Ümumi və tətbiqi riyaziyyat

Haqqında

Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu

Kafedranın professor-müəllim heyəti
 

Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu  f.r.e.n.  dos.  [email protected]

Mütəllimov Şəmsəddin Mütəllim ooğlu məsləhətçi,. f.r.e.d.  prof.  [email protected]

Süleymanov Kamil Mürsəl oğlu  f.r.e.n.  dos.  k.sü[email protected]

Mustafayev Sadıq Tağı oğlu  f.r.e.n.  dos.  [email protected]

Qurbanova Rəna Dəmir qızı  f.r.e.n.  dos.  [email protected]

Mustafayeva Stefa səməd qızı  b.m.  [email protected]

Bədəlova Firiduz Malik qızı  ass.  [email protected]

Qasımov Tehran Füzuli qızı  ass.  [email protected]

Həsənova Çinarə Mikayıl qızı  ass.  [email protected]

Əsgərli Naciyə Qalib qızı  [email protected]

Daşdəmirova Nərgiz Dilqəm qızı  ass.  [email protected]

 

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 

420 məqalə

21 dərs vəsaiti

2 dərslik

2 monoqrafiya

11 metodik göstəriş

 

 

Tədris olunan fənlər

 

Xətti cəbr və riyazi analiz

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Riyaziyyat-1

Riyaziyyat-2

Riyaziyyat-3

Riyazi modelləşdirmə

Məntiq

Tətbiqi riyaziyyat

Mühəndis riyaziyyatı

Riyaziyyatın əsasları

Cəbr 
Analitik həndəsə