Elmi katib

Əhmədova Mətanət İsrayıl qızı

Elmi katib

022-257-00-46

[email protected]

10 Noyabr 1974-cü ildə Gəncədə anadan olub.

1996-cı ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun çörək, qənnadı, makaron məmulatları və yeyinti konsentratlarının texnologiyası ixtisasını bitirib. 2013-cü ildətexnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

1996-cı ildə Gəncə Elm Təhsil Mərkəzi Yeyinti Sənaye İnstitutunda baş müəllim işləyib. Daha sonra Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə elmi-tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Aqromexanika İnstitutunun Elmi-texniki informasiya şöbəsində elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində çalışıb. Eyni zamanda 2006/2007-ci ildə  Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Standartlaşdırma və sertifikasiya kafedrasında assistent, 2009-2013 illərdə universitetin Göy-gölün ekoloji monitorinqi elmi-tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyib. 2013-cü ildən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin İnzibati idarəetmə kafedrasında baş müəllim, 2014-cü ilin oktyabrından həmin kafedrada dosent vəzifəsində işləyir.

54 elmi əsərin müəllifidir.