Kitabxana İnformasiya Mərkəzi

Kitabxana İnformasiya Mərkəzi haqqında

(022) 257 65 40

kitabxana@uteca.edu.az

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Kitabxana İnformasiya Mərkəzi  (KİM) 1970-ci ildə yaradılıb və Azərbaycanda ali məktəb kitabxanaları sisteminə daxildir.

KİM-in fondunda 350 000-dən artıq çap vahidi var. Onların siyahısına kitablar, broşuralar, informasiya xarakterli nəşrlər, elmi jurnallar, patent ədəbiyyatı, qəzetlər, mühazirə mətnləri, elektron vəsaitlər daxildir. KİM-in fondunda olan dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, elmi ədəbiyyatın əsas hissəsini tekstil, yüngül sənaye, qida, maşınqayırma, ekologiya, İKT, turizm və iqtisadiyyatın digər  sahələrinə aid rus və Azərbaycan dillərində kitablar təşkil edir. KİM fondunda nadir nüsxələr sayılan kitablar da var.

Oxucuların sorğularını tam və hərtərəfli ödəmək üçün KİM-də Kitabxanalar Arası Abonomentdən (KAA) istifadə edilir. Hazırda KİM-in oxucularının sayı  3000 nəfərə yaxındır.  KİM-də "İRBİS 64 UNİCODE" (Avtomatlaşmış Kitabxana İnformasiya İdarəetmə Sistemi) proqramının son versiyası istifadə edilir. Artıq "Elektron kataloq"da 3 000-dən artıq  məqalə, 10 000 adda  kitab, 300-ə qədər avtoreferatın biblioqrafik təsviri, 1 000-ə qədər oxucunun anket göstəriciləri yer alıb.

KİM universitetin tədris planları, proqramları və elmi-tədqiqat işlərinin mövzuları ilə tanış olur, vaxtaşırı kafedraları yeni alınmış kitabların siyahısıyla  məlumatlandırır.

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

nəfər rektorun qəbulunda olmaq üçün gözləyir

0 nəfər qəbulda olub.

ELANLAR

Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin əlaqələri

M.F. Axundov adına Milli  Kitabxana

Milli Elmlər Akademiyasının əsas kitabxanası

Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanası

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının kitabxanası

Respublika Elmi-Texniki kitabxanası

Moskva, Dövlət Elmi-Texniki Patent kitabxanası

Moskva, Mərkəzi Politexnik kitabxanası

Moskva, Rusiya Elmi-Texniki İnformasiya Mərkəzi

Moskva, Rusiya Dövlət kitabxanası

Ufa, Başqırdıstan Universitetinin siyasi kitabxanası

Latviya Dövlət kitabxanası

Daşkənd Politexnik Institutunun kitabxanası

Türkiyə, Trabzon-Qara Dəniz Texniki Universiteti