Sənayenin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

Hümbətov Yusif Əbülfət oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 39 98

[email protected]

       Kafedranın professor-müəllim heyəti

        Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 167 məqalə
 • 10 dərs vəsaiti

       Tədris olunan fənlər

 • İqtisadiyyata giriş (bakalavr pilləsi)
 • Makroiqtisadiyyat
 • Mikroiqtisadiyyat
 • Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
 • Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı
 • Azərbaycan iqtisadiyyatı
 • İqtisadi subyektlərin iqtisadi təhlükəsizliyi
 • Dünya iqtisadiyyatı
 • Neft-qaz sənaye iqtisadiyyatı
 • Qeyri-neft sənaye iqtisadiyyatı
 • Sənayedə investisiya fəaliyyəti  və innovasiya siyasəti
 • İqtisadiyyat
 • Əməyin iqtisadiyyatı və sosialogiyası 
 • Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
 • Sənayenin təşkili və idarə edilməsi
 • Vergilər və vergi tutma
 • Mühəndis iqtisadiyyatı
 • Nəqliyyatın iqtisadiyyatı
 • Müəssisə iqtisadiyyatının idarə edilməsi (magistr pilləsi)
 • Xidmət (maliyyə və bank) sahələri işinin təşkili
 • Müasir innovasiya siyasəti
 • Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi
 • İqtisadiyyat elminin müasir problemləri
 • İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
 • Xariciiqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri
 • Azərbaycan makro iqtisadiyyatının idarə edilməsi
 • Tədqiqatın üsul və vasitələri
 • Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin regional problemləri
 • Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri
 • Qeyri-neft sənayesinin inkişaf problemləri
 • Firmanın inkişafının müasir problemləri

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi üzrə bakalavr dərəcəsi sənaye mallarının istehsalının təşkili və sənaye müəssisələrinin idarə edilməsi və xərclərin səmərəliliyini təsdiq edən çoxsahəli tədris proqramıdır. Dərəcə əldə etmək üçün tələbələr istehsalat təcrübə keçməli və buraxılış işini müdafiə etməlidirlər. Proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar Sənaye müəssisələrində istehsalın təşkili, idarə edilməsi, məhsulların istehsalının iqtisadi məsələlərinə nəzarətedici, maliyyəçi, mühasib və s. fəaliyyət göstərə bilərlər.

Magistr təhsil pilləsində 

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi üzrə magistr dərəcəsi maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrində çalışacaq kadr hazırlığını nəzərdə tutan tədris proqramıdır. Dərəcə almaq üçün magistrlər mövzu seçmək, onu hazırlayıb müdafiə etməlidirlər.Proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən mütəxəssislər, mühasib, vergi işçisi, banklarda, təhsil müəssisələrində və s. fəaliyyət göstərə bilərlər.