Kompyuter mühəndisliyi və telekommunikasiya

Verdiyev Sakit Qambay oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 60 98

[email protected]

Professor-müəllim heyəti

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 25 məqalə
 • 3 dərslik
 • 3 metodik vəsait

Tədris olunan fənlər

 • Kompyuter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi (bakalavr təhsil pilləsiüçün)
 • İnformatika və kompyuter qrafikası
 • İnformatika
 • İqtisadi informatika
 • Kompyuter şəbəkələrinin proqram təminatı
 • İnformatikanın əsasları
 • Texniki informatika
 • İnformatika və ekoloji proseslərin kompyuter analizi
 • İnformasiya texnologiyalarına giriş
 • İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlama
 • Kompyuter qrafikası
 • Verilənlərin ötürülməsi və kompyuter şəbəkəsi
 • Elektrotexnika
 • Elektrotexnikanın əsasları
 • Mikrodalğa texnikası
 • Elektrodinamika və radiodalğalarının yayılması
 • Rabitə təhlükəsizliyi
 • Siqnallar və sistemlər
 • Kommutasiya sistemləri
 • Kommunikasiya vasitələri
 • Radioelektron qurğularının lahiyələndirilməsi
 • Elektrik qida qurğuları
 • Radio texnikanın əsasları
 • Elektrik rabitə nəzəriyyəsi
 • Elektrik ölçmələri və vasitələri
 • Radio verici və radio qəbuledici antenna qurğuları
 • Peyk rabitəsi
 • Optik rabitə
 • Elektrik maşınların əsasları
 • Elektrotexniki materiallar
 • Kompyuter proqramlaşdırmasının elementləri
 • Proqramlaşdırmanın əsasları
 • Sistemlərin simulyasiyası
 • Təsvirlərin qəbulu, emalı və ötürülməsi nəzəriyyəsi
 • Elektron sistemləri və texnologiyaları
 • Siqnalların rəqəmli emalı
 • TK şəbəkə və sistemlərinin qurulmasının əsasları
 • İnformasiya verilişinin radiotexniki qurğuları
 • İnformasiyanın qorunmasının üsul və proqramlaşdırma texnologiyaları-2
 
 • Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyinin problemləri (magistr təhsil pilləsi üçün)
 • ET, TK və RT mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Rabitə şəbəkə və sistemlərinin optimallaşdırılması
 • İntellektual xidmətli telekommunikasiya şəbəkə və sistemləri
 • ET, TK və RT mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Kommunikasiya sistemlərinin etibarlılığı
 • Optoelektron texnikasının elmi problemləri
 • İP telefoniya texnologiyası
 • Multiservisə abunəçi daxil olma
 • İntellektual sistemlərin müasir problemləri
 • Elektrik rabitə nəzəriyyəsinin elmi problemləri
 • Yeni nəsl telekommunikasiya şəbəkələri

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində

Elektronika, radiotexnika vÉ™ telekommunikasiya mühÉ™ndisliyi. Ä°xtisas bu günün É™n müasirlÉ™rindÉ™n hesab olunur. Bu ixtisası bitirmiÅŸ mÉ™zunlar radio-elektron sÉ™naye müÉ™ssisÉ™lÉ™ri vÉ™ telekommunikasiya qovÅŸaqlarında  mühÉ™ndis vÉ™zifÉ™lÉ™rindÉ™ iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r.
Kompyuter mühÉ™ndisliyi. Ä°xtisas bu günün tÉ™lÉ™batına uyÄŸun É™n müasir ixtisasdır.Bu mütÉ™xÉ™ssislÉ™r dÉ™ proqramlaÅŸdırma sahÉ™sindÉ™, bank sahÉ™sindÉ™, telekommunikasiya sistemlÉ™rindÉ™ vÉ™ s. sahÉ™lÉ™rdÉ™ iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™rlÉ™r

Magistr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ 

RabitÉ™ qovÅŸaqları vÉ™ kommutasiya sistemlÉ™ri. Ä°xtisas bu günün É™n müasirlÉ™rindÉ™n hesab olunur. Bu ixtisası bitirmiÅŸ mÉ™zunlar radio-elektron  sÉ™naye müÉ™ssisÉ™lÉ™ri vÉ™ telekommunikasiya qovÅŸaqlarında mühÉ™ndis vÉ™zifÉ™lÉ™rindÉ™ iÅŸlÉ™yÉ™ bilÉ™r.