Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

.

 

 

Объединив специальность «Технология виноделия» Азербайджанского Сельскохозяйственного Института им. С.Агамалыоглу и Бакинского филиала Краснодарского Политехнического Института на базе Кировабадского (ныне Гянджинского) филиала Азербайджанского Политехнического Института им. Ч.Ильдрыма по постановлению Совета Министров бывшего СССР от 22 февраля 1979-го года под №202, соответственно  постановлению Совета Министров Азербайджанской ССР от 10 июля 1980-го года под №206 по инициативе Всенародного Лидера Гейдара Алиева был создан Азербайджанский Технологический Институт.

В соревнованиях, проведённых среди высших учебных заведений в 1982-ом году Азербайджанский Технологический Институт занял второе место, а в 1983 и 1984-ом годах заняв первое место, был награждён Почётной Грамотой Республиканского Комитета Областного Профессионального Союза  и  Министерства Высшего и Среднего Специального  Образования Азербайджанской ССР.

 

С целью расширения профиля Азербайджанского Технологического Института  по приказу Министра Образования Азербайджанской Республики №691 от 11.07.2000 года в связи с исполнением указа «Об усовершенствовании системы образования в Азербайджанской Республике» Президента Азербайджанской Республики от 13.06.2000-го года был создан Азербайджанский Технологический Университет.

      В университете в настоящее время функционирует  4 факультета, 16 кафедр, отделы докторантуры и магистратуры, научно-исследовательский отдел, подготовительные курсы, две  научно-исследовательские лаборатории, ресурс-центр английского языка, библиотека, Информационно Вычислительный Центр, медицинский пункт, 3 блока питания, 4 объекта производственной практики, спортивный зал и студенческий городок.

Университет готовит  инженеров-технологов и инженеров-механиков для отраслей лёгкой и пищевой промышленности.

В университете с 1983-го года издаётся газета «Технолог», а с 2004-го года журнал «Научные новости».

В университете научно-исследовательские работы ведутся в области природно-технической, технической и инженерной экономики. 

С целью более глубокого научно обоснованного изучения государственной политики и деятельности Всенародного лидера Гейдара Алиева в университете функционирует  «Школа Гейдара Алиева». В том числе был создан музей отражающий историю университета.

Контактное лицо «Школы Гейдара Алиева»: Будагов Гусейн Таги оглу.

Азербайджанский Технологический Университет прошёл аккредитацию и получил сертификат (сертификат №006, 06.06.2007-го г.) Министерства Образования Азербайджанской Республики после аттестации 2007-го года.

.

.
Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov