Avtomatika və informasiya texnologiyaları kafedrası

Kafedra müdiri

022 257 63 02

        Kafedranın professor-müəllim heyəti

 

         Tədris olunan fənlər

 • Analoq və rəqəmli elektronika (bakalavr təhsil pilləsi üzrə)
 • Avtomatik idarəetmə sistemlərinin diaqnostikası və etibarlılığı
 • Avtomatik İE əsasları
 • Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları
 • Avtomatlaşdırmanın əsasları
 • Dövrələr nəzəriyyəsi
 • Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları
 • Elektrik ölçmələri
 • Elektronikanın əsasları
 • Əməliyyat sistemləri
 • Formal dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi
 • Gücel ektronikası və intiqalın idarəedilməsi
 • Hesablama təcrübələri
 • Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması
 • İdarəetmə sistemlərinin əməliyyat tədqiqi
 • İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları
 • İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri
 • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri
 • İnformasiya texnologiyaları və sistemlərində informasiya təminatı
 • İnformasiya texnologiyalarında modelləşdirmə
 • İnformasiya texnologiyalarının əsasları
 • İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri
 • İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları
 • İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları
 • Kommunikasiya və Bus-sistemlərinin əsasları
 • Kompüter qrafikası
 • Kompüter proqramlaşdırılmasının elementləri
 • Kompüter sxemotexnikası və mikroprossesor sistemləri
 • Kompüter sistemlərində əməliyyatların tədqiqi
 • Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi
 • Kompüter sistemlərində informasiya təminatı
 • Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi
 • Kompüter şəbəkələri və şinləri
 • Kompüter şəbəkələrinə giriş
 • Kompüter şəbəkələrinin proqram təminatı
 • Kompüter və hesablama sistemlərinin arxitekturası
 • Kompüterlərin arxitekturası
 • Kompüterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları
 • Lokal idarəetmə sistemləri
 • Maşın qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi
 • Mikroprosessor texnikası
 • Mikroprosessorlu idarəetmə
 • Mikroprosessorlu idarəetməsistemləri
 • Mikroprosessorlu sistemlər
 • Multimedya texnologiyaları
 • Nəqliyyatda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri
 • Obyektlərin modelləşdirilməsi
 • Obyekt-yönlü proqramlaşdırma
 • Ölçmə texnikasının əsasları
 • Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller
 • Proseslərin analizi və identifikasiyası
 • Rəqəmsal sistemlər
 • Sensor sistemlər
 • Sənaye avtomatlaşdırılması
 • Sənaye elektronikası
 • Sxemotexnikanın əsasları
 • Siqnalların analoq və rəqəmli emalı
 • Sistem mühəndisliyi
 • Sistem proqramlaşdırılması və əməliyyat sistemləri
 • Sistemli analiz və kompüterdə modelləşmə
 • Texnoloji proseslərin idarəedilməsi
 • Tənzimləmə texnikası
 • Verilənlər bazasının əsasları
 • Verilənlərin strukturu və alqoritmlər
 • Veb proqramlaşması və layihələndirilməsi
 • Proseslərin avtomatlaşdırılmasının müasir proplemləri (magistr pilləsi üzrə)
 • Proseslərin avtomatlaşdırılmasının tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması üzrə tədqiqat işininüsul və vasitələri
 • Optimal və adoptiv idarəetmə
 • Müasir idarəetmə üsulları
 • İnformasiya nəzəriyyəsi
 • İdarəetmə sistemində müasir element və qurğular
 • Diskret sistemlər nəzəriyyəsi
 • Sistemlər nəzəriyyəsi

 

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində 

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi mühəndislik və informasiyanın idarə olunmasını birləşməsindən ibarət olan elm sahəsidir. Bu elm sahəsi sənayenin, zavod və fabriklərdəki qurucuların, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması əhətə edir.

Mühəndislər avtomatlaşdırılmış cihazlara nəzarət, kompüter dəstəkli texnologiyalar sistemlərini idarə edərək müxtəlif istehsalat müəssisələrində çalışırlar.

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi.  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi sənaye maşınları və prosesləri ilə birlikdə dizayn, həyata keçirmək idarəetmə sistemlərinin nəzarətinə kömək edə bilər. Sənaye idarəetmə sistemlərinin nümunələrindən biri proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlərdir. Proqramlaşdırma məntiqi kontrollerlər sensorlardan daxil olan giriş və çıxış  axınlarının sinxronlaşdırılmasında istifadə olunan ixtisaslaşdırılması kompüterlərin köməyi ilə avtomatlaşdırma sistemləri idarə edirlər. 

İnformasiya texnologiyaları. İnformasiya texnologiyaları sənaye maşınları və prosesləri ilə birlikdə dizayn, həyata keçirmə və idarəetmə sistemlərinin nəzarətinə kömək edə bilər. Sənaye idarəetmə sistemlərinin nümunələrindən biri proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlərdir. Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər sensorlardan daxil olan giriş və çıxış axınlarının sinxronlaşdırılmasında istifadə olunan ixtisaslaşmalar kompüterlərin köməyi ilə avtomatlaşdırma sistemləri idarə edirlər. 

Magistr təhsil pilləsində 

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi. Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi mühəndislik və informasiyanın idarə olunmasını birləşməsindən ibarət olan elm sahəsidir. Bu elm sahəsi sənayenin, zavod və fabriklərdəki qurucuların, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması əhətə edir. Mühəndislər avtomatlaşdırılmış cihazlara nəzarət, kompüter dəstəkli texnologiyalar sistemlərini idarə edərək müxtəlif istehsalat müəssisələrində çalışırlar.

Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə.