Ümumi və tətbiqi riyaziyyat

Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 56 61 41

h.kesemenli@uteca.edu.az

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Kəsəmənli Hamlet Cümşüd.o.,f.r.e.n.,dos. h.kesemenli@uteca.edu.az
 • Mütəllimov Şəmsəddin Mütəllim .o., məsləhətçi,. f.r.e.d.., prof. s.mutallimov@uteca.edu.az
 • Süleymanov Kamil Mürsəl o.,f.r.e.n., dos. k.süleymanov@uteca.edu.az
 • Mustafayev Sadıq Tağı o., f.r.e.n.,dos. s.mustafayev@uteca.edu.az
 • Qurbanova Rəna Dəmir q.,f.r.e.n., dos. r.qurbanova@uteca.edu.az
 • Mustafayeva Stefa səməd q.,b.m. s.mustafayeva@uteca.edu.az
 • Bədəlova Firiduz Malik q., ass. f.bedelova@uteca.edu.az
 • Qasımov Tehran Füzuli q., ass. t.qasimov@uteca.edu.az
 • Həsənova Çinarə Mikayıl q., ass. c.hesenova@uteca.edu.az
 • Əsgərli Naciyə Qalib q.,n.esgerli@uteca.edu.az
 • Daşdəmirova Nərgiz Dilqəm q., ass. n.dashdemirova@uteca.edu.az

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 780 məqalə
 • 21 dərs vəsaiti
 • 2 dərslik
 • 2 monoqrafiya
 • 11 metodik göstəriş


Tədris olunan fənlər

 • Xətti cəbr və riyazi analiz
 • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • Riyaziyyat-1
 • Riyaziyyat-2
 • Riyaziyyat-3
 • Riyazi modelləşdirmə
 • Məntiq
 • Tətbiqi riyaziyyat
 • Mühəndis riyaziyyatı
 • Riyaziyyatın əsasları
 • Cəbr 
 • Analitik həndəsə