İctimai elmlər və multikulturalizm

Yusifov Fuad Yusif oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 65 43

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 207 məqalə
 • 4 monoqrafiya
 • 4 dərslik
 • 15 fənn proqramı

Tədris olunan fənlər 

 • Azərbaycan tarixi
 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 • Fəlsəfə
 •  Hüququn  əsasları və ARK
 • Multikulturalizm
 • Davamlı insan inkişafı
 • Ali məktəb pedaqogikası
 • Psixologiya
 • Azərbaycan multikulturalizmi