Avtomatika və informasiya texnologiyaları

Haqqında

  • Vəzifə:

    Kafedra müdiri

  • Əlaqə:

    Phone: 022 257 63 02
    Email:

Avtomatika və informasiya texnologiyaları kafedrası Avtomatika və informasiya texnologiyaları kafedrası

  Kafedranın professor-müəllim heyəti
 

Süleymanov Akif Şamil oğlu  t.e.d.  prof.

Hacıyev Rövşən Mustafa oğlu dos. [email protected]

Bağırov Bayram Məhəmməd oğlu  t.e.d.  prof.  [email protected]

Kazımov Mirzə Saleh oğlu  t.f.d.  dos.əvəzi  [email protected]

Qasımov Rövşən Fazil oğlu dos.

Rəhimov Məmməd İbrahim oğlu b.m.  [email protected]

Məmmədova Ayidə Məhəmmədiyə qızı  b.m.  [email protected]

Hüseynov Cuma Mahmud oğlu  b.m.  [email protected]

Hümbətov İsfəndiyar Hüseyn oğlu   b.m.  [email protected]

Məmmədova Arzu Natiq qızı  b.m.  [email protected]

İsrəfilova Limon Abbas qızı b.m.  [email protected]

Vəliyev Ramin Nazim oğlu  b.m.  [email protected]

Məmmədova Aybəniz Əli qızı b.m.

Quliyeva Rasimə Firəddin qızı b.m.  [email protected]

Baratzadə Samirə Bəhruz qızı b.m.

Məmmədov Nicat Kamal oğlu b.m.  [email protected]

Abbasova Pərvin Əli qızı  ass. [email protected]

Verdiyeva Ülviyyə Çingiz qızı  ass.  [email protected]

Ələkbərova Tamara Şakir qızı ass.

 

 

   Tədris olunan fənlər
 

Analoq və rəqəmli elektronika (bakalavr təhsil pilləsi üzrə)

Avtomatik idarəetmə sistemlərinin diaqnostikası və etibarlılığı

Avtomatik İE əsasları

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları

Avtomatlaşdırmanın əsasları

Dövrələr nəzəriyyəsi

Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları

Elektrik ölçmələri

Elektronikanın əsasları

Əməliyyat sistemləri

Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi

Gücel ektronikası və intiqalın idarəedilməsi

Hesablama təcrübələri

Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması

İdarəetmə sistemlərinin əməliyyat tədqiqi

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri

İnformasiya texnologiyaları və sistemlərində informasiya təminatı

İnformasiya texnologiyalarında modelləşdirmə

İnformasiya texnologiyalarının əsasları

İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları

Kommunikasiya və Bus-sistemlərinin əsasları

Kompüter qrafikası

Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri

Kompüter sxemotexnikası və mikroprossesor sistemləri

Kompüter sistemlərində əməliyyatların tədqiqi

Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi

Kompüter sistemlərində informasiya təminatı

Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi

Kompüter şəbəkələri və şinləri

Kompüter şəbəkələrinə giriş

Kompüter şəbəkələrinin proqram təminatı

Kompüter və hesablama sistemlərinin arxitekturası

Kompüterlərin arxitekturası

Kompüterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları

Lokal idarəetmə sistemləri

Maşın qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi

Mikroprosessor texnikası

Mikroprosessorlu idarəetmə

Mikroprosessorlu idarəetməsistemləri

Mikroprosessorlu sistemlər

Multimedya texnologiyaları

Nəqliyyatda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

Obyektlərin modelləşdirilməsi

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma

Ölçmə texnikasının əsasları

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller

Proseslərin analizi və identifikasiyası

Rəqəmsal sistemlər

Sensor sistemlər

Sənaye avtomatlaşdırılması

Sənaye elektronikası

Sxemotexnikanın əsasları

Siqnalların analoq və rəqəmli emalı

Sistem mühəndisliyi

Sistem proqramlaşdırılması və əməliyyat sistemləri

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşmə

Texnoloji proseslərin idarəedilməsi

Tənzimləmə texnikası

Verilənlər bazasının əsasları

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Veb proqramlaşması və layihələndirilməsi

Proseslərin avtomatlaşdırılmasının müasir proplemləri (magistr pilləsi üzrə)

Proseslərin avtomatlaşdırılmasının tarixi və metodologiyası

Elmi tədqiqat işinin əsasları

Proseslərin avtomatlaşdırılması üzrə tədqiqat işininüsul və vasitələri

Optimal və adoptiv idarəetmə

Müasir idarəetmə üsulları

İnformasiya nəzəriyyəsi

İdarəetmə sistemində müasir element və qurğular

Diskret sistemlər nəzəriyyəsi

Sistemlər nəzəriyyəsi

 

 

Kadr hazırlığı
 

Bakalavr təhsil pilləsində 

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi mühəndislik və informasiyanın idarə olunmasının birləşməsindən ibarət olan elm sahəsidir. Bu elm sahəsi sənayenin, zavod və fabbriklərdəki qurğuların, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasını əhatə edir.

Mühəndislər avtomatlaşdırılmış cihazlara nəzarət, kompüter dəstəkli texnologiyalar sistemlərini idarə edərək müxtəlif istehsalat müəssisələrində çalışırlar.

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi.  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi sənaye maşınları və prosesləri ilə birlikdə dizayn, həyata keçirməvə idarəetmə sistemlərinin nəzarətinə kömək edə bilər. Sənaye idarəetmə sistemlərinin nümunələrindən biri proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlərdir. Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər sensorlardan daxil olan giriş və çıxış axınının sinxronlaşdırılmasında istifadə olunan ixtisaslaşdırılmış kompüterlərin koməyi ilə avtomatlaşdırılmış sistemləri idarə edirlər. 

İnformasiya texnologiyaları. İnformasiya texnologiyaları sənaye maşınları və prosesləri ilə birlikdə dizayn, həyata keçirmə və idarəetmə sistemlərinin nəzarətinə kömək edə bilər. Sənaye idarəetmə sistemlərinin nümunələrindən biri proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlərdir. Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər sensorlardan daxil olan giriş və çıxış axınının sinxronlaşdırılmasında istifadə olunan ixtisaslaşdırılmış kompüterlərin koməyi ilə avtomatlaşdırılmış sistemləri idarə edirlər. 

Magistr təhsil pilləsində 

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi mühəndislik və informasiyanın idarə olunmasının birləşməsindən ibarət olan elm sahəsidir. Bu elm sahəsi sənayenin, zavod və fabbriklərdəki qurğuların, texnoloji proseslərin  avtomatlaşdırılmasını əhatə edir. Mühəndislər avtomatlaşdırılmış cihazlara nəzarət, kompüter dəstəkli texnologiyalar sistemlərini idarə edərək müxtəlif istehsalat müəssisələrində çalışırlar. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisası üzrəmaqistrlər ali məktəblərdə müəllim kimi çalışa bilərlər.

Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə.