Maşın mühəndisliyi və logistika

Haqqında

  • Vəzifə:

    Maşın mühəndisliyi və logistika

  • Əlaqə:

    Phone: 022 257 07 09
    Email: [email protected]

Əliyev Şakir Hüseynqulu

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 

Əliyev Şakir Hüseynqulu oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]

Məlikov Əhməd Qulu oğlu prov.əv., t.e.d. prov.əv.,

Hacıyev Tofiq Məmməd oğlu dos.

Quliyev Şahin Məmməd oğlu dos.

Vəliyev Fərhad Adil oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]

Orucov Fəxrəddin Orucqulu oğlu  t.f.d. dos.  [email protected]

Əliyev Surxay Hüseynqulu oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]

Məmmədova Qalibə Rza qızı  t.f.d.  dos.əvəzi  [email protected]

Əsgərov Namiq Rıza oğlu dos.

Verdiyev Bəhrəm Zülfi oğlu dos.

Şükürov Rizvan Eyvaz oğlu dos.əv.,t.f.d

Hüseyinzadə Həcər Siyavuş qızı dos.əv.,t.f.d

Rzayeva Rəsmiyə Aslan qızı baş müəllim t.f.d

Əsgərova Afət Abbas qızı ass.t.f.d

Orucov Arif Əli oğlu  b.m.  [email protected]

Nəsibov Leysan Bəhlul oğlu  b.m.  [email protected]

Qədimov İlham Oqtay oğlu   b.m.

Həsənova Könül Rasim qızı  ass.  doktorant   [email protected]

Babayeva Elmira Natiq qızı b.m.

Hümbətov Yusif Mustafa oğlu b.m

Əlizadə Akif Əskər oğlu b.m

V. Natiq Qulam oğlu b.m

Məmmədova Xəyalə Mürsəl qızı assistent

Quliyev Sədir Saday oğlu  ass  doktorant  [email protected]

Rəhimova Fəridə Ceyhun qızı assistent

Qəzənfərli Nicat Elxan oğlu  ass.  doktorant  [email protected] 

Cəfərova Aygün Vahid qızı assistent

Arif Şamil oğlu assistent

Məmmədyarov Turxan Azad oğlu assistent

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı
 

51 məqalə
3 dərs vəsaiti


 Tədris olunan fənlər

 

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi (bakalavr pilləsi)

Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları 1

Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları 2

Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları 1

Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları  2

Emal üsulları və alətlər 1

Emal üsulları və alətlər 2

Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması

Maşınqayırma müəssələrinin nəqliyyat avadanlıqları

Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi

Metal kəsən dəzgahlar

Texnoloji proseslərin avtomatik layihələndirmə sistemləri

Tərtibatların layihələndirilməsi

Mexaniki sex sahələrinin layihələndirilməsi

Maşın hissələrinin etibarlılığı və bərpa texnologiyası

Təcrübələr

Yekun dövlət attestasiyası

Nəqliyyat vasitələrinin konustruksiyasının əsasları

Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası

Daşımaların təşkili və menecment

Nəqliyyatın yükləmə - boşaltma vasitələri

Nəqliyyat logistikası

Vahid nəqliyyat sistemləri

Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili

Nəqliyyatda servis işlərinin təşkili

Beynəlxalq multimodal daşımalar

Avtomobil yük daşımaları

Avtomobil sərnişin daşımalar

Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi

Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

Nəqliyyatın güc qurğuları

Nəqliyyatda kommersiya işi

Daşımaların sığortası

Yükşünaslıq

Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar

Avtomobil yolları

Təkərli maşınların istismar xüsusiyyətləri nəzəriyyəsi və hesabı

Təcrübələr

Yekun dövlət attestasiyası

 

Maşın mühəndisliyinin müasir problemləri (magistr pilləsi)

