İctimai elmlər və multikulturalizm

Yusifov Fuad Yusif

Kafedra müdiri

(022)257 65 43

f.yusifov@uteca.edu.az

Kafedranın professor-müəllim heyəti 

 • Abdullayev Oruc İsmayıl o., məsləhətçi, .e.d.,prof. o.abdullayev@uteca.edu.az
 • Məmmədova Süsənbər Əsəd q., f.f.d., dos.s.memmedova@uteca.edu.az
 • Budaqov Hüseyn Tağı o., f.e.d.dos. x.budaqov@uteca.edu.az
 • Tağıyeva Mehriban İmran q., t.f.d.,b.m.m.tağiyeva@uteca.edu.az
 • Hüseynov Rafiq Alcəfər o.,b.m. r.huseynov@uteca.edu.az
 • Tağıyeva Aida Rza q., b.m.  a.tağiyeva@uteca.edu.az
 • Həsənov Şahmar Umud o., b.m. sh.hesenov@uteca.edu.az
 • Axundov Piri Fərhad o., b.m.  p.axundov@uteca.edu.az
 •  Əhmədov Nüsrət Məsim o., b.m. n.axmedov@uteca.edu.az
 • Abbasova Səlminə Hidayətq.,b.m. s.abbasov@uteca.edu.az
 • Novruzova Zəminə Rəsul q.,b.m.z.novruzova@uteca.edu.az
 • Axundova Vüsalə Aslan q.,müəllim  v.axundova@uteca.edu.az

 

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 207 məqalə
 • 4 monoqrafiya
 • 4 dərslik
 • 15 fənn proqramı

 

Tədris olunan fənlər 

 •   Azərbaycan tarixi
 •  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 • Fəlsəfə
 •  Hüququn  əsasları və ARK
 •  Multikulturalizm
 • Davamlı insan inkişafı
 • Ali məktəb pedaqogikası
 • Psixologiya
 • Azərbaycan multikulturalizmi