Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/12 : Azərbaycan Texnologiya Universitetind

Yeni Kitablar

Yeni Kitablar
Son dəyişiklik:
 
 
 
 
 
 
 

 Kitab, üzərinə bu və ya digər yollarla köçürülmüş mətn və ya rəsm şəklində informasiya daşıyıcılarından ibarət vərəqə toplusudur. Bu vərəqələr bir tərəfədən tikilir və üzlüklə örtülür. Kitabda kağızın hər tərəfinə səhifə deyilir. Bəzən böyük sənədin və ədəbi əsərin bir hissəsinə də kitab deyilir. Elektron formasında yazılmış kitaba elektron kitab deyilir.

   Həyatı həm yaşayaraq öyrənirik, həm kitablardan. Elə kitablar var ki, onlar insan həyatında mühüm rol oynayır. Kimi həyatını həmin kitablardakı qəhrəmanların müsbət keyfiyyətlərini mənimsəyərək, kimi ordan öyrəndiklərilərini həyatda tətbiq edərək, kimi də heç kitab oxumadan qurur. Yaxşı kitab aqil insanın, ağıllı insanın həyatına həmişə işıq salan vasitə olub. Bir az bu kitablar haqqında danışaq.

 

 

KITABXANAYA DAXIL OLAN
YENİ NƏŞRLƏR

                                         

1.Dünyanın 100 ən yaxşı unıversiteti.Böyük Britaniyanın”Times Higher Education-QS World University Rankings”jurnalının 2009-cu il üzrə müəyyənləşdirdiyi reytinq əsasında.Bakı,Şərq-Qərb,2012. 632 səh. Tirajı: 5000.Redaktor:Bayram Hüseynzadə.Layihənin rəhbəri və ön söz müəllifi: Misir Mərdanov.

2.Əyyubov V.S.,Məmmədov F.Ə.,ƏliyevR.R. Regional idarəetmə.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.Gəncə-Mingəçevir, Avropa nəşriyyatı,2013.  204 səhTirajı100. Kitab Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunur.Elmi redaktor:Budaqov H.T. Rəyçilər:Hüseynov M.Ç.,Hacıyeva N.A.,Məmmıdov M.M.,BabayevF.Ə.

3.Azərbaycan və MDB ölkələri.Statistik məcmuə.Rəsmi nəşr.  Bakı,2013.Hədiyyə.228 səh.Tirajı 300 nüsxə.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.İSBN:5-86874-337-7.

4.Statistik nəşrlərin kataloqu.Bakı,2014.Hədiyyə.46 səh.Tirajı 300 n. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.

5.Azərbaycan və Rusiya 2013.Statistik məcmuə.Bakı,2013.342 səh. Tirajı 300 nüsxə.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Rusiya Dövlət Statistikasının Federal Xidməti.İSBN:586874-119-6.

6.Könül Asifqızı.Arif Paşayev-80.II hissə.Bakı,2014.88 səh. Zəmanəmizin böyük Azərbaycanlısı.Redaktor:Aytən Əsədullayeva.

7.Haciyev Cahangir.Trikotajın texnologiyası kursundan tapşırıqlar.Dərs vəsaiti. `Bakı,”Təhsil”NPM,2012.258 səh.Tirajı 200 nüsxə.Rəyçilər:t.e.d.Vəliyev F.Ə.,t.e.n.Cabbarov E.Ə.,   t.e.n.Abdullayeva S.İ.,t.e.n.Babayev F.Ə.

8.Hacıyev Cahangir.Trikotaj materiallarının texnoloji parametrlərinin layihələndirilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı,”Təhsil”NPM,2010. 240 səh.    Tirajı 200 nüsxə. Rəyçilər:t.e.d.Vəliyev F.Ə.,t.e.n.Cabbarov E.Ə.,   t.e.n.Abdullayeva S.İ., t.e.n.Babayev F.Ə.

9.Tahir Kazımov.Yeni orlean “şənlikləri”.(Roman-dedektiv). Bakı,UniPuinter,2013.580 səh.Tirajı 2000 nüsxə.Hədiyyə.Redaktorları:İlhamə Hacıyeva,Şakir Albalıyev.İSBN:978-9952-440-45-5.

10. Tahir Kazımov.Qırmızı rəng. (Roman-dedektiv). Bakı,UniPuinter,2014.616 səh.Tirajı 2000 nüsxə. Hədiyyə.  Redaktor:Sevinc Beydulla qızı.           İSBN:978-9952-440-45-5.

11.Nəbiyev Əhəd.Şərabın kimyası.Dərslik.Bakı,Elm,2010.432 səh. Tirajı,200 nüsxə.Redaktor:T.Kərimli.Rəy verənlər:BabayevM.Ş., FətəliyevH.K.    İSBN:978-995-453-20-1.

12. Bilal N.Şimşir.İngiliz belgelerinde Atatürk.(1919-1938).Cilt I. Nisan 1919-Mart 1920.2 Baskı.Ankara,Türk tarih kurumu basımevi, 1992. Cxli 502. İSBN:975-16-0423-0.

13.Bilal N.Şimşir.İngiliz belgelerinde Atatürk.(1919-1938).Cilt II. Nisan-Aralık 1920.2 Baskı.Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2000.Cxli 552.          İSBN:975-16-0423-0.

14.Bilal N.Şimşir.İngiliz belgelerinde Atatürk.(1919-1938).Cilt III. Ocak-Eylül 1921.2 Baskı.Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2000. Cxli 702.         İSBN:975-16-0423-0.

15.Bilal N.Şimşir.İngiliz belgelerinde Atatürk.(1919-1938).Cilt IV. Ekim 1921-Ekim 1922.2 Baskı.Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2000. Cxli 661. İSBN:975-16-0423-0.

16.Bilal N.Şimşir.İngiliz belgelerinde Atatürk.(1919-1938).Cilt V. Ekim 1922-Aralık 1925.Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2005.    Cxli 611.        İSBN:975-16-0423-0.

17.Bilal N.Şimşir.İngiliz belgelerinde Atatürk.(1919-1938).Cilt VI. Ocak 1926-Aralık 1929.Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2005.    Cxli 558.        İSBN:975-16-0423-0.

18.Bilal N.Şimşir.İngiliz belgelerinde Atatürk.(1919-1938).Cilt VII. 1930-1933.Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2006. Cxli 564. İSBN:975-16-0423-0.

19.Bilal N.Şimşir.İngiliz belgelerinde Atatürk.(1919-1938).Cilt VIII. 1934-1939.Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2006. Cxli 712. İSBN:975-16-0423-0.

20.Malazgirt armağanı.2 Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi, 1993.    Cxli 316.İSBN:975-16-0524-5.

21.Enver Çakar.Doğu akdeniz sahilindebir osmanlı sancaöı:TRABLUS. (1516-1579).Ankara, Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2012.Cxli 440.        İSBN:978-975-16-2515-8.

22.İsmail Soysal.tarihçileri ve açıklamaları ile birlikte TÜRKİYE”NİN SİYASAL ANDLAŞMALARI.Cilt I (1920-1945).3 Baskı. Ankara, Türk tarih kurumu,2000.Cxli 704.İSBN:975-16-0184-3

23.Yahya Akyüz.Türk kurtuluş savaşı ve fransız kamuoyu.(1919-1922). Genişletilmiş 2 baskı. Ankara,Türk tarih kurumu,1988. Cxli 406.           İSBN:975-16-0053-7.

24.  Bilal N.Şimşir.Türk yazı devrimi.2 Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu ,2008. Cxli 488. İSBN:978-975-16-0420-0.

25.Nesrin Sarıahmetoğlu.Azeri-ermeni ilişkileri.(1905-1920). Ankara,Türk tarih kurumu,2006.Cxli 535.İSBN:975-16-1885-1

26.Mehmet Saray.Atatürk ve türk dünyası. Ankara,Türk tarih kurumu ,1995. Cxli 248. İSBN:975-16-0747-7.

27.Harf devrimi”nin 50.yılı sempozyumu.2 baskı. Ankara,Türk tarih kurumu , 1991. Cxli 234. İSBN:975-16-0357-9.

28.Mehmet Ersan.Selçuklular Zamanında Anadolu”da ermeniler. Ankara,Türk tarih kurumu ,2007. Cxli 311. İSBN:978-975-16-1963-1.

29.Abdullah Saydam.Kırım ve Kafkas göçleri.(1855-1876).2 baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2010. Cxli 712.  İSBN:978-975-16-080-4

30.Türkiye ve rusya.XVIII.Yüzyıl sonundan kurtuluş savaşına kadar türk-rus ilişkileri (1798-1919). Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2011. Cxli 754. İSBN:978-975-16-2404-8.

31.Turqay Yazar.Nahcivan”da türk mimarisi.(Başlangıcından 19. Yüzyılın Sonuna Kadar).Ankara,2007.Cxli 578.

32.Kemal Çiçek.Ermenilerin zorunlu göçü.(1915-1917).Güzden Geçirilmiş 2.Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2012. Cxli 307. İSBN:978-975-16-2479-6.

33.Hikmet Özdemir,Kemal Çiçek,Ömer Turan,Ramazan Çalık,Yusuf Halaçoğlu.Ermeniler:Sürgün ve göç.4 Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2010. Cxli 235. İSBN:978-975-16-1810-8.

34.Şeref Ünal.Uluslararası hukuk açısından ermeni sorunu. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2011. Cxli 551.İSBN:978-975-16-2415-4.

35.Jozsef Molnar. Macaristan”daki türk anıtları.Metin dışında 69 levha vardır.2.Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2011. Cxli 48.İSBN:975-16-0473-7.

 36.Emel Esin.Türkistan seyahatnamesi. 2.Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1997. Cxli 68. İSBN:975-16-0918-6.

37.Cemal tuzcuoğulları.Beypazarı anıları.Ankara,2012.Cxli 67.

38.Kadir Pektaş.Tunus”ta osmanlı mimarı eserleri. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2002. Cxli 321. İSBN:975-16-1324-8.

39.Hasan Cemil Çambel. Makaleler hatiralar.3.Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2011. Cxli 144. İSBN:978-975-16-2354-6.

40.lezzet Tulbasiyeva.Kazakların yaşam estetiği. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2004. Cxli 94. İSBN:975-16-1739-1.

41.Nusret Çam.Yunanistan”daki türk eserleri. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2000. Cxli 394. İSBN:975-16-1223-3.

42.Nadir Devlet.İpek yolu. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1999. Cxli 280.İSBN:975-16-0885-6.

43.Winter tourism and ski Centres.Turkey.Ankara,2010.

44.Thebusiness.Turkey 2012.year.

45.The Marmara Foundation.2013-2014.17.Avrasiya ekonomi zirvesi.4-6 february 2014 Istanbul.

46.Perceptions.Journal of international affairs.Spring 2012.Volume XVII-Number 1. Cxli 116.İSSN 1300-8641.

47.Fahrettinnb Kırzıoğlu M.Osmanlılar”ın Kafkias-elleri”ni Fethi.(1451-1590). 2 Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1998. Cxli 552. İSBN:975-16-0458-3.

48.Kazım Özalp.Milli Mücadele.(1919-1922).II. Belgeler.  Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1989.Cxli 212.İSBN:975-16-0106-1.

49.Arı İnan.Düşünceleriyle Atatürk.3 Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1999.Cxli 330.İSBN:975-16-0340-4.

50.Ali Sevim. Genel gizgileriyle Selçuklu-ermeni ilişkileri.2 Baskı.  Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2002.Cxli 41.İSBN:975-16-1588-7.

51. Bilal N.Şimşir.Atatürk”ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler.Ankara,1991.Cxli 182.İSBN:975-16-0419-2.

52.Yaşar Yügel. Macaristan ve Bulgaristan”dakı türk sanat eserleri. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1991.Cxli 57.İSBN:975-16-0351-X.

53.Afetinan A.İzmir iktisat kongresi.17 Şubat-4 mart 1923. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1989.Cxli 104.İSBN:975-16-0103-7.

54. Afetinan A. M.Kemal atatürk”ün karlsbad hatıraları.2 baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1991.Cxli 76.İSBN:975-16-0371-4.

55.Uluslararası Ekonomik Sorunlar.Yıl:13.Sayı:46.mayıs 2013.            İSSN:1306-8431.1306-844

56. Bilal N.Şimşir.Atatürk”ün büyük söylev”i üzerine belgeler. Ankara,1991.İSBN:975-16-0419-2

58.Mustafa Kemal.Arıburnu müharebeleri raporu.3 baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1990.Cxli 199.İSBN:975-16-0125-7.

59.Arı İnan.Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ün 1923 Eskişehir-İzmir konuşmaları. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,1996.Cxli 141. İSBN:975-16-0125-7.

60.Ahmet Yaşar Ocak.Sarı Saltık.Popüler islam”ın Balkanlar”dakı Destanı öncüsü (XIII.Yüzyıl). Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2011.Cxli 137. İSBN:978-975-16-2401-7.

61.Kamuran Gürgün.Türk-Sovyet ilişkileri.(1920-1953).2 Baskı. Ankara,Türk tarih kurumu basımevi,2010.Cxli 325.   İSBN:978-975-16-0341-8.

62.Turkey.Ankara,2011.Cxli 492.

63.Hazar raporu.Ankara,2013.Cxli 131.

64.Şehdi Osman Efendi.Rusya sefaretnamesi.1757-1758. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,2011.Cxli 78.  İSBN:978-975-16-2400-0

65.S.Takats.Macaristan Türk aleminden çizgiler. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,2011.Cxli 336.  İSBN:978-975-16-2468-0

66.Gotthard Jaeschke.Türk kurtuluş savaşı kronolojisi.II.Mudanya mütarekesinden 1923 sonuna kadar.(11 ekim1922-31 aralık 1923).  2 baskı. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,1989.Cxli 55.  İSBN:975-16-0110-X.

67. Gotthard Jaeschke. Türk kurtuluş savaşı kronolojisi.Mondros”tan Mudanya”ya kadar.(30 ekim 1918-11 ekim 1922). 2 baskı. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,1989.Cxli 239.  İSBN:975-16-0110-X.

68.Harf devrimi”nin 50 yılı sempozyumu. 2 baskı. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,1991.Cxli 234.  İSBN:975-16-0357-9.

69.M.Sunullah Arısoy.Mustafa Kemal Atatürk”ün söyleyip yazdıkları. I Kitap.(1906-8.11.1918). 2 baskı. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,1989.   Cxli 307.  İSBN:975-16-0183-5.

70.A.Mete Tuncoku.Çanakkale 1915.Buzdağının altı.Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,2007.Cxli 215.  İSBN:975-16-1542-9.

71.Aptulahat Akşin.Atatürk”ün dış politika ilkeleri ve diplomasisi. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,1991.Cxli 345. İSBN:975-16-0392-7.

72.Mithat Sertoğlu. Tarihten Sohbetler. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,1994.Cxli 285. İSBN:975-16-0656-X.

73.Kazım Özalp.Milli mücadele (1919-1922).I.4 baskı. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,1998.Cxli 269. İSBN:975-16-0993-3.

74.Ahmet Halaçoğlu.Balkan Harbi sırasında Rumeli”den Türk göçleri. (1912-1913). 2 baskı. Ankara,  Türk tarih kurumu basımevi,1995.      Cxli 156. İSBN:975-16-0606-3.

75.Tayfur Sökmen.Hatay”ın kurtuluşu için harcanan çabalar). 2 baskı. Ankara, Türk tarih kurumu basımevi,1992.Cxli 131. İSBN:975-16-0499-0.

76.Mustafa Butay.Kafkasya hatıraları. ). 2 baskı. Ankara, Türk tarih kurumu basımevi,2007.Cxli 130. İSBN:975-16-0245-9.

77.Rahmi Apak.İstiklal savaşında Garp cephesi nasıl kuruldu. Ankara, Türk tarih kurumu basımevi,1990.Cxli 230. İSBN:975-16-0228-9.

78.İhracatın yıldızları.Stars of Turkish Export.Ankara,2012. Cxli 284.   İSBN:978-975-304-446-2.

79.Kumbet.Tokat Şairler ve Yazarlar Derneyi.Temmuz-Ağustos-Eylul, 2012. Cxli 103.

80.Hamdi Birgören.Ayanlar devrinde bolu.Bolu belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi,2008. Cxli 58.İSBN:978-605-4111-03-9.

81.Turkish energy strategi in tht 21-st cehtury:Weathering uncertainties and discontinuities.Task Force Report.2013. Cxli 136.

82.Türk dili.Dil ve Edebiyat Dergisi.Ankara,2012. Cxli 96.

83.Гаджиев Т.М. Послеуборочная обработка мелких семян сельскохозяйственных культур.Баку,”Элм”,2012.276 стр. Монография.Научный редактор:Багиров Б.М. Рецензенты:КулиевГ.Ю.,Алиев Г.И.,Фаталиев К.Х  İSBN:978-9952-453-35-5

84.Miralamov Huseynbala.Zarifa Aliyeva.(LOP(ЖЗЛ) A Biographical Series).-Baku,”Azerbaijan” publishing house,2013.-208 pages.Circulation:250 copies. Translated by Kifayat Ahmadgizi. İSBN:9952-33-009-X

85.Maksim Musayev.Mediada düşüncələrim.Mətbu yazılar və müsahibələr. Bakı,”Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi,2014.352 səh. Tirajı 300.

86.Mikayıl Abdullayev.Rəngkarlıq və qrafika.Bakı,2013.280 səh.Bədii tərtibat və dizayn:Tərlan Qorçu.Mətnin müəllifi:Şirin Y. Məlikova.İdeya : Xalq Bank. İSBN:978-9952-8151-3-9.

87.Muradov Polad.Elektrik rabitə nəzəriyyəsi.(Elektroniks Workbench MultiSim modelləşdirmə proqramları).Gəncə,”ASC”,2010.Dərs vəsaiti. I hissə.162 səh. Tirajı 500 nüsxə.Redaktor:Verdiyev S.Q. Rəyçilər:Əliyev B.Z.,İbrahimov B.Q.,MəmmədovS.Z.,Hacıyev R.M., Məmmədov İ.M.

88.Kəmalə Həşimova.İnternet mühitində reklam problemləri və onların həlli yolları.Ekspress-informasiya informasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı,İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı,2014.58 səh.Tirajı 100 nüsxə.Elmi redaktoru:Əliyev Əlövsət.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. İnformasiya texnologiyaları İnstitutu. İSBN:978-9952-434-51-4.

89.Davamlı  inkişaf və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları.Gəncə,2014.I hissə.488  səh.Elmi redaktoru:Bayram Bağırov.Ön söz:A Süleymanov.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Azərbaycan Texnologiya Universiteti.

90.Davamlı  inkişaf və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları.Gəncə,2014.II hissə.382 səh.Elmi redaktoru:Bayram Bağırov.Ön söz:A Süleymanov.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Azərbaycan Texnologiya Universiteti.

91.Əməkdaşların elmi əsərlərinin xülasəsi.2001-2011-ci illər.Bakı, İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2013.400 səh.Tirajı 500. Redaktorlar:Mədinə Səidova,Nigar İsmayılova.Tərtibçilər:Nərmin Adıgözəlova.Pirdaş Davudova. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. İnformasiya texnologiyaları İnstitutu.  İSBN:978-9952-434-59-0.

92. Abadov Məsim. Turizm məhsulunun tərtibi texnologiyası. Bakı,”Elm”, 2011. 136 səh.Tirajı 300 nüsxə. Elmi redaktoru: Məmmədov F.Ə. Rəy verənlər: Nəbiyev Ə.Ə, Həsənov A.N., Məmmədov M.M., Ramazanov V.M. İSBN: 978-9952-453-10-2.

93.Abbasov T.B.,Fərəcov H.M.Tikinti işlərinin əsasları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.Bakı,2013.256 səh.Tirajı 100 nüsxə.Elmi redaktoru: Əliyev R.R. Rəyçilər:İbadullayev F.Y.,Bayramov Ə.R.,Cəfərov M.H., İsmixanov A.X.

94. Şükürov R.E., Babayev Ş.M., Rzayeva R.A. Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. Dərs vəsaiti. Gəncə, AzTU, 2014. 201 səh. Tirajı 1000 nüsxə.Tərtib edənlər: Şükürov R.E., Babayev Ş.M., Rzayeva R.A.Rəy verənlər: Hacıyev F., Rəhimov S., Qocayev T. Мамедов Ф.А.,

95.  Гаджиева Н.А. Маркетинг (учебник). Баку, Кооперация, 2014. 688стр. Тираж 300.Редактор: Аташов Б.Х.Рецезенты: Магеррамов А.М., Алекперов А.Г., Асланов Г.Г.

96.Асланов Р.М.,МатросовВ.Л.,Топунов М.В.Математика (учвебник). М.,Прометей,2002.299с.Тираж 1000 экз. Рецензенты:Гришин А.В.,     Шадрин Г.А.İSBN 5-94845-021-X

97.İsmayılov İ.,Əmirov M.,Qurbanov H.,İmanov E.Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası.Dərslik.Bakı,Təhsil, 2009.136 səh.Redaktor:Məsumə Əvəz qızı.Elmi redaktorlar:Məmmədov S., Cəfərov İ.Rəyçilər:Əliyev M.,Qasımov A. Məlikova M.

98.Ramiz Əziz.Böyük türkün tarixi.Bakı,Bayramoğlu,2012.148 səh. Tirajı 100 nüsxə.Redaktor:Elman Əli Tovuzlu.

99.Kərimov C.,Kərimova T. Dünya ölkələri makroiqtisadi göstəricilər.Bakı, Çaşıoğlu,2006. 64 səh. Tirajı: 500 nüsxə. Redaktor:İsrafilov Həsən Abid oğlu.Rəyçilər:Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu.,Süleymanov Qəzənfər.

100.Qasımova L.,Mahmudova R. Pedaqogika.Dərslik.Təkmilləşdirilmiş nəşri.Bakı,Çaşıoğlu,2012.548 səh.Tirajı,500 nüsxə.Elmi redaktor: Ağayev Ə.Ə.Rəyçilər:Quliyev S.M.,ƏlizadəH.Ə.,Hüseynzadə R.L., İsmixanov M.A.,Məmmədov F.M.,Quliyeva M.A.

101.Ağakərimov M.M.Otel (dərs vəsaiti).Bakı,2008.328 səh.Redaktor: Babazadə S.İ.Elmi redaktor:Soltanova H.B.Rəyçilər:Soltanova H.B., Bilalov B.Ə.

102.Zeynalov Vidadi.Maliyyənin əsasları.”Maliyyə”nin sxemdə və cədvəllərdə şərh olunması.Bakı,2008.272 səh.Tirajı:500 nüsxə.Elmi redaktor:Bağırov D.A. Rəyçilər:Kərimov A.M.,Abdullayev Ş.Ə. İSBN:5-87459-051-X

103.Tağıyev A.H.,Fərzəliyev S.A.Biznesin Təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt,2007.340 səh.Tirajı:550 nüsxə.Elmi redaktor:Axundov M. Rəyşilər: Səmədzadə Ş.,Balayev R.,Orucəliyeva B.,Məmmədov M. İSBN:9952-428-03-8.

104.Bəşirov R.A. Bank işi.(Qısa kurs).Bakı,2007.118 səh.Tirajı:500 nüsxə.Elmi redaktor:Sadıqov M.M.Rəyçilər:Sadıqov E.M., Abdullayev Ş.Ə.

105.Qasımov E.Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının ərazi təşkili və inkişafının coğrafiyası.Dərs vəsaiti.Bakı,Təhsil,2011.192 səh.Tirajı:1500 nüsxə.Elmi redaktor:Nadirov A.,Rəyçilər:Həsənov T., Bababəyli N.

106.Könül Asifqızı.Qətliam.Qanla yazılmış tariximiz.II hissə.Bakı,2013. 112 səh. Tirajı:10000 nüsxə.

107.Korjyakov Aleksandr.Boris Yeltsin:Gündoğandan günbatana qədər. Son söz.III kitab.Bakı,;Hüquq ədəbiyyatı,2010.196 səh.Tirajı:3000 nüsxə.Azərbaycan dilinə çevirən:Əfəndiyev Eldar.

108.Abadov Məsim.Xəmirin qatı balatı üsulu ilə hazırlanması.Dərs vəsaiti.Bakı, Elm,2012.104 səh.Tirajı:250 nüsxə.Elmi redaktor:Məlikov Əhməd Qulu oğlu.Rəy verənlər:Fətəliyev H.K.,Nəbiyev Ə.Ə. ƏsgərovN.R.Nuriyev N.M. İSBN:978-9952-453-30-0

108.Bayramov Eldəniz,Abaqdov Məsim.Yarma istehsalının texnologiyası.Laboratoriya praktikumu.Dərs vəsaiti. Bakı,Elm,2012.  120 səh.Tirajı:250 nüsxə. Elmi redaktor:Məlikov Əhməd Qulu oğlu.Rəy verənlər:Fətəliyev H.K.,Bağırov B.M., ƏsgərovN.R.Nuriyev N.M.        İSBN:978-9952-453-19-5

109.AMEA Gəncə bölməsi.Xəbərlər məcmuəsi № 57.Gəncə,Elm,2014. 154 səh. Baş redaktor:Fuad Əliyev

110.Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları.I hissə.Gəncə,2014.487səh.Baş redaktor:Bayram Bağırov.Ön sözün müəllifi:A.Süleymanov.

111.  Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar.Beynəlxalq elmi-praktiki

Konfransın materialları.IIhissə.Gəncə,2014.381səh.Baş redaktor:Bayram

Bağırov.Ön sözün müəllifi:A.Süleymanov.

112.AMEA-nın müxbir üzvü Rasim Əliquliyevin elmi fəaliyyəti haqqında məlumat. Ekspress-İnformasiya.İnformasiya texnologiyaları seriyası.Bakı,2014.79səh. Tirajı 1000 nüsxə.İSBN:978-9952-434-55-2.

113.ƏliquliyevR.M.,Mahmudov R.S.İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış.Ekspress-informasiya.İnformasiya cəmiyyəti seriyası. Bakı,2010.96səh.Tirajı 200nüsxə.Red:Ə.Əliyev.   İSBN:978-9952-434-28-6.

114. ƏliquliyevR.M.,MahmudovR.S.İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri.Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası.Bakı,2010.60səh. Tirajı:100nüsxə. Red:Yusifov F. İSBN978-9952-434-29-3.

115.Azərbaycan 2013-2003.Əsrə bərabər illər.İqtisadiyyat inkişaf və tərəqqi amili kimi.Bakı,Şərq-qərb,2013.276 səh. Tirajı 5000 İSBN:978-9952-404-59-3, 978-9952-404-85-2.

116.Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər.Humanitar siyasət:qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü.Bakı,Şərq-qərb,2013.236 səh. Tirajı 5000.İSBN:978-9952-404-59-3,978-9952-404-85-3.

117.Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər.Regional inkişaf: modernləşmə və sahəvi ənənələrin qorunması.Bakı,Şərq-qərb,2013.   492 səh.Tirajı 5000.İSBN:978-9952-404-59-3,978-9952-404-85-9.

118.Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər.Xarici siyasət:ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər-beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi.Bakı,Şərq-qərb,2013.256 səh.Tirajı 5000. İSBN:978-9952-404-59-3,978-9952-404-85-9.

119.Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər.Ordu quruculuğu: təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti.Bakı,Şərq-qərb,2013.160 səh. Tirajı 5000.İSBN:978-9952-404-59-3,978-9952-404-85-9.

120.Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər.Dövlət quruculuğu: peşəkarlıq,kreativlik və demokratizm.Bakı,Şərq-qərb,2013.240 səh. Tirajı 5000.İSBN:978-9952-404-59-3,978-9952-404-85-9.

121.Azərbaycan 2013-2003.Əsrə bərabər illər.İnsan amili:sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası.Bakı,Şərq-qərb,2013.     280 səh. Tirajı 5000.İSBN:978-9952-404-59-3,978-9952-404-85-0.

122.Hüseyn Arif. Seçilmiş əsərləri.Bakı,2011.618 səh.Tirajı 500 nüsxə. Layihənin rəhbəri:R.Həşimov.Redaktor:S.Babullaoğlu.  Məsul katib: J.Muradova.İSBN:978-9952-8023-1-3

123.Azərbaycan Respublikası Xatirə kitabı.20 cilddə.Cild 4.Ə,F,G.  Bakı,Azərbaycan,2004.656 səh. Tirajı:2000 nüsxə.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi.Buraxılışa məsul:İ.Gözəlov, K.İsmayılov,N.Məmmədova.Baş redaktor:N.R.Hacızadə. Redaktorlar:T.Abdullayev,V.İmaməliyeva,V.Əsgərov.

124.Azərbaycan Respublikası Xatirə kitabı.20 cilddə.Cild 6.X,İ  Bakı,Azərbaycan,2006.696 səh. Tirajı 2000 nüsxə.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi.Buraxılışa məsul: K.İsmayılov, N.Məmmədova.Baş redaktor:N.R.Hacızadə.Redaktorlar:T.Abdullayev, V.Əsgərov,İ.Gözəlov,D.Hüseynova

125.Azərbaycan Respublikası Xatirə kitabı.20 cilddə.Cild 7.K,Q.  Bakı,Azərbaycan,2007.614 səh.Tirajı:2000 nüsxə.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Buraxılışa məsul: K.İsmayılov, N.Məmmədova.Baş redaktor:N.R.Hacızadə.Redaktorlar:T.Abdullayev, V.İmaməliyeva,V.Əsgərov,İ.Gözəlov,İ.Əhmədov.

126.Azərbaycan Respublikası Xatirə kitabı.20 cilddə.Cild 8.Q,L.  Bakı,Azərbaycan,2008.508 səh.Tirajı:2000 nüsxə.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Buraxılışa məsul: K.İsmayılov, N.Məmmədova.Baş redaktor:N.R.Hacızadə.Redaktorlar:T.Abdullayev, V.Əsgərov,İ.Gözəlov,İ.Əhmədov.

127.Azərbaycan Respublikası Xatirə kitabı.20 cilddə.Cild 9.M.  Bakı,Azərbaycan,2009.647 səh.Tirajı:2000 nüsxə.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Buraxılışa məsul:K.İsmayılov, N.Məmmədova.Baş redaktor:N.R.Hacızadə.Redaktorlar:T.Abdullayev, V.Əsgərov,İ.Gözəlov,İ.Əhmədov.

128.Azərbaycan Respublikası Xatirə kitabı.20 cilddə.Cild 10.M.  Bakı,Azərbaycan,2010.552 səh.Tirajı:2000 nüsxə.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Buraxılışa məsul:K.İsmayılov, N.Məmmədova.Baş redaktor:N.R.Hacızadə.

129.Azərbaycan Respublikası Xatirə kitabı.20 cilddə.Cild 13.M.  Bakı,Azərbaycan,2013.556 səh.Tirajı:2000 nüsxə.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Buraxılışa məsul:K.İsmayılov, N.Məmmədova.Baş redaktor:N.R.Hacızadə.

130.Heydər Əliyev.Müstəqilliyimiz əbədidir.Kitab 33.mart 2001-aprel,2001 Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr.Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2011.480 səh.Hədiyyə.

131.Heydər Əliyev.Müstəqilliyimiz əbədidir.Kitab 46.Qeydlər. Bakı,Azərnəşr,2013.496 səh.Hədiyyə.

