Menecment

Kafedra müdiri

(022)257 38 69

@uteca.edu.az

       Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Ağayeva Xalidə Mehdi qızı dos. [email protected]
 • Şükürov Rafayıl Şükür oğlu dos.  [email protected]
 • Qarayev Maarif  Şərif oğlu  dos.  [email protected]
 • Qasımova Yetər İsrail qızı b.m.  [email protected]
 • Məcidov Rizvan Hacı oğlu  b.m.  [email protected]        
 • Qurbanov Vəli Nəsir oğlu  b.m.  v[email protected]       
 • Qocayeva Zeynab Bəhram qızı  b.m. z.qocayeva@uteca.edu.az
 • Cabbarov  Cümşüd İbrahim oğlu  b.m.  [email protected]      
 • Əfəndiyev Sadiq  Qəhrəman  oğlu  b.m.  [email protected]                
 • Əliyeva Şəhla Yasin  qızı  dissertant  b.m.  [email protected]
 • Qurbanov Ələddin İsmayıl oğlu dos.əvəzi
 • Abdiyeva Gülgün Zeynal qızı  b.m.  [email protected]  
 • Rzayeva Leyla Yusif qızı  müəllim  [email protected]  
 • Əliyev Zaur Cəmaləddin oğlu  müəllim  z.eliyev@uteca.edu.az  
 • Rüstəmov Tural Faiq oğlu  assistent  [email protected]
 • Qurbanov Ələddin İsmayıl oğlu dos.əvəzi
 • İsmayılov Fazil İsmayıl oğlu dos.
 • Cəfərova Raibə Məmmədbağır qızı dos.
 • Əhmədova İsa Əhməd oğlu baş müəllim
 • Əfəndiyev Fədail Ehtiram oğlu baş müəllim
 • Məmmədov Xudayar Bakir oğlu baş müəllim
 • Məsimov Mobil Ələkbər oğlu baş müəllim
 • Məmmədov Kərim Adil oğlu baş müəllim
 • Məmmədova Gözəl İsa qızı baş müəllim
 • Mürsəlova Nigar Vaqif qızı  baş müəllim
 • Sultanova Günel Gündüz qızı assistent
 • Bağırov Alik Xaliq oğlu assistent
 • Əmirahova Böyükxanım Əkbər qızı assistent
 • Əhmədov Əhməd Tufan oğlu assistent
 • Əhmədova Tamilla Süleyman qızı assistent
 • Əlixanova Anara Zahid qızı assistent
 • Cəfərov Müşviq assistent
 • Paşayev Vüqar assistent
 • Tağıyev Adil Arif oğlu assistent

   Elmi nəşrlərin sayı

 • 63 məqalə 

Tədris olunan fənlər

 • Ekonometrika (bakalavr pilləsi)
 • Maliyyə
 • Statistika
 • Biznesin əsasları
 • İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 • Bank işi
 • Menecment
 • Strateji menecment  
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi
 • Menecmentin əsasları
 • Korporativ idarəetmə
 • Sahibkarlıq fəaliyyəti 
 • Biznes planlaşdırma
 • Biznesin idarə edilməsi
 • Beynəlxalq biznes
 • Biznes əlaqələri 
 • Biznesin infrastrukturu 
 • Biznesin etikası və sosial məsuliyyət
 • Maliyyə
 • Biznes təhlükəsizliyi
 • Maliyyə menecmenti
 • İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment
 • Layihə menecmenti
 • Bazar iqtisadiyyatının əsasları  

 

 • İnnovasiya menecmenti (magistr pilləsi)
 • Əməliyyat menecmenti 
 • Milli qtisadiyyat 
 • Keyfiyyət menecmenti
 • Strateji idarəetmə 
 • Menecmentin tarixi və metodologiyası 
 • Təşkilati davranış
 • Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri 
 • Biznesin idarə edilməsinin tarixi və metodologiyası
 • Korporativ maliyyə menecmenti 
 • Firmanın idarə edilməsi
 • Xidmət (bank) menecmenti 
 • Planlaşdırma və idarəetmədə riyazi üsullar və modellər
 • Biznes staistikası
 • Menecmentin iqtisadiyyatı
 • Korporativ maliyyə 

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr və magistr təhsil pilləsində

Biznesin  idarə edilməsi. Biznes və onun mühüm istiqaməti olan sahibkarlıq fəaliyyətini, bazar iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafına, bazar iqtisadi münasibətlərinin dərinləşməsini, biznesin sosial-psixoloji aspektlərini, biznesin inkişaf strategiyası və taktikasını tədqiq edən bu ixtisas - proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar bizneslə bağlı təşkilatlarda, dövlət qurumlarında, firma və holdinqlərdə və s. fəaliyyət göstərə bilərlər.

 

Menecment. Biznes təşkilatlarının idarə edilməsinin elmi əsaslandırılmasında menecmentin fəaliyyət mexanizmini, təkamülünü, funksiyalarını, menecmentdə liderlik və idarəetmə üslublarını, menecerlərə xas olan xüsusiyyətləri və s. tədqiq edən bu ixtisas - proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar biznes təşkilatlarında, bank sistemində, birliklər və kompaniyalarda, birgə müəssisələrlə (korporativlərdə) və s. fəaliyyət göstərə bilərlər.