- Department of doctoral and master's degrees

         According to the information on 15 October, 2012, at present we have 2095 students.

         Alumni of ATU decently represent our republic with their professionalism and active civic position not only in Azerbaijan, but also outsides of its borders.

         During the independence years the University has gained higher achievement. Nowadays modern material-technical base has been made, professorial tutor staff has already been formed dealing with effective pedagogical and scientific works. Among them there are professors having such honorary titles as honoured engineers, inventors, artists and honoured scientists.

         Our scientific-research laboratories play significant role in the improvement of education process and effectiveness of scientific-research work.

The library and its reading-hall, supplied with modern computer technology, render its service to students and professors.

         According to its acmes, ATU was awarded international “Grand Prix” in 1996 and with the gold medal of France support Association for Industry in 2002.

ATU was one of the firsts among the higher schools of the Republic passed the accreditation process in 2007.

Our University has scientific relations with CIS and Turkey universities and other universities of foreign countries and with different scientific-research institutions.

We hope that the information you got from our university’s web site will be useful for you.

 

Rector: doctor of technical sciences,
   professor Suleimanov Akif Shamil oglu

.

.

.

.

.

.

.

.
Top
  • Developed by: Ayaz Askerov