Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.

Heydər Əliyev

Mən Azərbaycanın sadə vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksək ad müəllimlikdir.

Heydər Əliyev

Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq, bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq.

Heydər Əliyev

Elm sərkərdə,təcrübə isə onun əsgəridir.

Leonardo da Vinçi

Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək,lakin hələ heç kəsin ağlına gəlməyəni düşünmək deməkdir.

A.R.Dyerdi

İki şey var ki.sonu görünməz.Ağıl və bilik.

Hz.Əli (ə)

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti,malı.

Nizami Gəncəvi

"Göy-gölün "ekoloji monitorinqi laboratoriyası

Elmi-tədqiqat laboratoriyası № 2
Son dəyişiklik:

Laboratoriyada Göy-Gölün suyunun və Göy-Göl milli parkının, çaylarının, sularının fiziki-kimyəvi göstəricilərinin təyin edilməsinə dair tədqiqat və həmçinin göldə və çaylarda baş verən proseslərin araşdırılması yerinə yetirilir.

Laboratoriya müdiri: Məmmədov Elşad Ərşad oğlu

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri namizədi
Laboratoriyanın elmi istiqaməti: Göy-Gölün fiziki-kimyəvi göstəricilərinin və göldə baş verən proseslərin tədqiqi.
Elmi marağı: Ətraf mühitin mühafizəsinin aktual problemləri.
Laboratoriyanın tərkibi:
Kimya elmləri namizədləri, aparıcı elmi işçilər: 3
Elmlər namizədləri, baş elmi işçilər: 2
Elmi işçi: 1
Kiçik elmi işçi: 2
Baş laborant: 1
Laboratoriyada Göy-Gölün suyunun və Göy-Göl milli parkın çaylarının sularının fiziki-kimyəvi göstəricilərinin təyin edilməsinə dair tədqiqat və həmçinin göldə və çaylarda baş verən proseslərin araşdırılması yerinə yetirilir.

Əlaqə məlumatı:
E-mail: eco@azeurotel.com
Yuxarı
  • Developed by: Ayaz Askerov