132.İlham Əliyev.İnkişaf–məqsədimizdir.Kitab 5. Iyun 2004-avqust 2004.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr.Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2010.408səh.Hədiyyə.  İSBN:978-9952-8100-7-3

133.İlham Əliyev.İnkişaf –məqsədimizdir.Kitab 7.noyabr 2004-yanvar

2005.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr.Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2011.408 səh.Hədiyyə.  İSBN:978-9952-8100-7-3

134. İlham Əliyev.İnkişaf–məqsədimizdir.Kitab 11. Iyun 2005-avqust 2005.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr. Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2013.400 səh.Hədiyyə. 

135.İlham Əliyev.İnkişaf–məqsədimizdir.Kitab12.avqust 2004-sentyabr 2005.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr.Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2013.400səh.Hədiyyə.  İSBN:978-9952-8100-7-3

136.İlham Əliyev.İnkişaf –məqsədimizdir.Kitab 13.sentyabr 2004-oktyabr 2005.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr.Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2013.408 səh.Hədiyyə.  İSBN:978-9952-8100-7-3

137. İlham Əliyev.İnkişaf–məqsədimizdir.Kitab14. oktyabr 2005-dekabr2005.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr. Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2013.400 səh.Hədiyyə. 

138.İlham Əliyev.İnkişaf–məqsədimizdir.Kitab 15. dekabr 2004-mart 2004.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr.Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2014.408səh.Hədiyyə.  İSBN:978-9952-8100-7-3

139.İlham Əliyev.İnkişaf –məqsədimizdir.Kitab 16.mart 2006-may 2006.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr. Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2014.376 səh.Hədiyyə.  İSBN:978-9952-8100-7-3

140. İlham Əliyev.İnkişaf–məqsədimizdir.Kitab 17. may 2006-iyun 2006.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr. Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2014.392 səh.Hədiyyə. 

141.İlham Əliyev.İnkişaf–məqsədimizdir.Kitab18.iyun2006-avqust 2006.Çıxışlar.Nitqlər.Bəyanatlar.Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr.Müraciətlər.Fərmanlar.Bakı,Azərnəşr,2014.424 səh.Hədiyyə.  İSBN:978-9952-8100-7-3

142.Ноношвили А.,Таварткиладзе А.100 музеев Грузии.Тбилиси, Клио,2013.176 стр.Подарок.Ред.Медзмариашвили Е. Перевод:Г.Абашидзе.Фотографы:М.Ростомашвили М.Чанадири Г. İSBN:978-9941-441-23-3.

143.Годжаев Т.Б.Концентрация напряжений в многосвязных кусочно-однородных средах.Баку,Еlm,2014.128 стр.Монография. Научный редактор:Г.Ю.Кулиев.Рецезенты: Ш.М.Муталлибов, Х.Г.Гурбанов,Г.Б.Мамедов.İSBN:978-9952-495-32-4.

144.Fransız ədəbiyyatı antologiyası.Bakı,Şərq-Qərb,2013.440 səh.Ön söz müəllifi:C.Bəydili.Red.Ə.Nəsirli.Dünya ədəbiyyatı antologiyası seriyası.

145.Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı.2 cilddə.C.I. Bakı,Şərq-Qərb,2014. 400 səh. Dünya ədəbiyyatı antologiyası seriyası.Tərtibçi və ön sözün müəllifi:O.Heydər.Tərcüməçilər:O.Heydər,N.Orucova.Red.H.Kərimli. İSBN:978-9952-32-122-7.

146. Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı.2 cilddə.C.II. Bakı,Şərq-Qərb,2014. 336 səh. Dünya ədəbiyyatı antologiyası seriyası.Tərtibçi və ön sözün müəllifi:O.Heydər.Tərcüməçilər:O.Heydər,N.Orucova.Red.H.Kərimli. İSBN:978-9952-32-122-7.

147.İvan Bunin.Seçilmiş əsərləri. Bakı,Şərq-Qərb,2013.560 səh.Ön sözün müəllifi:İ.Mövləli.Red.N,Cabbarlı.Tərcüməçilər:H.Şərif, İ.Mövləli , T.Kazımlı.İSBN:978-9952-32-117-3.

148.Mixail Şoloxov.Seçilmiş əsərləri. Bakı,Şərq-Qərb,2013.424 səh. Red.A.Hacılı.Ön sözün müəllifi:E.Tofgiqqızı. Tərcüməçilər:B.Musayev, A.Quliyev,Ə.Abbasov,N.Əbdülrəhmanlı. İSBN:978-9952-32-118-0.

149.Rus nəsri antologiyası.Bakı,Şərq-Qərb,2013.368 səh. Red.M.Qarayev.Ön sözün müəllifi:R,Kamal.Tərtibçilər:R.Kamal, T.Vəlixanlı.                     İSBN:978-9952-32-132-6.

150.Artur Miller. Seçilmiş əsərləri. Bakı,Şərq-Qərb,2013.728 səh. Tərcüməçi və ön sözün müəllifi:Yaşar.Red.İ.Qasımov. İSBN:978-9952-32-125-8.

151.Ernest Seton-Tompson. Seçilmiş əsərləri.Bakı,Şərq-Qərb,2013.   632 səh. Tərcüməçi və ön sözün müəllifi:İ.Əlfioğlu.Red.A.Hacılı.İSBN:978-9952-32-121-0.

152.Con Steynbek. Seçilmiş əsərləri.Bakı,Şərq-Qərb,2013.888 səh. Red.S.Sarvan. Tərcüməçilər:Ü.Kürçaylı,M.Babayev.Ön sözün müəllifi:Q.Paşayev. İSBN:978-9952-32-128-9.

153.Haynrix Mann. Seçilmiş əsərləri.Bakı,Şərq-Qərb,2013.568 səh. Tərcüməçi:Ç.Qurbanlı. Ön sözün müəllifi:E.Tofiqqızı. Red.İ.Qasımov. İSBN:978-9952-32-136-4.

154.Valter Skot.Ayvənhəu. Bakı,Şərq-Qərb,2013.520 səh. Tərcüməçi: Q.Bayramov.Ön sözün müəllifi:Ş.Xəlilli.Red.İ.Qasımov.                                           İSBN:978-9952-32-134-0. 

155.Nəcib Məhfuz. Seçilmiş əsərləri.Bakı,Şərq-Qərb,2013.632 səh. Red.İ.Qasımov.Ön sözün müəllifi:Z.Əlizadə.Tərcüməçilər:Z.Əlizadə, Ş.Əliyev,Ə.Sami. İSBN :978-9952-32-135-7.

156.Jan-Pol Sartr. Seçilmiş əsərləri.Bakı,Şərq-Qərb,2013.600 səh. Red.A.Dadaşov.Tərcüməçi:N.Əbdülrəhmanlı.Ön sözün müəllifi: S.Bəşirov. İSBN : 978-9952-32-129-6.

157.Moris Meterlink.Seçilmiş əsərləri.Bakı,Şərq-Qərb,2013.448 səh. Tərcüməçi:E.Başkeçid.Red.L.Səmədova. Ön sözün müəllifi:E.Tofiqqızı. İSBN:978-9952-32-114-2.

158.Migel de Servantes.Lamanclı Don Kixot. Bakı,Şərq-Qərb,2013.124 səh.Tərcüməçi və ön sözün müəllifi:P.Xəlilov.Red.İ.QasımovİSBN:978-9952-32-124-1.

159.Redyard Kiplinq. Seçilmiş əsərləri.Bakı,Şərq-Qərb,2013.296 səh. Tərcüməçi və ön sözün müəllifi:İ.Əlfioğlu.Red.L.Səmədova. İSBN:978-9952-32-113-5.

160.Dünya yazıçılarının nağılları antologiyası. Bakı,Şərq-Qərb,2013. 336 səh.Tərtibçi və ön sözün müəllifi:N.Cabbarlı. İSBN:978-9952-32-131-9.

161.Alber Kamü. Seçilmiş əsərləri.Bakı,Şərq-Qərb,2013.496 səh. Tərcüməçi və ön sözün müəllifi:C.Yusifli.Red.S.Sarvan.  İSBN:978-9952-32-120-3.

162.Amil M.Məhərrəmov.İqtisadi diplomatiya.Bakı-2013.386 səh. Rəyçilər:İ.H.Alıyev,A.N.Abbasbəyli,P.Q.Darabadi,Ə.İ.Əliyev.  İSBN:978-9952-8225-2-6

163.Ramiz Mehdiyev.Ermənilərin mif yaradıcılığı.Tarixdə ilk xristian dövləti kontekstində. Bakı,Şərq-Qərb,2014.80 səh.İSBN:978-9952-498-13-4

164.Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı,Şərq-Qərb,2013.840 səh. Redaktor və ön sözün müəllifi:İ.Məmmədli.  İSBN:978-9952-32-013-8

165.Ramin Əziz.Böyük türkün tarixi.Bakı,Bayramoğlu,2012.148səh.    Red.Elman Əli Tovuzlu.

166.Əliquliyev R.M.,İmamverdiyev Y.N.Kriptoqrafiya tarixi. Bakı,”İnformasiya texnologiyaları”nəşriyyatı,2006.192 səh. İSBN:995243403-0.

167.Əliquliyev Eldar.Sönməz günəş.Poema.I hissə.Bakı,Azərbaycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı,2002.200 səh.Red.Xurşud Bayramoğlu.

168.Hümbətov Yusif.Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı,2013.294 səh.Elmi red.İsgəndərov F.A.Rəyçilər:Məmmədov F.Ə.,Məmmədov O.Q.,Ağayeva X.M.,Abbasov Z.Q.İSBN:978-99520440-09-5

169.Azərbaycanın milli qəhrəmanları.Sumqayıt,Dərələyəz-M-2010.   288 səh.Red.Əhmədov İ.,Rəyçi:Rzayev Tahir,Səmədov E. Rəyçi:Bəhramov C.

170.Илһам Әлијев дипломатијасынын наилијјәти.Бакы,2011.388 сәһ. Тәртибчиләр:С.Һүсејнов,А.Новрузов.

171.Бәхтијар Әкбәров.Һејдәр Әлијев милли конститусијамызын банисидир.Бакы,1998.96 сәһ.Ред.А.Гәһрәманов.Рәјчи вә өн сөзүн мүәллифи:Зијафәт Әсҝәров.

172.Sevda Firudin qızı Qurbanəliyeva.Nizami Gəncəvinin poemalarında musiqi.Bakı,Qanun,2012.120 səh. Red:X.İsmayılova. Rəyçilər:R.Məmmədova, R.Zöhrabov. Məsləhətçi:C.Ağamirov.

173.Samir Pişnamazzadə.Nizami Gəncəvi məqbərəsinin tarixi və taleyi.Bakı,Adiloğlu,2011.100 səh.Elmi red.X.Yusifli.  İSBN:5-8066-1638-6

174.Nizami Gəncəvi.Leyli və Məcnun. Bakı,Adiloğlu,2011.280 səh. Tərcüməçi:Səməd Vurğun.Ön sözün müəllifi və elmi red. X.Yusifli.

175. Nizami Gəncəvi.Leyli və Məcnun. Bakı,Adiloğlu,2011.280 səh. Tərcüməçi:Səməd Vurğun.Ön sözün müəllifi və elmi red. X.Yusifli.

176. Nizami Gəncəvi.Sirlər xəzinəsi. Bakı,Adiloğlu,2011.208 səh. Elmi red.Ə.Səfərli.Rəyçi:Xəlil Rza Ulutürk.

177. Nizami Gəncəvi.Sirlər xəzinəsi.Gəncə,Elm,2012.253 səh. Rəyçi:Xəlil Rza Ulutürk. Elmi red.Ə.Səfərli.

178.  Nizami Gəncəvi.Sirlər xəzinəsi.Gəncə,Elm,2012.253 səh. Rəyçi:Xəlil Rza Ulutürk. Elmi red.Ə.Səfərli.

179.Nizami Gəncəvi obrazları miniatürlərdə.Bakı,Elm və təhsil,2011.Tərtibçi:S.Qurbanəliyeva.Redaktor:N.Məmmədli.İSBN:978-9952-8142-7 9                       

180.Байрамов Э.Р.Влияние силы трения на предварительное смещение контактируемых тел.Монография.Баку,1993.151 стр. 500 экз.

181.Şükürov R.E.,Babayev Ş.M.,Rzayeva R.A.Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma.Dərs vəsaiti.Gəncə,2014.201 səh.tirajı 1000 nüsxə. Tərtibçilər:ŞükürovR.E.,Babayev Ş.M.,Rzayeva.Rəy verənlər: HacıyevF.H.,rəhimovC.K.,Qocayev T.B.Bağırov B.M.

182.Azərbaycanın regionları.2014.Statistik məcmuə.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Kömitəsi.Bakı,2014.780 səh. Tirajl:400 nüsxə.

183.Ağaşova Nüşabə.Mehriban Əliyeva:Xöş niyyət.Bakı,2014.96 səh. Red : Əsədullayeva Aytən.Tərcüməçi:Samirə Haşımzadə. İSBN:978-9952-8024-3-6

184.Rizvan Bayramov.XI-XVIII əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı.Bakı,Şərq-Qərb,2013.136 səh. Şəkilli.Azərbaycan Respublikasının memarlıq İttifaqı. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasımzadə.İSBN:978-9952-32-020-6.

185.Əliyeva Kübra.Lətif Kərimov.1906-1991.Xalça sənəti. Həyat və yaradıcılıq. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev.Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova,Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

186. Əlfiyyə Məmmədova.Səttar Bəhlulzadə.1909-1974. Rəngkarlıq, qrafika. Həyat və yaradıcılıq. Qısa tərcümeyi-hal.  Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev.Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Nazim Tağıyev,Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

187.Nərgiz Hacıyeva.Cavad Mircavadov.Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq.Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev.Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova,Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

188.Dilarə Vahabova.Tofiq Cavadov. 1925-1963.Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq.Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova,Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

189.Gülnaz Quliyeva.Böyükağa Mirzəzadə.1921-2007. Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq. Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova,Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

190.Xədicə Əsədova.Bəhruz Kəngərli.1892-1922. Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq.   Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova,Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

191.Lalə Eldarova.Hüseyn Əliyev.1911-1991. Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq.  Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova,Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

192.Xədicə Əsədova.Kamil Əliyev.1921-2005. Xalça sənəti.Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq.  Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev.Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova,Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

193.Dilarə Vahabova.Elçin Məmmədov.1946-2001. Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq.  Qrafika,rəngkarlıq,teatr sənəti. Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova,Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

194.Gülrəna Qacar.Ömər Eldarov.Heykəltaraşlıq.Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq. Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Əminə Məlikova. İSBN:978-9952-34-973-3.

195.Yusif  Şeyxov.Tokay Məmmədov. Heykəltaraşlıq.Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq.Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

196.Sevda Həbibova.Ələkbər Rzaquliyev.1903-1974.Rəngkarlıq,qrafika. Qısa tərcümeyi-hal. Həyat və yaradıcılıq. Bakı,Sərvət,2013.104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

197.Əsmər Abdullayeva.Zivər Məmmədova.1902-1980.Həyat Abdullayeva.1912-2007.Elmira Hüseynova.1933-1995. Heykəltaraşlıq. Qısa tərcümeyi-halları. Həyat və yaradıcılıq.  Bakı,Sərvət,2013. 104 səh.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Əminə Məlikova. İSBN:978-9952-34-973-3.

198. Xədicə Əsədova.Maral Rəhmanzadə.1916-2008. Həyat və yaradıcılıq.Rəngkarlıq,qrafika. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.   İSBN:978-9952-34-973-3.

199. Gülrəna Qacar.Elmira Şaxtaxtinskaya.1930-1996.Həyat və yaradıcılıq. Rəngkarlıq,qrafika. Qısa tərcümeyi-hal.Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.  İSBN:978-9952-34-973-3.

200.Sevda Həbibova.Əzim Əzimzadə.1880-1943.Həyat və yaradıcılıq. Rəngkarlıq,qrafika. Qısa tərcümeyi-hal.Bakı,Sərvət,2013.104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.   İSBN:978-9952-34-973-3.

201. Gülrəna Qacar.Tahir Salahov. Həyat və yaradıcılıq. Rəngkarlıq,qrafika. Qısa tərcümeyi-hal.Bakı,Sərvət,2013.104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.  İSBN:978-9952-34-973-3.

202. Gülrəna Qacar.Oqtay Sadıqzadə. Həyat və yaradıcılıq. Rəngkarlıq,qrafika. Qısa tərcümeyi-hal.Bakı,Sərvət,2013.104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.  İSBN:978-9952-34-973-3.

203.Telman İbrahimov.Fuad Əbdürrəhmanov.1915-1971. Həyat və yaradıcılıq. Heykəltaraşlıq. Qısa tərcümeyi-hal.Bakı,Sərvət,2013.104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.    İSBN:978-9952-34-973-3.

204.Lalə Eldarova.Mirəli Mirqasımov.1924-2003. Həyat və yaradıcılıq. Heykəltaraşlıq. Qısa tərcümeyi-hal.Bakı,Sərvət,2013.104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Elmar Paşayev, Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

205.Xədicə Əsədova.Reyhan Topçubaşova.1905-1970.İzzət Seyidova. 1910-1973.Bədurə Əfqanlı 1912-2002. Həyat və yaradıcılıqları. Rəngkarlıq,qrafika,teatr geyimi. Qısa tərcümeyi-hal.Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə:Elmar Paşayev, Əminə Məlikova. İSBN:978-9952-34-973-3.

206.Toğrul Əfəndiyev.Elbəy Rzaquliyev.1926-2007. Rəngkarlıq,qrafika, kino rəssamlığı. Həyat və yaradıcılıqları. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə: Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova. İSBN:978-9952-34-973-3.

207.Gülnaz Quliyeva.Tağı Tağıyev.1917-1993. Rəngkarlıq,qrafika. Həyat və yaradıcılıqları. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə: Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.  İSBN:978-9952-34-973-3.

208. Əsmər Abdullayeva.Toğrul Nərimanbəyov.1930-2013.  Rəngkarlıq,qrafika. Həyat və yaradıcılıqları. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə: Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.İSBN:978-9952-34-973-3.

209. Xədicə Əsədova.Xalidə Səfərova.1926-2005 Rəngkarlıq,qrafika. Həyat və yaradıcılıq. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə: Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.  İSBN:978-9952-34-973-3

210. Gülrəna Qacar.Rasim Babayev.1927-2007. Rəngkarlıq,qrafika. Həyat və yaradıcılıq. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə: Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.

211 .Telman İbrahimov.Calal Qaryağdı.1914-2001.Heykəltaraşlıq, qrafika. Həyat və yaradıcılıq. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013.  104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə: Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.

212. Dilarə Vahabova.Kamal Əhməd.1940-1994. Rəngkarlıq,qrafika. Həyat və yaradıcılıq. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə: Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.

213.Toğrul Əfəndiyev,Gülnaz Quliyeva.Sadıq Şərifzadə.1912-1986.  Rəngkarlıq.Kazım Kazımzadə 1913-1992.  Rəngkarlıq. Həyat və yaradıcılıqları. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə: Səadət İbrahimova, Əminə Məlikova.

214. Dilarə Vahabova.Fazil Nəcəfov. Heykəltaraşlıq, qrafika. Həyat və yaradıcılıq. Qısa tərcümeyi-hal. Bakı,Sərvət,2013. 104 səh. Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev. Fotolar:Ələkbər Ağasıyev.İngilis dilinə tərcümə: Nazim Əliyev, Əminə Məlikova.

215.Şamil Fətullayev-Fiqarov.Mühəndis-polkovnik N.A.Fon Der Nonne.Bakı,Şərq-Qərb.2013.52 səh.Tirajı:1000.Azərbaycan,ingilis,rus dillərində.Azərbaycan memarlığının klassikləri.Layihənin rəhbəri:   Elbay Qasım-zadə. İSBN:978-9952-32-020-6.

216. Şamil Fətullayev-Fiqarov.İ.V.Qoslavski-“Qafqazlı Pastrelli”. Bakı,Şərq-Qərb.2013.72 səh.Tirajı:1000.Azərbaycan,ingilis,rus dillərində.Azərbaycan memarlığının klassikləri.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasım-zadə.   İSBN:978-9952-32-020-6.

217.Rahibə Əliyeva.Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani. Bakı,Şərq-Qərb.2013.76 səh.Tirajı:1000.Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Azərbaycan memarlığının klassikləri.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasım-zadə.  İSBN:978-9952-32-020-6.

218. Şamil Fətullayev-Fiqarov.Memar İ.K.Plosko-“İsmailiyyə”nin müəllifi. Bakı,Şərq-Qərb.2013.58 səh.Tirajı:1000.Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Azərbaycan memarlığının klassikləri.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasım-zadə. İSBN:978-9952-32-020-6

219. Şamil Fətullayev-Fiqarov.Mülki mühəndis Zivər bəy Əhmədbəyov. Bakı,Şərq-Qərb.2013.44 səh.Tirajı:1000.Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Azərbaycan memarlığının klassikləri.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasım-zadə. İSBN:978-9952-32-020-6.

220. Şamil Fətullayev-Fiqarov.Qafar İzmaylov. Bakı,Şərq-Qərb.2013. 84səh.Tirajı:1000.Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Azərbaycan memarlığının klassikləri.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasım-zadə. İSBN:978-9952-32-020-6.

221.Nəriman Əliyev.Sadıq dadaşov və Mikayıl Hüseynov. Bakı,Şərq-Qərb.2013. 40 səh.Tirajı:1000.Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Azərbaycan memarlığının klassikləri.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasım-zadə. İSBN:978-9952-32-020-6. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri:Elbay Qasım-zadə. İSBN:978-9952-32-020-6.

223. Şamil Fətullayev-Fiqarov.Bakının memarlıq ensiklopediyası. Bakı,Şərq-Qərb, 2013.528 səh. Tirajı:1000.Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə. Redaktor:A.B.Şirəlizadə.İSBN:978-9952-32-020-6.

224. Şamil Fətullayev-Fiqarov.XIXəsr-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq. Bakı,Şərq-Qərb, 2013.480 səh. Tirajı:1000.Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə. Rəyçilər:V.İ.Pilyavski,D.A.Axundov.                   İSBN:978-9952-32-020-6.

225. Şamil Fətullayev-Fiqarov.Bakı memarları:XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində. Bakı,Şərq-Qərb, 2013.296 səh. Tirajı:1000.Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə.İSBN:978-9952-32-020-6.

226.Kərimov V.İ.Azərbaycanın qədim məskənləri. Bakı,Şərq-Qərb, 2013.292 səh. Tirajı:1000.Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə.İSBN:978-9952-32-020-6. Rəyçilər:F.Hüseynov,T.Axundov.                    İSBN:978-9952-32-020-6.

227. Kərimov V.İ.Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti. Bakı,Şərq-Qərb, 2013.320 səh. Tirajı:1000. Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə. Rəyçilər:F.Hüseynov, T.Axundov. İSBN:978-9952-32-020-6.

228.Bəkir Nəbiyev.Üzeyir Hacıbəylinin ömürnaməsi(fraqmentlər). Bakı,Şərq-Qərb, 2012.520 səh. Tirajı:1000.Heydər Əliyev fondu. Azərbaycan Mədəniyyət fondu.Redaktor:Cəlal Məmmədov.Buraxılışa məsul:Rasim Müzəffərli.     İSBN:978-9952-34-723-4.

229.Rizvan Bayramov.XI-XVIII Əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı.Bakı,Şərq-Qərb,2013.136 səh.Tirajı:1000. Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə. İSBN:978-9952-32-020-6.

230.F.Q.Məmmədov.Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri. Bakı,Şərq-Qərb,2013.196 səh.Tirajı:1000. Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə.İSBN:978-9952-32-020-6.                                      

231. Şamil Fətullayev.Bakıda şəhərsalma.XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində. Bakı,Şərq-Qərb,2013.352 səh.Tirajı:1000. Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Elmi redaktor:V.İ.Pilyavski.Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə.İSBN:978-9952-32-020-6.

232.Sevda Dadaşova,Elbay Qasımzadə,Fazil Məmmədov.Bakı-Tarixin səhifələri. Bakı,Şərq-Qərb,2013.188 səh.Tirajı:1000. Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Tərcüməçi:Təranə Kərimova.Foto:Yaçar Xəlilov,Fərid Xayrulin,Elçin Əliyev. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə.İSBN:978-9952-32-020-6.

233.Nüşabə Ağaşova.Xoş niyyət.Bakı,Tuna,2014.100 səh. Tirajı:1000.Redaktor:Aytən Əsədullayeva. Tərcüməçi:Samirə Haşımzadə.İSBN:978-9952-8024-3-6.

234.Elçin T.Əliyev.Konstruktivizm dövrü-XX əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı. Bakı,Şərq-Qərb,2013.272 səh.Tirajı:1000. Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə. Tərcüməçilər:Anar Əzimov,Emil Cabbarlı,İnna Marqolina. İSBN:978-9952-32-020-6.

235.Nizami Nağıyev,Fikrət Hüseynov.Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi.Cild 5. Bakı,Şərq-Qərb,2013.352 səh. Tirajı:1000. Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Azərbaycan,ingilis,rus dillərində. Layihənin rəhbəri: Elbay Qasım-zadə. Tərcüməçilər:Avrasiya Tərcümə Mərkəzi.Rəyçilər:Əliyev N.Ə., TalıbovA.M. İSBN:978-9952-32-020-6.

236.Мухаммед Асад бек.Двенадцать тайн на Кавказе. Баку, Кавказ,2013.304 стр.Тираж:1000.Серия “Классика Кавказа”. Институт Стратегических Исследований Кавказа. Редактор: Э.М.Исмаилов. Переводчик:Сабина Гаджиева.İSBN:9952-432-39-9.

237. Мухаммед Асад бек.Белая Россия.Россия на перепутье. Баку, Кавказ,2013.304 стр.Тираж:1000.Серия “Классика Кавказа”. Институт Стратегических Исследований Кавказа. Редактор: Э.М.Исмаилов. Переводчик:Юрий Алексеев. İSBN:9952-432-39-5

238. Мухаммед Асад бек.Николай II.Сияние и закат последнего царя. Баку, Кавказ,2013.512 стр.Тираж:1000.Серия “Классика Кавказа”. Институт Стратегических Исследований Кавказа. Редактор: Э.М.Исмаилов. Переводчик:Юрий Алексеев.    İSBN:9952-432-20-8.

239. Мухаммед Асад бек.Жидкое золото.Борба за власть. Баку, Кавказ,2013.456   стр.Тираж:1000.Серия “Классика Кавказа”. Институт Стратегических Исследований Кавказа. Редактор: Э.М.Исмаилов. Переводчик:Юрий Алексеев. İSBN:9952-432-23-2.

240.Курбан Саид.Али и Нино. Баку, Кавказ,2013.272 стр. Тираж:1000.Серия “Классика Кавказа”. Институт Стратегических Исследований Кавказа. Редактор: Э.М.Исмаилов. Переводчик: Мирза Гусейнзаде.                  İSBN:9952-432-13-5.

241. Курбан Саид.Девушка из золотого рога. Баку, Кавказ,2013.  288 стр.Тираж:1000.Серия “Классика Кавказа”. Институт Стратегических Исследований Кавказа. Редактор: Э.М.Исмаилов. Переводчик:Сабина Гаджиева. İSBN:9952-432-07-0.

242.Orucova R.Ü.I kurs tələbələri üçün cəbr fənninin kompleks ədədlər mövzusunun tədrisinə aid metodik göstərişlər.Gəncə,2014.46 səh. Tirajı:60.Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.Redaktor:Allahverdiyev N.Ə. Rəyçilər:MütəllimovŞ.M.,YusifəliyevY.K.

243.Fətullayev-Fiqarov Ş. Qafar İzmayılov.Bakı,Şərq-Qərb,2013.84 səh. Tirajı 1000 nüsxə.Qiyməti 19man.50 qəp.Azərbaycan Memarlığının Klassikləri.Azərbayan-rus-ingilis dillərində.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasımzadə.ISBN:978-9952-32-020-6

244. Fətullayev-Fiqarov Ş.Mülki mühəndis Zivər bəy Əhmədbəyov. Bakı,Şərq-Qərb,2013.44 səh. Tirajı 1000 nüsxə.Qiyməti 19man.50 qəp. Azərbaycan Memarlığının Klassikləri.Azərbayan-rus-ingilis dillərində. Layihənin rəhbəri:Elbay Qasımzad. ISBN:978-9952-32-020-6

245. Fətullayev-Fiqarov Ş.Memar İ.K.Ploşko-“İsmailiyyə”nin müəllifi.Bakı.Şərq-Qərb,2013.60 səh. Tirajı 1000 nüsxə.Qiyməti 19man.50 qəp.Azərbaycan Memarlığının Klassikləri.Azərbayan-rus-ingilis dillərində.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasımzadə. ISBN:978-9952-32-020-6

246.Əliyeva R. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani. Bakı.Şərq-Qərb,2013.76 səh.Tirajı 1000 nüsxə.Qiyməti 19man.50 qəp.Azərbaycan Memarlığının Klassikləri.Azərbayan-rus-ingilis dillərində.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasımzadə.ISBN:978-9952-32-020-6

247. Fətullayev-Fiqarov Ş.İ.V.Qoslavski-“Qafqazlı Rastrelli” Bakı.Şərq-Qərb,2013.72 səh.Tirajı 1000 nüsxə.Qiyməti 19man.50 qəp.Azərbaycan Memarlığının Klassikləri.Azərbayan-rus-ingilis dillərində.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasımzadə.ISBN:978-9952-32-020-6

248. Fətullayev-Fiqarov Ş.Mühəndis-Polkovnik N.A.Fon Der Nonne. Bakı.Şərq-Qərb,2013.56 səh.Tirajı 1000 nüsxə.Qiyməti 19 man.50 qəp. Azərbaycan Memarlığının Klassikləri.Azərbayan-rus-ingilis dillərində.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasımzadə.  ISBN:978-9952-32-020-6

249.Əliyev N. Sadıq.Dadaşov və Mikayıl Hüseynov. Bakı.Şərq-Qərb,2013.40 səh.Tirajı 1000 nüsxə.Qiyməti 19man.50 qəp.Azərbaycan Memarlığının Klassikləri.Azərbayan-rus-ingilis dillərində.Layihənin rəhbəri:Elbay Qasımzadə.ISBN:978-9952-32-020-6

250.Qacar G. Oqtay Sadıqzadə.Rəngkarlıq,qrafika.Bakı.Şərq-Qərb,2013.104 səh.Tirajı.1000 nüsxə.Qiyməti 25 man. 80 qəp.Sərvət silsiləsi.Azərbaycan-rus-ingilis dillərində.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev.Fotolar:Ələkbər Ağasiyev.ISBN:978-9952-34-973-3

251.Şeyxov Y. Tokay Məmmədov.Heykəltəraşlıq. Bakı.Şərq-Qərb, 2013.104 səh.Tirajı.1000 nüsxə.Qiyməti 25 man. 80 qəp.Sərvət silsiləsi.Azərbaycan-rus-ingilis dillərində.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev.Fotolar:Ələkbər Ağasiyev.ISBN:978-9952-34-973-3

252.Qacar G. Ömər Eldarov.Heykəltəraşlıq. Bakı.Şərq-Qərb,2013.96 səh.Tirajı.1000 nüsxə.Qiyməti 25 man. 80 qəp.Sərvət silsiləsi.Azərbaycan-rus-ingilis dillərində.Layihənin rəhbəri:Çingiz Fərzəliyev.Fotolar:Ələkbər Ağasiyev.ISBN:978-9952-34-973-3

253.Vahabova D. Elçin Məmmədov.Qrafika,rəngkarlıq,teatr sənəti. Bakı.Şərq-Qərb,2013.104 səh.Tirajı.1000 nüsxə.Qiyməti 25 man.80 qəp. Sərvət silsiləsi.Azərbaycan-rus-ingilis dillərind

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov