Mexanika və metallurgiya

Cəfərov Musa Hümbət oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 04 99

m.ceferov@uteca.edu.az

       Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Məlikov Əhməd Qulu oğlu t.e.d.  prof.əvəzi  e.melikov@uteca.edu.az
 • Vəliyev Nazim Talıb oğlu  t.f.d. dos.  veliyev @uteca.edu.az
 • Əsgərov Namiq Rza oğlu  t.f.d.  dos.  n.asgerov@uteca.edu.az
 • Abbasov Tahir Baba oğlu t.f.d.  dos.  t.abbasov @uteca.edu.az
 • Əmiraslanova Nigar İsmayıl qızı t.f.d.  dos.  n.emiraslanova@uteca.edu.az
 • Əsgərov Arif  Zülfüqar oğlu  t.f.d.  dos.  a.asgerov@uteca.edu.az
 • Axund-zadə Rəna Məmməd-Yusif  qızı t.f.d.  dos.  r.axundzade@uteca.edu.az
 • Qasımov Rövşən Fazil oğlu  t.f.d.  dos.  r.qasimov@uteca.edu.az
 • Verdiyev Bəhrəm Zülfü oğlu  t.f.d.  dos.  b.verdiyev@uteca.edu.az
 • Səfərov Cəmil İldır oğlu  t.f.d.  dos.  c.seferov@uteca.edu.az
 • Məmmədov Fazil Muxtar oğlu  t.f.d.  dos.əvəzi  f.mammedov@uteca.edu.az
 • Əli-zadə Akif Əsgər oğlu b.m.  a.elizade@uteca.edu.az
 • Vəliyev Natiq Qulam oğlu b.m  n.valiyev@uteca.edu.az  
 • Hümbətov Yusif Mustafa oğlu b.m.  y.humbetov@uteca.edu.az
 • Nuriyev Qabil Əmiraslan oğlu b.m.  q.nuriyev@uteca.edu.az   
 • Ramazanov Ədalət Məcid oğlu ass.  e.ramazanov@uteca.edu.az       

       Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 1 dərslik
 • 10 dərs vəsaiti (son üç ildə)
 • 20 metodiki göstəriş
 • 47 məqalə (12 beynəlxalq, 35 yerli)

       Tədris olunan fənlər

 • Metallurgiya (bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə)
 • Metallurji sobalar
 • Metalşünaslıq və termiki emal
 • Kristalloqrafıya və rentgenoqrafıya
 • Materialların texnologiyası
 • Metalların təkrar emalı
 • Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 • Materialşünaslıq
 • Kompozisiya materiallarının texnologiyası
 • Əlvan metalların metallurgiyasının avadanlıqları
 • Alüminium metallurgiyası I
 • Alüminium metallurgiyası II
 • Metalların qaynaq texnologiyası
 • Nəcib və nadir metalların metallurgiyası
 • Metalların korroziyası və mühafizəsi
 • Yeyinti istehsalının proses və aparatları
 • Konserv zavodların texnoloji avadanlıqları
 • Yeyinti istehsalı maşınlarının quraşdırılması, istismarı və təmiri
 • Qida məhsulları istehsalının avtomat və axın xətləri
 • Qida məhsulları texnologiyalarının proses və aparatları
 • Kimya sənayesinin proses və aparatları I və II
 • Sahə müəssisələrinin avadanlıqları
 • Mühəndis qrafıkası I, II
 • Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası
 • Tərsimi həndəsə və texniki rəsm
 • Tətbiqi mexanika I. II
 • Nəzəri mexanika
 • Texniki mexanika
 • Materiallar müqaviməti
 • İstilik texnikası
 • Metallurji istilik texnikası
 • Əməyin mühafızəsi 

 • Texnoloji maşın və avadanlıqları mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası (magistr təhsil səviyyəsi üzrə)
 • Yeyinti kütlələrinin mühəndis reologiyası
 • Texnoloji avadanlıqlarının avtomatik layihələndirmə sistemləri
 • Yeyinti müəssisələrinin layihələndirilməsi
 • Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyinin müasir problemləri
 • Elmi-tədqiqat işinin əsasları
 • Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsulları və vəsitələri
 • Yüksək mübadilə avadanlıqları

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

nəfər rektorun qəbulunda olmaq üçün gözləyir

0 nəfər qəbulda olub.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi. Bu ixtisas yeyinti maşın və avadanlıqlarının iş prinsiplərini, istismarı və təmir edilməsini, texnoloji maşın və avadanlıqlarının hissə və düyünlərinin layihələndirilməsi, təkmilləşdirilməsi və etibarlılığının yüksədilməsini, eyni zamanda konstruksiya edilməsini əhatə edir. İxtisasın məzunları qida məhsulları istehsalı müəssilərində, Qida təhlükəsizliyi agentliyində, qida məhsullarının ekspertizası sahələrində çalışa bilərlər. 

Metallurgiya mühəndisliyi. Bu ixtisas üzrə müasir metal istehsalı prosesləri, metal və ərintilərin alınması üsulları, əlvan metal və ərintilərin istehsalı xüsusiyyətləri, ovuntu metallurgiyası ilə materialların alınma texnologiyalarına dair biliklər əldə edilir. İxtisasın məzunları Azərbaycan Sənaye Korporasiyası ASC, “Det-Al Alüminium kompleksi”, Gəncə Gil-Torpaq istehsalat sahəsində və bir sıra mədənlərdə çalışa bilərlər.

Magistr  təhsil pilləsində 

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi. İxtisasın məzunları əsasən yeyinti sənayesi, iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları sahəsində daha peşəkar kadr kimi yetişdirilirlər.