Universitetimizin tələbələri CRENG layihəsi haqqında məlumatlandırılıblar

07 Oct

AzərbaycanTexnologiya Universiteti "Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və riskmühəndisliyi (CRENG) " Erasmus+ KA2 layihəsində iştirak edir.Universitetimizin Yüngül Sənaye Mühəndisliyi və Logistika fakültəsinintələbələri üçün layihə haqqında məlumatlandırma seminarı keçirilib. LayihəninUTECA üzrə koordinatoru Orxan Vətənxah tələbələrə layihə haqqında geniş məlumatverib və bu cür layihələrdə iştirakın əhəmiyyətindən bəhs edib. Bildirib ki,layihə çərçivəsində universitetimizdə Avropa standartlarna cavab verən tədrisproqramı əsasında yeni magistr proqramı təsis olunacaq və bu, universitetimizinbeynəlmiləlləşmə strategiyasına öz töhfəsini verəcək. Bundan əlavə layihəçərçivəsində universitetdə yeni laboratoriya qurulması tədrisin keyfiyyətininartırılmasında mühüm rol oynayacaq.

Sondatələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 

75 dəfə oxunub