İctimai elmlər və multikulturalizm

Yusifov Fuad Yusif oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 65 43

f.yusifov@uteca.edu.az

Kafedranın professor-müəllim heyəti 

 • Abdullayev Oruc İsmayıl oğlu  məsləhətçi  e.d.  prof.  o.abdullayev@uteca.edu.az
 • Məmmədova Süsənbər Əsəd qızı  f.f.d.  dos.  s.memmedova@uteca.edu.az
 • Budaqov Hüseyn Tağı oğlu  f.e.d.  dos.  x.budaqov@uteca.edu.az
 • Tağıyeva Mehriban İmran qızı  t.f.d.  b.m.  m.tağiyeva@uteca.edu.az
 • Hüseynov Rafiq Alcəfər oğlu  b.m.  r.huseynov@uteca.edu.az
 • Tağıyeva Aida Rza qızı  b.m.  a.tağiyeva@uteca.edu.az
 • Həsənov Şahmar Umud oğlu  b.m.  sh.hesenov@uteca.edu.az
 • Axundov Piri Fərhad oğlu  b.m.  p.axundov@uteca.edu.az
 •  Əhmədov Nüsrət Məsim oğlu  b.m.  n.axmedov@uteca.edu.az
 • Abbasova Səlminə qızı  b.m.  s.abbasov@uteca.edu.az
 • Novruzova Zəminə Rəsul qızı  b.m.  z.novruzova@uteca.edu.az
 • Axundova Vüsalə Aslan qızı  müəllim  v.axundova@uteca.edu.az

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 207 məqalə
 • 4 monoqrafiya
 • 4 dərslik
 • 15 fənn proqramı

 

Tədris olunan fənlər 

 • Azərbaycan tarixi
 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 • Fəlsəfə
 •  Hüququn  əsasları və ARK
 • Multikulturalizm
 • Davamlı insan inkişafı
 • Ali məktəb pedaqogikası
 • Psixologiya
 • Azərbaycan multikulturalizmi