Qida və yüngül sənayenin aktual problemləri

00 Апр

 

UTECA-da Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96illiyinə həsr olunmuş “Qida və yüngül sənayenin aktual problemləri” mövsuzundabeynəlxalq elmi konfrans keçirib.

Beynəlxalq konfransda Cənibi Koreya, Gürcüstan, İran,Pakistandan olan elm adamları, Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Səid XanMohmand, Pakistan Milli Bankının (NBP) Bakı filialının rəhbəri Xan Zar Vali,Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, AMEA, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafıAgentliyi (KOBİA), ABAD, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan SahibkarlarKonfederasiyası (ASK), bir sıra universitet və kolleclərin, eləcə də ölkəninbir çox aparıcı istehsal müəssisələrinin rəhbər və nümayəndələri iştirakediblər.

Plenar iclasda çıxış edənlər kadr hazırlığı,yeni texnologiyalar, istehsal dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması, mövcud texnikialətlərin, qablaşdırmanın təkmilləşdirilməsi, qəza şəraitinin minimumaendirilməsi və s. kimi məsələlərə toxunaraq qida və yüngül sənayenin ən vacibməsələləri, aktual problemlərini gündəmə gətiriblər, həlli yolları müzakirəedilib, təcrübə mübadiləsi aparılıb, mövzuya aid məruzə və tezislər dinlənilib.

Konfransda CRENGlayihəsinin Azərbaycan Texnologiya Universiteti üzrə koordinatoru orxanVətənxah iştirakçılara layihə haqqında geniş məlumat vermiş, bu cürlayihələrijn icrasının universitetimizin beynəlmiləlləşmə prosesindəəhəmiyyətindən danışıb.

 

 

38 прочитано