Kitabxana informasiya mərkəzi

Həsənov Umud İmran

Kitabxana informasiya mərkəzinin direktoru

(022)257 65 40

kitabxana@uteca.edu.az

31 yanvar 1952-ci ildə anadan olub.

1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) kitabxanaçılıq fakültəsini, 1984-cü ildə Moskva Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun ixtisasartırma fakültəsini bitirib.1976-cı ildən Azərbaycan Texnologiya Universitetində işləyir. 1981-ci ildən universitetin kitabxanasına rəhbərlik edir.

1 biblioqrafik, 1 metodik vəsaitin, elmi və publisistik məqalələrin müəllifidir.