Elmi Şura

Elmi Şura haqqında

(022) 257 00 46

[email protected]

 

 Üzvlər

 • Süleymanov Akif Şamil oğlu  Rektor, t.e.d., professor – sədr
 • Ömərov Yaşar Adil oğlu   Tədris işləri üzrə prorektor, b.f.d., dosent – sədr müavini
 • Bağırov Rauf Nəriman oğlu  Ümumi işlər üzrə prorektor – üzv
 • Əhmədova Mətanət İsrayıl qızı  Universitetin elmi katibi, t.f.d., dosent – üzv
 • Gülalıyev Mayis Gülalı oğlu Elm və beynəlxalq əlaqələr üzrə müşavir
 • Mirzəzadə Bəylər Şahin oğlu  Aparat rəhbəri – üzv
 • Həsənov Babək Mikayıl oğlu  Tədris şöbəsinin müdiri – üzv
 • Vəliyev Nazim Talıb oğlu   Yüngül sənaye mühəndisliyi və logistika  fakültəsinin dekanı, t.f.d. dosent – üzv
 • Ağayeva Xalidə Mehdi qızı  İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı, i.f.d. dosent – üzv 
 • Hacıyev Rövşən Mustafa oğlu Avtomatika, telekommunikasiya və informatika fakültəsinin dekanı, t.f.d. dosent – üzv 
 • İsmayılov Mehman Telman oğlu  Qida mühəndisliyi fakültəsinin dekanı, t.f.d. dosent – üzv
 • Məmmədov Xudayar Bakir oğlu  Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri – üzv
 • Zeynalova Ruxsarə Nazim qızı  Tələbə həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri – üzv
 • Məmmədli Aysel Alim qızı   Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri – üzv
 • Həsənzadə Asif Rüstəm оğlu  İnsan inkişafı şöbəsinin müdiri – üzv
 • Quliyev Sədir Saday oğlu  Qiyabi, distant və əlavə təhsil şöbəsinin müdiri - üzv
 • Nəbiyev Niyazi Natiq oğlu Təsərrüfat şöbəsinin müdiri – üzv
 • Verdiyev Sakit Qambay oğlu Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya kafedrasının müdiri, t.e.d., professor – üzv
 • Cəfərov Məntiq Bahadur oğlu  “Ümumi və tətbiqi fizika” kafedrasının müdiri f-r.e.d., professor - üzv
 • Məmmədov Fizuli Əziz oğlu İnzibati idarəetmə kafedrasının müdiri i.e.d., professor - üzv
 • Haciyev Cahangir Əhməd oğlu “Yüngül sənaye mühəndisliyi və Dizayn” kafedrasının t.e.d., professoru - üzv
 • Məlikov Əhməd Qulu oğlu  “Maşın mühəndisliyi və Logistika”  kafedrasının t.e.d., professor əvəzi - üzv
 • Cəfərov Musa Hümbət oğlu “Kimya və metallurgiya mühəndisliyi” kafedrasının müdiri, t.f.d., dosent - üzv
 • Mirzəyev Tofiq Hacı oğlu  “Yüngül sənaye mühəndisliyi və Dizayn” kafedrasının müdiri, t.f.d., dosent - üzv
 • Əliyev Şakir Hüseynqulu oğlu “Maşın mühəndisliyi və Logistika” kafedrasının müdiri, t.f.d., dosent - üzv
 • Nəbiyev Əhəd Əli oğlu  Qida mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının müdiri b.e.d., professor - üzv
 • Məmmədov Elşad Ərşad oğlu “Turizm sənayesinin təşkili və ekologiya” kafedrası, k.e.d., professor - üzv
 • Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu “Turizm sənayesinin təşkili və ekologiya” kafedrasının müdiri, i.f.d., dosent - üzv
 • Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu  “Ümumi və tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının müdiri, f-r.f.d., dosent - üzv
 • Urkayev Məmməd Hacıyov oğlu  Marketinq kafedrasının müdiri, i.f.d., dosent - üzv
 • Yusifov Fuad Yusif oğlu  “İctimai elmlər və multikulturalizm” kafedrasının müdiri, f.f.d. dosent - üzv

 

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Universitet elmi şurasının vəzifələri

AzÉ™rbaycan Texnologiya Universitetinin Elmi Åžurası universitetdÉ™ tÉ™drisin, elmi- tÉ™dqiqat iÅŸlÉ™rinin keyfiyyÉ™tinin vÉ™ sÉ™mÉ™rÉ™liliyinin, Universitetin beynÉ™lxalq É™laqÉ™lÉ™rinin vÉ™ nüfuzunun artırılmasına, respublika É™hÉ™miyyÉ™tli mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rin müzakirÉ™sinÉ™ vÉ™ universitetin bu mÉ™sÉ™lÉ™lÉ™rin hÉ™llindÉ™ fÉ™al mövqeyinin tÉ™min edilmÉ™sinÉ™ yönÉ™ldilib. Elmi Åžuranın sÉ™dri, UTECA-nın rektoru, professor A.Åž.Süleymanov universitetin É™nÉ™nÉ™lÉ™rinÉ™ sadiq qalaraq bir çox mühüm problemlÉ™rin elmi ÅŸuraya çıxarılmasını, obyektiv müzakirÉ™ olunmasını vÉ™ hÉ™ll edilmÉ™sini tÉ™min edir.