Ümumi və tətbiqi riyaziyyat

Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 56 61 41

h.kesemenli@uteca.edu.az

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu  f.r.e.n.  dos.  h.kesemenli@uteca.edu.az
 • Mütəllimov Şəmsəddin Mütəllim ooğlu məsləhətçi,. f.r.e.d.  prof.  s.mutallimov@uteca.edu.az
 • Süleymanov Kamil Mürsəl oğlu  f.r.e.n.  dos.  k.süleymanov@uteca.edu.az
 • Mustafayev Sadıq Tağı oğlu  f.r.e.n.  dos.  s.mustafayev@uteca.edu.az
 • Qurbanova Rəna Dəmir qızı  f.r.e.n.  dos.  r.qurbanova@uteca.edu.az
 • Mustafayeva Stefa səməd qızı  b.m.  s.mustafayeva@uteca.edu.az
 • Bədəlova Firiduz Malik qızı  ass.  f.bedelova@uteca.edu.az
 • Qasımov Tehran Füzuli qızı  ass.  t.qasimov@uteca.edu.az
 • Həsənova Çinarə Mikayıl qızı  ass.  c.hesenova@uteca.edu.az
 • Əsgərli Naciyə Qalib qızı  n.esgerli@uteca.edu.az
 • Daşdəmirova Nərgiz Dilqəm qızı  ass.  n.dashdemirova@uteca.edu.az

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 420 məqalə
 • 21 dərs vəsaiti
 • 2 dərslik
 • 2 monoqrafiya
 • 11 metodik göstəriş


Tədris olunan fənlər

 • Xətti cəbr və riyazi analiz
 • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • Riyaziyyat-1
 • Riyaziyyat-2
 • Riyaziyyat-3
 • Riyazi modelləşdirmə
 • Məntiq
 • Tətbiqi riyaziyyat
 • Mühəndis riyaziyyatı
 • Riyaziyyatın əsasları
 • Cəbr 
 • Analitik həndəsə