Menecment

Kafedra müdiri

(022)257 38 69

@uteca.edu.az

       Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Ağayeva Xalidə Mehdi qızı dos. [email protected]
 • Şükürov Rafayıl Şükür oğlu dos.  [email protected]
 • Qarayev Maarif  Şərif oğlu  dos.  [email protected]
 • Qasımova Yetər İsrail qızı b.m.  [email protected]
 • Məcidov Rizvan Hacı oğlu  b.m.  [email protected]        
 • Qurbanov Vəli Nəsir oğlu  b.m.  [email protected]       
 • Qocayeva Zeynab Bəhram qızı  b.m. z.qocayeva@uteca.edu.az
 • Cabbarov  Cümşüd İbrahim oğlu  b.m.  [email protected]      
 • Əfəndiyev Sadiq  Qəhrəman  oğlu  b.m.  [email protected]                
 • Əliyeva Şəhla Yasin  qızı  dissertant  b.m.  [email protected]
 • Qurbanov Ələddin İsmayıl oğlu dos.əvəzi
 • Abdiyeva Gülgün Zeynal qızı  b.m.  [email protected]  
 • Rzayeva Leyla Yusif qızı  müəllim  [email protected]  
 • Əliyev Zaur Cəmaləddin oğlu  müəllim  z.eliyev@uteca.edu.az  
 • Rüstəmov Tural Faiq oğlu  assistent  [email protected]
 • Qurbanov Ələddin İsmayıl oğlu dos.əvəzi
 • İsmayılov Fazil İsmayıl oğlu dos.
 • Cəfərova Raibə Məmmədbağır qızı dos.
 • Əhmədova İsa Əhməd oğlu baş müəllim
 • Əfəndiyev Fədail Ehtiram oğlu baş müəllim
 • Məmmədov Xudayar Bakir oğlu baş müəllim
 • Məsimov Mobil Ələkbər oğlu baş müəllim
 • Məmmədov Kərim Adil oğlu baş müəllim
 • Məmmədova Gözəl İsa qızı baş müəllim
 • Mürsəlova Nigar Vaqif qızı  baş müəllim
 • Sultanova Günel Gündüz qızı assistent
 • Bağırov Alik Xaliq oğlu assistent
 • Əmirahova Böyükxanım Əkbər qızı assistent
 • Əhmədov Əhməd Tufan oğlu assistent
 • Əhmədova Tamilla Süleyman qızı assistent
 • Əlixanova Anara Zahid qızı assistent
 • Cəfərov Müşviq assistent
 • Paşayev Vüqar assistent
 • Tağıyev Adil Arif oğlu assistent

   Elmi nəşrlərin sayı

 • 63 məqalə 

Tədris olunan fənlər

 • Ekonometrika (bakalavr pilləsi)
 • Maliyyə
 • Statistika
 • Biznesin əsasları
 • İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 • Bank işi
 • Menecment
 • Strateji menecment  
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi
 • Menecmentin əsasları
 • Korporativ idarəetmə
 • Sahibkarlıq fəaliyyəti 
 • Biznes planlaşdırma
 • Biznesin idarə edilməsi
 • Beynəlxalq biznes
 • Biznes əlaqələri 
 • Biznesin infrastrukturu 
 • Biznesin etikası və sosial məsuliyyət
 • Maliyyə
 • Biznes təhlükəsizliyi
 • Maliyyə menecmenti
 • İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment
 • Layihə menecmenti
 • Bazar iqtisadiyyatının əsasları  

 

 • İnnovasiya menecmenti (magistr pilləsi)
 • Əməliyyat menecmenti 
 • Milli qtisadiyyat 
 • Keyfiyyət menecmenti
 • Strateji idarəetmə 
 • Menecmentin tarixi və metodologiyası 
 • Təşkilati davranış
 • Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri 
 • Biznesin idarə edilməsinin tarixi və metodologiyası
 • Korporativ maliyyə menecmenti 
 • Firmanın idarə edilməsi
 • Xidmət (bank) menecmenti 
 • Planlaşdırma və idarəetmədə riyazi üsullar və modellər
 • Biznes staistikası
 • Menecmentin iqtisadiyyatı
 • Korporativ maliyyə 

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr və magistr təhsil pilləsində

Biznesin  idarÉ™ edilmÉ™si. Biznes vÉ™ onun mühüm istiqamÉ™ti olan sahibkarlıq fÉ™aliyyÉ™tini, bazar iqtisadiyyatının formalaÅŸması vÉ™ inkiÅŸafını, bazar iqtisadi münasibÉ™tlÉ™rinin dÉ™rinləşmÉ™sini, biznesin sosial-psixoloji aspektlÉ™rini, biznesin inkiÅŸaf strategiyası vÉ™ taktikasını tÉ™dqiq edÉ™n bu ixtisas - proqramı müvÉ™ffÉ™qiyyÉ™tlÉ™ bitirÉ™n mÉ™zunlar bizneslÉ™ baÄŸlı təşkilatlarda, dövlÉ™t qurumlarında, firma vÉ™ holdinqlÉ™rdÉ™ vÉ™ s. fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r.

 

Menecment. Biznes təşkilatlarının idarÉ™ edilmÉ™sinin elmi É™saslandırılmasında menecmentin fÉ™aliyyÉ™t mexanizmini, tÉ™kamülünü, funksiyalarını, menecmentdÉ™ liderlik vÉ™ idarÉ™etmÉ™ üslublarını, menecerlÉ™rÉ™ xas olan xüsusiyyÉ™tlÉ™ri vÉ™ s. tÉ™dqiq edÉ™n bu ixtisas - proqramı müvÉ™ffÉ™qiyyÉ™tlÉ™ bitirÉ™n mÉ™zunlar biznes təşkilatlarında, bank sistemindÉ™, birliklÉ™r vÉ™ kompaniyalarda, birgÉ™ müÉ™ssisÉ™lÉ™rlÉ™ (korporativlÉ™rdÉ™) vÉ™ s. fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r.