Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/12 : Azərbaycan Texnologiya Universitetind

Görkəmli adamların kitab, kitabxana və mütaliə haqqında fikirləri

Görkəmli adamların kitab, kitabxana və mütaliə haqqında fikirləri
Son dəyişiklik:
 
 
 
 
 
 
 

 
Elmi  beşikdən məzara qədər öyrənmək.
       Məhəmməd Peyğəmbər (S.Ə.) 
Kitabxana  xalq, millət üçün,
cəmiyyət üçün  müqəddəs bir yer, 
mənəviyyat, bilik, zəka  mənbəyidir.                                               
                                                       Heydər Əliyev  
​Dünyada nə qədər kitab var belə,                                
Çalışıb əlləşib gətirdim ələ,
Oxudum, oxudum, sonra da vardım,                         
Hər gizli xəznədən bir dürr çixardım.
                                 Nizami Gəncəvi
Elm  ilə, ədəblə tapılır şərəf,
Mirvari olmasa nə lazım sədəf?
                       Məhəmməd Füzuli
Hər sözü bir ulduz, bir şəffaf almaz,
Mənalar dünyasi qaranlıq deyil,
Bu böyük kitablar yaranır az-az,
Çünki ömürlükdür, bir anliq deyil.
                                            Səməd Vurğun
Yaxşı kitab çox qiymətli xəzinədir.
                                                        H.Zərdabi
Bilmədiyi şeyi soruşsa hər kəs,
Mənzilə düz gedər, yolu itirməz
                                 Sədi
Biliyinə qürrələnmə, bilmədiklərin bildiklərindən qat-qat çoxdur.
                                                        Hümam Təbrizi
Axmaqlarla oturub-durmaqdansa ,
kitabla tənha oturmaq yaxşıdır.
                           Qasım bəy Zakir 

 
Bilik - həyatda faydalı olmaq naminə qazanılmalıdır.
                                                                                                                                                F.Bekon
 İnsan güc ilə yox, mütaliə  etməklə ağıllanır.
                                                                      C.Bruno
Başqalarından öz qüdrətinlə üstün olmaqdansa, 
biliyinlə üstün olmaq məsləhətdir.
                                   Makedonyali İskəndər
Az bildiyini başa düşmək üçün çoxlu oxumaq lazımdır.  
                                                      Mişel Monten 
Əsl təhsil yalnız mütaliə  ilə əldə edilir.
                                      N.A.Rubakin
Kitablar özünüzə və başqalarına hörmət etməyi öyrədəcək,
ürəyi və ağlı, dünya və insanlıq sevgisiylə dolduracaq.
                                                        Maksim Gorki
   

 

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov