Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

Elektron mühazirə mətnləri

Elektron mühazirə mətnləri
Son dəyişiklik:

 

 

İmtahan testləri I semestr 2017

 • Kimya mühəndisliyi
 •  
 • Kompyuter mühəndisliyi və Telekommunikasiya
 • Qida mühəndisliyi və ekspertiza
 •  
 • Maşın mühəndisliyi və logistika
 • Mexanika və metallurgiya mühəndisliyi
 • Riyaziyyat və Fizika
 • Senayenin iqtisadiyyati ve idare olunmasi
 • Senayenin iqtisadiyyati ve idare olunmasi-  RUS
Avtomatika ve informasiya texnologiyalari
Ictimai elmler ve multikulturalizm
İnzibati idarəetmə kafedrasi
 • Marketinq
Menecment kafedrası
Ekologiya muhendisliyi
xarici diller
Keyfiyyətin ekspertizası
KM ve telekom
Maşın mühəndisliyi və logistika Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının əsasları
Mexanika ve metallurgiya muhendisliyi
 • Yüngül sənaye mühəndisliyi
Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov