Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

.

.

.

 •  
 • Сотрудники отдела
 • Маммадова Ульвия – специалист
 • В 2008-ом году окончила Бакинский государственный университет, по специальности востоковед.
 • Гурбанова Илаха – специалист
 • В 2009-ом году окончила Кавказский университет, по специальности английский язык.
 •  
 •  
 •  
 • Руководитель отдела:                              Маммадова Галиба Рза кызы
 • Дата рождения:                                           5 июля 1962-го года
 • Место рождения:                                        город Гянджа
 • Национальность:                                          азербайджанка
 • Ученая степень:                                            доктор философии по технике
 • Образование:                                                 Азербайджанский сельскохозяйственный институт им. С.Агамалыоглу
 •  
 • Успешно окончив факультет механизации Азербайджанского сельскохозяйственного института им. С.Агамалыоглу поступила на очное отделение аспирантуры Государственного научно-исследовательского технологического института (ГОСНИТИ) Российской Федерации в городе Москве. В 1990-ом году защитив диссертацию в том же институте, получила ученую степень доктора философии по технике.
 •                 В 2010-ом году по указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева была удостоена почетным званием «Заслуженный учитель».
 •                 С 2014-го года является руководителем Научно-исследовательского отдела Азербайджанского технологического университета.
 • Замужем, имеет одного ребенка.
 • Научно-исследовательский отдел является структурным подразделением Азербайджанского технологического университета, подчиняется проректору по Научной работе и международных отношений. После создания отдела в 2014-ом году было подготовлено его положение и утверждено Ученым советом университета.
 •                 Основные цели отдела следующие: повышение устойчивости и качества научно-исследовательских работ; создание тесных контактов с требованиями и приоритетами современного развития с  ведущими исследованиями в области развития используя инновативные методы  и обеспечение подготовки конкурентоспособных специалистов.

.

.

.
Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov