Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/12 : Azərbaycan Texnologiya Universitetind

Internationalization

Internationalization

 

 

1. International cooperation in higher education is carried out in accordance with Legislation of the Republic of Azerbaijan and  international agreements to which the Republic of Azerbaijan is a Party. The teaching process at the University is organized in accordance with European Credit System. The rules of organization of credit system are approved by the Cabinet of Ministers of Azerbaijan Republic.

2.As provided by the Law on Education of the Republic of Azerbaijan and in accordance with its areas of activity, the University can establish direct relations with scientific and educational institutions, organizations, international organizations and foundations of foreign countries, conclude bilateral and multilateral cooperation agreements, join governmental and nongovernmental

organizations (unions, associations etc.) and realize other forms of cooperation.

  1. The University has the right to implement international and joint educational projects, to hold international joint scientific and educational conferences, symposiums, exchange of students and academic staffs and to engage in this kind other activities in accordance with the regulations defined by proper normative legal acts.
  2. The University can establish branches and representative offices, research centers and foundations within and outside the borders of the Republic of Azerbaijan in compliance with the requirements of the existing normative legal acts of the Republic of Azerbaijan to improve the quality of university performance and expand university's international relations. 

 

Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov