Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Marketinq kafedrasıand History”

.

 

 

 

The department - 050408 - "Marketing", trains bachelors in the specialty 050402 – "Accounting and audit", and masters in the specialty 060408 – "Marketing" and 060404 – "Tourism economy".

Now the department  trains bachelors on 28  specialities, and masters on 20 specialities.

Bachelor's degree:

 • 1. Marketing
 • 2. Accounting
 • 3. Accounting and audit
 • 4. Accounts department and accounting tasks
 • 5. Commercial business
 • 6. Organization of commercial activity
 • 7. Bases of commercial activity
 • 8. Economic  analysis
 • 9. Economic analysis and audit
 • 10. International marketing
 • 11. Communication systems of marketing
 • 12. Organization of production
 • 13. Economy, organization and production management
 • 14. Information economy
 • 15. Economy of production, management and marketing
 • 16. Market researches
 • 17. Management of marketing
 • 18. Logistics
 • 19. Service marketing
 • 20. Agromarketing
 • 21. Advertizing activity
 • 22. Branch marketing
 • 23. Tourist marketing
 • 24. Bank marketing
 • 25. Transport and commercial business
 • 26. Analysis of economic activity of transport enterprises
 • 27. Commodity policy of marketing
 • 28 .Establishment of prices and conditions

Master's degree:

 • 1. History and methodology of marketing
 • 2. Modern problems of marketing
 • 3. Exchange business
 • 4. Marketing of the international business
 • 5. Marketing of small business
 • 6. Marketing management
 • 7. Marketing of areas and spheres of activity
 • 8. Behavior of consumers???
 • 9. Economic forecasting
 • 10. A role of the economic analysis in customs affairs
 • 11. Logistics in the motor transport
 • 12. History and methodology of tourism
 • 13. Modern problems of tourist economy
 • 14. Directions of development of tourism
 • 15. Problems of use of marketing in tourism
 • 16. Tourism management
 • 17. Social and economic problems of development of tourism
 • 18. Innovative policy of tourism
 • 19. Investment policy in tourism development
 • 20. Economy of tourist branch in system of national production

Employees of the Department:

 • Nushaba Aslan gizi Hajiyeva – Associate Professor
 • Khasay Musa oglu Mehdiyev – Associate Professor
 • Nazim Davud oglu Verdiyev - Associate Professor
 • Mammad Haji oglu Urkayev – Associate Professor
 • Karim Adil oglu Mammadov -  senior lecturer
 • Irada Jamil gizi Kerimova -  senior lecturer
 • Shalala gizi Ali Yusifov - senior lecturer
 • Shahla Nadir gizi Garayeva - senior lecturer
 • Adalet Veli gyzy Iskenderov - senior lecturer
 • Hudayar Bakir oglu Mammadov - Assistant
 • Tajaddin Bayram oglu Bayramov – Assistant
 • Sevinj Firuddin gizi Babakishieva -  senior laboratory assistant  
 • Sevda Ismet gizi Mehdiyev -  senior laboratory  assistant
 • Hatira Vali gizi Gurbanova -. -  senior  laboratory assistant
 • Leila Turi gizi Mammadova -   senior laboratory assistant
 • Zeynab Nabi gizi Mammadova -  laboratory assistant
.
Top
 • Developed by: Ayaz Askerov