Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi
Son xəbər 2019/07/12 : Azərbaycan Texnologiya Universitetind

Mühasibat uçotu və iqtisadi təhlil

Mühasibat uçotu və iqtisadi təhlil
Son dəyişiklik:

 

 

 • Müdür əvəzi:  Zeynalabdinzadə İradə Rafiq qızı
 •  
 •     Şöbənin əsas funksiyası Universitetin  maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təşkili və həyata    keçirilməsi ilə əlaqədar qeydiyyat və ucot-hesabat işlərinin mühasibatlıq haqqında qanunvericilik  aktlarına uyğun olaraq yerinə yetirilməsini təşkil etməkdir.
 •  Universitetin əmək material və maliyyə ehtiyatlarının təsdiq edilmiş normativlərə və smetalara  müvafiq olaraq istifadəsi, eləcə də əmlakın  mövcudluğu və hərəkəti, Universitetin  maliyyə    təsərrüfat fəaliyyətindəki  mənfi halları aşkar edib vaxtında aradan qaldırmaq ücün tədbirlər    həyata kecirmək;
 •  Universitet  üzrə maddi-məsul şəxslərin təyin edilməsi, mal-materialların mədaxil-məxaric və silinməsinə aid əmr, Sərancam və digər sənədlərin  hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Universitetin əsas vəsaitlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətlərdə inventarizasiyasını aparmaq. bu işdə catışmamazlıq aşkar edilərsə. Maddi məsul şəxsi məsuiyyətə  cəlb etmək  ücün təqdimat  vermək;
 • Komitənin müvafiq  qurumlarına  müəyyən  edilmiş  qaydada  statistik  və balans  hesabatları  təqdim etmək;
 • Universitetin  bank  əməliyyatlarını  həyata kecirmək, universitet  rektorunun göstərişinə  müvafiq  olaraq bankda  hesablaşma  hesabı  və digər  hesabların  acılmasını  və bağlanmasını  təmin  etmək, digər hesablar  üzrə əməliyyatları  həyata kecirir.

Mühasibatlığın  gördüyü   işlər  və  vəzifələr  haqqında

 • 1.Əmək  haqqı, hesablanması və uçotu
 • 2.Dövlət  sifarişi əsasında təhsil alan tələbələrə  təqaüdün hesablanması  və uçotu
 • 3.Ödənişli  əsaslarla  təhsil alan  tələbələrdən  təhsil  haqqının  yığılmasına nəzarət  və  uçotu
 • 4. Mal-materialların qiymətlərinin  hərəkəti  və  uşotu
 • 5.Aylıq, rüblük və illik  hesabların  tərtibi (balans,vergi hesabatı,statistika,sosial müdafiə)  və  vaxtında  çatdırılması

 Əmək haqqında aşağıdakı tutulmalar edilir

 • 1.Gəlir vergisi                                                                                             - 14%
 • 2. Məcb. - DSMF-na                                                                                    -  3%
 • 3.YAP                                                                                                           -  1%
 • 4.HİK                                                                                                            -  2%
 • 5.Qarabağ müharibəsi veteranları və şəhid ailərinə   yardım                -  1%
 •  

 Mühasibat Uçotu və İqtisadi Təhlil şöbəsinin  əməkdaşlarının tutduqları vəzifə

 • 1. Zeynalabdinzadə İradə Rafiq qızı - böyük mühasib, müdir vəzifəsini müvəqqəti icra edən: inzibati  heyət  işçilərinin  əmək  haqqlarının  hesablanması

 • 2. Sadıxov Seymur Rövşən oğlu – iqtisadcı mühasib, təhtəl hesab şəxslərlə hesabatların aparılması, kotirovka  sorğularının keçirilməsinə nəzarət, hesabatların hazırlanması (vergi, statistika, əmlak, DSMF)
 • 3. Abbasov Seymur Alim oğlu- böyük mühasib, yanacağın dövriyyəsinin və normaya uyğun olaraq silinməsinin  hesabatını  aparmaq, əsas  vəsaitlərin  uçotu  və  anbarda  olan  qiymətlilərin  uçotunun  aparılması.
 • 4. Həsənova Şəlalə Tanrıverdi qızı – aparcı  mühasib, Müxabirləşmələr mühasibat hesabatlarının hazırlanması, tələbə təqaüdünün hesablanması və uçotunun aparılması.
 • 5. Rəsulova Lalə Orucəli qızı. - aparcı  mühasib,  Bank əməliyyatları,  ödənişli  əsaslarla  təhsil  alan  tələbələrin  mədaxil olan təhsil  haqqının  uçotunun  aparılması,
 • 6. Mehdiyeva  Pərvanə  Faxrəddin qızı. – mühasib,  professor-müəllim  heyətinin əmək  haqqının  hesablanması,
 • 7. Rzayeva  Rəqsanə  İsak qızı – mühasib,  az qiymətlilərin  uçotunun  aparılması  və  daxili qaimələrin hazırlanması
 • 8. İbrahimova Vüsalə Heydər qızı – mühasib, elmi laboratoriyaların  işçilərinin  əmək  haqqının  hesablanması, xəstəlik vərəqi və uşaq pulu
Yuxarı
 • Developed by: Ayaz Askerov