Maşın mühəndisliyi və logistika

Qocayev Tofiq Bayram

Kafedra müdiri

(022)257 07 09

[email protected]

 Kafedranın professor-müəllim heyəti

 Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 51 məqalə
 • 3 dərs vəsaiti

 Tədris olunan fənlər

 • Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi (bakalavr pilləsi)
 • Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları 1
 • Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları 2
 • Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları 1
 • Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları  2
 • Emal üsulları və alətlər 1
 • Emal üsulları və alətlər 2
 • Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması
 • Maşınqayırma müəssələrinin nəqliyyat avadanlıqları
 • Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi
 • Metal kəsən dəzgahlar
 • Texnoloji proseslərin avtomatik layihələndirmə sistemləri
 • Tərtibatların layihələndirilməsi
 • Mexaniki sex sahələrinin layihələndirilməsi
 • Maşın hissələrinin etibarlılığı və bərpa texnologiyası
 • Təcrübələr
 • Yekun dövlət attestasiyası
 • Nəqliyyat vasitələrinin konustruksiyasının əsasları
 • Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası
 • Daşımaların təşkili və menecment
 • Nəqliyyatın yükləmə - boşaltma vasitələri
 • Nəqliyyat logistikası
 • Vahid nəqliyyat sistemləri
 • Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili
 • Nəqliyyatda servis işlərinin təşkili
 • Beynəlxalq multimodal daşımalar
 • Avtomobil yük daşımaları
 • Avtomobil sərnişin daşımalar
 • Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi
 • Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
 • Nəqliyyatın güc qurğuları
 • Nəqliyyatda kommersiya işi
 • Daşımaların sığortası
 • Yükşünaslıq
 • Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar
 • Avtomobil yolları
 • Təkərli maşınların istismar xüsusiyyətləri nəzəriyyəsi və hesabı
 • Təcrübələr
 • Yekun dövlət attestasiyası
 • Maşın mühəndisliyinin müasir problemləri (magistr pilləsi)
 • Maşınqayırma elminin tarixi və metodologiyası
 • Maşın mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Texnoloji proseslərin ölçü analizi
 • Texnoloji proseslərin dinamikası
 • Texnoloji proseslərin optimallaşdırılması
 • Mütərəqqi maşınqayırma texnologiyası
 • Texnoloji proseslərin modelləşdirilməsi
 • Maşınqayırmada kontakt sərtliyinin tədqiqi
 • Maşınqayırmada sahə texnologiyası
 • Robotlaşdırma prinsipləri və tətbiq sahələri
 • Texnoloji proseslərin sistem analizi
 • Elmi – tədqiqat təcrübəsi
 • Elmi –pedaqoji təcrübə
 • Dissertasiya işinin hazırlanması və yekun attestasiya
 • Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin müasir problemləri
 • Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqatişinin əsasları
 • Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Təkərli maşınların hərəkət nəzəriyyəsi
 • Nəqliyyat prosesləri və sistemlərinə nəzarət
 • Avtomobil nəqliyyatının xüsusiləşmiş hərəkət tərkibləri və yükləmə - boşaltma vasitələri
 • Avtomobil sərnişin daşımalarının təşkili və idarəedilməsi
 • Avtomobil yükdaşımalarının təşkili və idarəedilməsi
 • Nəqliyyat sistemlərinin kompleks istismarı
 • Nəqliyyatda daşımaların dinamikası və statikası
 • Avtomobil daşımalarında kommersiya fəaliyyəti
 • Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi
 • Elmi pedaqoji təcrübə
 • Elmi – tədqiqat təcrübəsi
 • Dissertasiya işinin hazırlanması və yekun attestasiya

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Maşın mühəndisliyiMaşın mühəndisliyi ixtisasını öyrənən tələbələr təhsil zamanı avadanlığın modelləşdirməsini, mexanizm və maşınların, hesablama maşınlarının nəzəriy­yəsini, nəzəri mexanika elmini, texniki sənədləşmənin yerinə yetirilməsini öyrənirlər. Bundan əlavə tələbələr maşınları təmir etmək, onların sıradan çıxmasının səbəbini araşdırmaq, maşın və mexanizmlərin konstruksiyasının davamlılığını yoxlamaq, istismara buraxılması və sınaqdan keçirilməsi üçün icazə sənədlərinin tərtib edilməsini və s. öyrənirlər. Bu ixtisası bitirən tələbələr nəqliyyat şirkətlərində, elmi-tədqiqat mərkəzlərində, inşaat şirkətlərində, sənaye müəssisələrində, hərbi sahədə, aviasiyada və digər sahələrdə çalışa bilər.

Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi.  Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr daşınmaları optimizə etməyi, nəqliyyat vasitələrinin hərəkət rejimi və şərtlərini öyrənir, nəqliyyat daşınmalarında marşrutlar üzrə ixtisaslaşırlar. Bu ixtisas üzrə təhsilini başa vuran tələbələr loqistika ilə məşğul olan şirkətlərdə, nəqliyyat müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, layihə təşkilatlarında çalışa bilər, yol hərəkəti təhlükəsizliyi mühəndisliyi, dispetçer, dövlət inspektoru, kafedrada müəllim və s. kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.

Magistr təhsil pilləsində 

Maşın mühəndisliyi. Maşın mühəndisliyi ixtisasını öyrənən tələbələr təhsil zamanı avadanlığın modelləşdirməsini, mexanizm və maşınların, hesablama maşınlarının nəzəriyyəsini, nəzəri mexanika elmini, texniki sənədləşmənin yerinə yetirilməsini öyrənir. Bundan əlavə tələbələr maşınları təmir etmək, maşınların sıradan çıxmasının səbəbini araşdırmaq, maşın və mexanizmlərin konstruksiyasının davamlılığını yoxlamaq, maşın və konstruksiyaların istismara buraxılması və sınaqdan keçirməsi üçün icazə sənədlərinin tərtib edilməsini və s. öyrənirlər. Bu ixtisası bitirən tələbələr nəqliyyat şirkətlərində, elmi-tədqiqat mərkəzlərində, inşaat şirkətlərində, sənaye müəssisələrində,hərbi sahədə, aviasiyada və digər sahələrdə çalışa bilər.

 

Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi. Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr daşınmaları optimizə etməyi, nəqliyyat vasitələrinin hərəkət rejimi və şərtlərini öyrənir, nəqliyyat daşınmalarında marşrutlar üzrə ixtisaslaşırlar. Bu ixtisasın məzunları loqistika ilə məşğul olan şirkətlərdə, nəqliyyat müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, layihə təşkilatlarında çalışa bilər, yol hərəkəti təhlükəsizliyi mühəndisi, dispetçer, inspektor, kafedrada müəllim və s. kimi fəaliyyət göstərə bilərlər.