İqtisadiyyat və idarəetmə

Haqqında

Ağayeva Xalidə Mehdi qızı

Fakültənin tərkibindəki kafedralar
 

-  Menecment

-   Marketinq

-  İctimai elmlər və multikultiralizm

-  Xarici dillər

 

Dekan müavinləri

 i. f. d. dos. Hacıyeva Nüşabə Aslan qızı -Tədris işləri üzrə
[email protected]


Məmmədov Seymur Ceyhun oğlu - Elm və tərbiyə işlər üzrə
s.memmedov@uteca.edu.az  ass.