Maşınqayırma elminin tarixi və metodologiyası

Maşın mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

Elmi tədqiqat işinin əsasları

Texnoloji proseslərin ölçü analizi

Texnoloji proseslərin dinamikası

Texnoloji proseslərin optimallaşdırılması

Mütərəqqi maşınqayırma texnologiyası

Texnoloji proseslərin modelləşdirilməsi

Maşınqayırmada kontakt sərtliyinin tədqiqi

Maşınqayırmada sahə texnologiyası

Robotlaşdırma prinsipləri və tətbiq sahələri

Texnoloji proseslərin sistem analizi

Elmi – tədqiqat təcrübəsi

Elmi –pedaqoji təcrübə

Dissertasiya işinin hazırlanması və yekun attestasiya

Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin müasir problemləri

Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin tarixi və metodologiyası

Elmi tədqiqatişinin əsasları

Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

Təkərli maşınların hərəkət nəzəriyyəsi

Nəqliyyat prosesləri və sistemlərinə nəzarət

Avtomobil nəqliyyatının xüsusiləşmiş hərəkət tərkibləri və yükləmə - boşaltma vasitələri

Avtomobil sərnişin daşımalarının təşkili və idarəedilməsi

Avtomobil yükdaşımalarının təşkili və idarəedilməsi

Nəqliyyat sistemlərinin kompleks istismarı

Nəqliyyatda daşımaların dinamikası və statikası

Avtomobil daşımalarında kommersiya fəaliyyəti

Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi

Elmi pedaqoji təcrübə

Elmi – tədqiqat təcrübəsi

Dissertasiya işinin hazırlanması və yekun attestasiya

 

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Maşın mühəndisliyi. Maşın mühəndisliyi ixtisasını öyrənən tələbələr təhsil zamanı avadanlığın modelləşdirməsini, mexanizm və maşınların, hesablama maşınlarının nəzəriy­yəsini, nəzəri mexanika elmini, texniki sənədləşmənin yerinə yetirilməsini öyrənirlər. Bundan əlavə tələbələr maşınları təmir etmək, onların sıradan çıxmasının səbəbini araşdırmaq, maşın və mexanizmlərin konstruksiyasının davamlılığını yoxlamaq, istismara buraxılması və sınaqdan keçirilməsi üçün icazə sənədlərinin tərtib edilməsini və s. öyrənirlər. Bu ixtisası bitirən tələbələr nəqliyyat şirkətlərində, elmi-tədqiqat mərkəzlərində, inşaat şirkətlərində, sənaye müəssisələrində, hərbi sahədə, aviasiyada və digər sahələrdə çalışa bilər.

Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi.  Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr daşınmaları optimizə etməyi, nəqliyyat vasitələrinin hərəkət rejimi və şərtlərini öyrənir, nəqliyyat daşınmalarında marşrutlar üzrə ixtisaslaşırlar. Bu ixtisas üzrə təhsilini başa vuran tələbələr loqistika ilə məşğul olan şirkətlərdə, nəqliyyat müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, layihə təşkilatlarında çalışa bilər, yol hərəkəti təhlükəsizliyi mühəndisliyi, dispetçer, dövlət inspektoru, kafedrada müəllim və s. kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.

Magistr təhsil pilləsində 

Maşın mühəndisliyi. Maşın mühəndisliyi ixtisasını öyrənən tələbələr təhsil zamanı avadanlığın modelləşdirməsini, mexanizm və maşınların, hesablama maşınlarının nəzəriyyəsini, nəzəri mexanika elmini, texniki sənədləşmənin yerinə yetirilməsini öyrənir. Bundan əlavə tələbələr maşınları təmir etmək, maşınların sıradan çıxmasının səbəbini araşdırmaq, maşın və mexanizmlərin konstruksiyasının davamlılığını yoxlamaq, maşın və konstruksiyaların istismara buraxılması və sınaqdan keçirməsi üçün icazə sənədlərinin tərtib edilməsini və s. öyrənirlər. Bu ixtisası bitirən tələbələr nəqliyyat şirkətlərində, elmi-tədqiqat mərkəzlərində, inşaat şirkətlərində, sənaye müəssisələrində,hərbi sahədə, aviasiyada və digər sahələrdə çalışa bilər.

Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi. Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr daşınmaları optimizə etməyi, nəqliyyat vasitələrinin hərəkət rejimi və şərtlərini öyrənir, nəqliyyat daşınmalarında marşrutlar üzrə ixtisaslaşırlar. Bu ixtisasın məzunları loqistika ilə məşğul olan şirkətlərdə, nəqliyyat müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, layihə təşkilatlarında çalışa bilər, yol hərəkəti təhlükəsizliyi mühəndisi, dispetçer, inspektor, kafedrada müəllim və s. kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.