Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

.

.

                                                            THE HISTORY OF THE ATU

 • The Azerbaijan Technological University was founded by expanding the branches of the Azerbaijan Technological Institute by the edict №691 of the Minister of Education of the Republic of Azerbaijan dated 11.07.2000. This edict was the execution of the edict of the President of the Azerbaijan Republic dated 13.06.2000 "About improvement of the educational system".
 • The Azerbaijan Technological Institute was founded under the initiative of the National Leader Нeydar Aliev on the base of the Kirovabad branch of the Azerbaijan Polytechnic Institute, adjoining there the Baku branch of the Krasnodar Polytechnic Institute and specialization «Technology of winemaking» of the Azerbaijan Agricultural Institute, by the edict №206 given on the 10.07.1980 by the Council of Ministers of the Az SSR according to the decision of the Council of Ministers of the USSR №202 dated 22.02.1979.
 •  
 • The Azerbaijan Technological Institute took the II place in the competition among the Higher Educational Institutions of the Republic in 1982, and the first place in 1983-1984 and was awarded the Certificate  of  Merit of the Ministry of Higher and Secondary Education and of the Republic Committee of branch Trade Union of the Az SSR. In 1984 the Institute was awarded the Passing Red Banner of the CC of CP of Azerbaijan, of the Council of Ministers of the Az SSR, and the СС of SCUM of Azerbaijan.
 •                 At present  4 faculties, 16 chairs, a department of postgraduate study and a magistracy, the research sector, 2 research laboratories, the resource center of the English language, a library, computer and information center, a first-aid post, 3 canteens, 4 experiment – industrial labs, a gym (1000 sq.m) and a campus are functioning at the university. 
 • University trains mechanic engineers and technologist engineers for the field of food, light and textile industry.
 • Since 1983 the university newspaper "Technologist" and since 2004 the magazine «Scientific messages» have been published.
 • The basic research carried out at the university concerns  natural - technical, technical and engineering - economic directions.
 • «Heydar Aliev’s school» was created with the purpose of a deeper study of the activity and state policy of the National leader of Azerbaijan. In addition the museum reflecting the history of the university has been organized.
 • The contact person of “Heydar Aliyev School” Budagov Huseyn Tagi oglu
 • In 2007 the university was certificated and accredited by the commission of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan (the certificate №006 dated 06.06.2007 years).

.

.
Top
 • Developed by: Ayaz Askerov