Turizm Sənayesinin Təşkili və Ekologiya

Hümbətov Yusif  Əbülfət oğlu

Kafedra müdiri

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Hümbətov Yusif  Əbülfət oğlu i.ü.f.d,dosent [email protected]
 • Xusayinova İradə Yunis qızı  b.m. [email protected] uteca.edu.az
 • Davudov Namiq Kamal oğlu dos.
 • Kəsəmənli Elmira Yusub qızı dos. [email protected] 
 • Qəhrəmanova Yeganə Müzəffər qızı y.qаhrа[email protected] uteca.edu.az
 • Həsənova Rahilə Yunis qızı b.m. r.hаsа[email protected] uteca.edu.az
 • Musayev Fizuli Məmmədəli oğlu  b.m.  [email protected] uteca.edu.az
 • Xəlilova Lamiyə Şahəli qızı  ass.  [email protected] uteca.edu.az
 • Zeynalov Camal Səməndər oğlu i.ü.f.d,dosent
 • Qapaqov Vüqar Faiq oğlu  dos.əv. [email protected]
 • İsgəndərov Fərman Alısgəndər oğlu i.ü.f.d,dosent
 • Əliyev Nazim Fərman oğlu t.ü.f.d, dosent
 • Məmmədli Zeynəb Tahir qızı b.m [email protected]
 • Həsənova Aygun Aydın qızı assistent
 • Novruzova Gülşən Qurban qızı assistent
 • Həsənova Səbinə Namik qızı assistent
 • Qurbanova Aytac Ramazan qızı assistent
 • Həsənova Adilə Şəmsur qızı assistent
 • Əsədova Gülnarə Asib qızı assistent [email protected]
 • Həsənova Türanə Həsən qızı assistent
 • Xəlilova Ramidə Fərrux qızı assistent
 • Məmmədova Yeganə Abuzır qızı assistent
 • Yusifova Minarə Cəbrayıl qızı
 • Əliyeva İmmi Mahir qızı assistent

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 180 Məqalə (yerli)
 • 40 məqalə (beynəlxalq)
 • 10 dərs vəsaiti
 • 2 monoqrafiya (son 5 ildə)
 • 6 metodiki göstəriş

Tədris olunan fənlər

 • Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları (bakalavr pilləsi)
 • Turizmdə nəqliyyat xidməti
 • Turizmin əsasları
 • Turizm coğrafiyası
 • Azərbaycan coğrafiyası
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Mülki müdafiə
 • Destinasiyaların idarə edilməsi 
 • Beynəlxalq turizm cografiyası 
 • Servis fəaliyyəti 
 • Turizm marşurutları və ekskursiya işinin təşkili 
 • Peşə etikası və etiketi 
 • Ətraf mühitin iqtisadiyyatı 
 • Gigiyenanın  əsasları 
 •  Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
 • Qeyri- neft sənayesinin iqtisadiyyatı
 • Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti
 • Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası
 • Turizmin iqtisadiyyatı
 • Turizmdə marketinq və markerinq araşdırmaları
 • Bronlaşdırma sistemləri
 • Otel menecmenti
 • Otellerdə konqres və sərgilərin təşkili
 • Maliyyə və invesissytalar
 • Şərabın iqtisadiyyatı
 • Turizmə giriş
 • Turizm hüququ
 • Turizm təşkilatları və işgüzar turizm
 • Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Turizm nəqliyyat xidməti
 • Səyahət agentlikləri və turoperatorluq
 • Gigiyenanın əsasları
 • Turizmdə informasiya texnologiyaları
 • İnsan resurslarının idarə olunması 

 • Müəssisə iqtisadiyyatının idarə edilməsi (magistr pilləsi)
 • Xidmət (maliyyə və bank) sahələri işinin təşkili 
 • Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyi 
 • Tədqiqat metodları 
 • Sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri 
 • Xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivləri
 • Azərbaycan makro iqtisadiyyatının idarə edilməsi
 • Müasir innovasiya siyasəti
 • Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin  regional problemləri
 • Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri
 • Qeyri-neft sənayesinin inkişaf problemləri
 • Qeyri-neft sənayesinin inkişaf problemləri
 • Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin  regional problemləri

 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində

Bakalavr təhsil pilləsində tələbələr5 ixtisas üzrə təhsil alırlar:
T
urizm və otelçilik  üzrə mütəxəssis. Proqramı müvÉ™ffÉ™qiyyÉ™tlÉ™ bitirÉ™n mÉ™zunlar turizm müÉ™ssisÉ™lÉ™rindÉ™, turagentliklÉ™rdÉ™, otellÉ™rdÉ™, milli parklarda, qoruqlarda vÉ™ s. sahÉ™lÉ™rdÉ™ fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r.
Turizm bələdçiliyi. Bu ixtisas üzrÉ™ tÉ™hsil alan tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r yerli vÉ™ xarici turizm təşkilatlarında, sÉ™yahÉ™t agentliklÉ™rindÉ™ vÉ™ bir sıra uyÄŸun tÉ™yinatlı dövlÉ™t qurumlarında çalışa bilÉ™rlÉ™r.
Turizm işinin təşkili. Bu ixtisasın mÉ™zunları ölkÉ™mizdÉ™ vÉ™ xaricdÉ™ fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™n mehmanxanalarda, turizm ÅŸirkÉ™tlÉ™rindÉ™ vÉ™ beynÉ™lxalq turizm təşkilatlarında vÉ™ bir sıra uyÄŸun dövlÉ™t qurumlarında fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r.
Ekologiya.
Proqramı baÅŸa vuran mÉ™zunlar Ekologiya vÉ™ TÉ™bii SÉ™rvÉ™tlÉ™r NazirliyindÉ™, elÉ™cÉ™ dÉ™ bir sıra ÅŸirkÉ™tlÉ™rdÉ™ çalışa bilÉ™rlÉ™r.
Ekologiya mühəndisliyi.

Magistr təhsil pilləsində

Magistr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r 3 ixtisas üzrÉ™ tÉ™hsil alırlar:

Ä°stehsalat vÉ™ xidmÉ™t sahÉ™lÉ™rinin iqtisadiyyatı vÉ™ idarÉ™ edilmÉ™si. 
Ətraf mühitin mühÉ™ndis mühafizÉ™si.
Biznesinin təşkili vÉ™ idarÉ™ edilmÉ™si(turizm vÉ™ otelçiliyin idarÉ™ edilmÉ™si).