Yüngül sənaye mühəndisliyi və dizayn

Haqqında

Mirzəyev Tofiq Hacı oğlu

Kafedranın professor-müəllim heyəti
 

Hacıyev Cahangir Əhməd oğlu prof.  t.e.d.  [email protected]

Babayev Firdovsi Əsgər oğlu dos.  t.f.d.  [email protected]

Kərimov Tariverdi Qurban oğlu dos.  t.f.d.  [email protected]

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu dos.  t.f.d.  [email protected]

Fərəci Fizuli Ələkbər oğlu b.m.  [email protected]

Hümbətova Maya Hüseynqulu qızı b.m.  [email protected]

Məmmədova Liliya İzahəddin qızı b.m.  [email protected]

Məmmədov Əli  Zeynal oğlu b.m.  [email protected]

Tağıyeva Tamam Əhməd qızı b.m.  [email protected]

Aslanova Raisa Xələf qızı b.m.  [email protected]

Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı b.m.  [email protected]

Musazadə Şəhla Ramiz qızı ass.  [email protected]

Əliyeva Fərqanə İsfəndiyar qızı b.m.  [email protected]

Məmmədova Sevil Cəmil qızı b.m.  [email protected]

İsmayılova Hicran Rəşid qızı b.m.  [email protected]

Abbasova Qənirə Faiq qızı  b.m.  [email protected]

Bağırova Validə Şahməmməd  qızı b.m.  [email protected]

Ramazanova  Hicran Ədalət  qızı ass.  [email protected]

Paşa Arzu Tahir qızı ass.  [email protected]

Hüseynov Aqşin Hafiz oğlu ass.  [email protected]

Əliyeva Jalə Şahbaz qızı ass.  [email protected]

 


Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 

Elmi jurnallarda dərc olunan  məqalələr –25

Dərslik – 2

Dərs vəsaiti– 7

Fənn proqramı – 28

Metodik vəsait – 14

İxtiraya patent –1

Monoqrafiya – 1

 

 

 

Tədris olunan fənlər

Material, texnika və texnologiyası (bakalavr pilləsi)

İstehlak mallarının gigiyenası

İstehsalın texnoloji əsasları 1,2

Xalq istehlakı mallarının materialşünaslığı

İncəsənət və dizayn tarixi 1,2,3

Layihə qrafikası vərəngli kompozisiya 1,2

Maketləşdirmə

Konstruktivləşdirmənin əsasları 1,2

Erqonomika

Dizaynın əsasları 1,2

İnformatika və kompüter qrafikası 1,2

Rəsm 1,2,3,4

Rəngkarlıq 1,2,3

Portfolio (layihə prezentasiyasına hazırlıq)

Geyimin gigienası

İstehlak mallarının gigiyenası

Gigiyenanın əsasları

Sənətşünaslıq

Kostyumun kompozisiyası

Reklamın dizaynı

Parçaların bədii tərtibatı

Fərdi hazırlanan məmulatların bədii tərtibatı

Bədii qrafika

Geyim dizaynında konstruksiyalaşdırma

Tekstil və yüngül sənaye məmulatlarının aksessuarlarının kompozisiyası

Kütləvi istehsal olunan geyim məmulatlarının bədii layihələndirilməsi

Geyimlərin bədii modelləşdirilməsi

Materialşünaslıq

Toxuculuq materiallarının texnologiyası

Texnoloji proseslərin idarə edilməsi

Sahə müəssisələrinin layihələndirilməsi

Xammal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət

Geyimlərin konstruksiya edilməsi

Toxuculuğun texnologiyası 1,2

Tikiş məmulatlarının texnologiyası 1,2

Trikotajın texnologiyası1,2

Göndən olan məmulatların texnologiyası

İstehlak mallarının gigiyenası

Göndən olan məmulatların konstruksiya edilməsi 1,2

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Tikiş məmulatlarına qoyulan təlabatlar

Tətbiqi antrapologiyanın əsasları

Göndən olan məmulatların kompozisiyası

Geyim və göndən olan məmulatların gigienası

Parçaların quruluşu və layihələndirilməsi

Toxuculuq materiallarına qoyulan təlabatlar

Toxuculuq materiallarının kimyəvi texnologiyası

Parça və hazır malların bədii layihələndirilməsi

Verilmiş formada trikotaj hörülməsi və maşınların iş prosesləri

ALS- elementləri ilə geyimlərin konstruksiya edilməsi

Gigienanın əsasları (geyimlərin gigiyenası)

Materialların əmtəəşünaslığı

İstehlak mallarının estetikası

Plastik kütlə və kimyəvi rəngsaz mallarının ekspertizası

Yüngül sənayedə istehsalın texnoloji əsasları

Gigienanın əsasları (xalq istehlakı mallarının gigiyenası)

Tekstil və yüngül sənaye məmulatlarının texnologiyası

İstehsalın texnoloji əsasları ﴾yüngül sənaye üzrə﴿

Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin  üsul və vasitələri

Tikili malların  keyfiyyət ekspertizası

Tekstil məmulatlarının keyfiyyət ekspertizası

Plastik materiallardan olan əmtəəlik malların keyfiyyət ekspertizası

Dizayn sənətinin müasir prolemləri

Dizaynın  fəaliyyət  sahələri

Dizayn  yaradıcılıq  prinsipləri

Dizayn  nəzəriyyəsi

Tekstil məmulatları səthində bədii tərtibat  və  işləmələr

Yüngül sənayedə mühəndis və dizayn layihələndirmə prinsipləri

Məmulatların  layihələndirilməsində dizayn  metodikaları

Azərbaycanda dekorativ tətbiqi sənət

Dünya incəsənətində bədii stilistik istiqamətlər

Müasir dövrün bədii-estetik cərəyanları

İstehlak  mallarının ekspertizası və marketinqi elminin müasir problemləri

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi elminin tarixi və metodologiyası

Elmi tədqiqat işinin əsasları

Qeyri ərzaq mallarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

Qeyri ərzaq mallarının keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbatları

İxrac və idxal olunan qeyri ərzaq mallarının keyfiyyətinin ekspert sorğu üsulu ilə qiymətləndirilməsi

Xalq istehlakı mallarının konfeksionlaşdırılması prinsipləri

Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları

Qeyri ərzaq mallarının keyfiyyət ekspertizası müasir üsulları

Qeyri ərzaq mallarının saxlanılması və daşınması şərtləri

Xalq istehlakı malları istehsalının texnoloji əsasları

Qeyri ərzaq mallarının çeşidlənməsi və markalanması

Qeyri ərzaq malları ticarətinin təşkili və reklaması

Tikiş məmulatlarının texnologiyasının müasir geyimləri

Tikiş məmulatlarının texnologiyası elminin tarixi və metodologiyası

Elmi tədqiqat işinin əsasları

Tikiş məmulatlarının texnologiyası üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri

Tikiş məmulatlarının keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbatlar

Tikiş məmulatlarının isti-nəm emalının nəzəri əsasları

ALS-elementləri ilə tikiş müəssisələrinin layihələndirilməsi

Tikiş məmulatlarının mühəndis layihələndirilməsi prinsipləri

Tikiş məmulatları istehsalatının texnoloji əsasları

ALS elementləri ilə geyimlərin konstruksiya edilməsi

Geyim üçün materiallar


Kadr hazırlığı

Bakalavr  təhsil  pilləsində

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi. Bu ixtisasın “Pambığın ilkin emalı və əyiricilik texnologiyası”, “Toxuculuğun texnologiyası”, “Tikiş məmulatlarının texnologiyası”, “Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi”, “Trikotajın texnologiyası”, “Yüngül sənaye istehsalatının maşın və avadanlıqları” ixtisaslaşmaları üzrə kadrlar hazırlanır. Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisləri, modalar evlərində konstruktor-modelyer, xalçaçılıq istehsalı müəssisələrində (emalatxanalarında), pambığın, baramaçılığın və yunun ilkin emal zavodlarında və digər xalq istehlakı malları istehsal edən müəssisələrdə işləyə bilərlər. Bundan başqa bələdiyyə, özəl müəssisələrdə biznes-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Ali təhsilli mühəndislər həmçinin dövlət qulluğu fəaliyyəti də göstərə bilərlər. Yaradıcılıqla bağlı özəl dövlət və bələdiyyə müəsisələrinə rəhbərlik edə bilərlər. Onlar keyfiyyət eksperti, gömrük ekspertizası, əmtəəşünas kimi də iş karyera qura bilərlər. Elmi-tədqiqat, laborator-yoxlama və digər sahələrdə çalışa bilərlər. Orta-ixtisas müəssisələrində müəllim kimi (peşə təlimi, texnologiya fənni üzrə) işləyə bilərlər.

Dizayn. Bu istiqamət üzrə bakalavr fəaliyyətinin obyekti dizaynın bir çox sahələri - tekstil məmulatlarınin dizaynı, kostyumun dizaynı, interyer və avadanlıqların dizaynı, sənaye məhsulları və qablaşdırma dizaynı, reklam dizaynı və digərləri ola bilər. Dizaynerlər, modalar evlərində modelyer rəssam, xalçaçılıq istehsalı müəssisələrində (emalatxanalarında) tərtibçi-modelyer, reklam fəaliyyətində interyer dizayneri və digər xalq istehlakı malları istehsal edən müəssisələrdə işləyə bilərlər. Bundan başqa bələdiyyə, fərdi və xüsusi müəssisələrdə sahibkarlıq-biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Ali təhsilli mütəxəssis olan mühəndislər həmçinin dövlət qulluğu fəaliyyəti də göstərə bilərlər.

 


Magistr təhsil  pilləsində

İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası. Bu ixtisaslaşmanın məzunları tam yetkin mütəxəssis, rəhbər kadr kimi karyera qura, bundan başqa dövlət və bələdiyyə məmuru kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. İxtisasın məzunları həmçinin keyfiyyət eksperti, əmtəəşünas kimi, elmi-tədqiqat, laborator-yoxlama və digər sahələrdə çalışa bilərlər. Eyni zamanda ali təhsil müəssisələrində müəllim kimi işləyə bilərlər.

Dizayn. Bu ixtisaslaşmanın məzunları tam yetkin mütəxəssis, rəhbər kadr kimi karyera qura, bundan başqa yaradıcılıqla bağlı özəl, dövlət və bələdiyyə müəssisələrinə rəhbərlik edə bilərlər. İxtisasın məzunları həmçinin eyni zamanda orta-ixtisas (peşə təlimi, rəsm) və ali təhsil müəssisələrində müəllim kimi işləyə bilərlər.