Maşın mühəndisliyi və logistika

Əliyev Şakir Hüseynqulu

kafedra müdiri

022 257 07 09

[email protected]

Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Əliyev Şakir Hüseynqulu oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]
 • Məlikov Əhməd Qulu oğlu prov.əv., t.e.d. prov.əv.,
 • Hacıyev Tofiq Məmməd oğlu dos.
 • Quliyev Şahin Məmməd oğlu dos.
 • Vəliyev Fərhad Adil oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]
 • Orucov Fəxrəddin Orucqulu oğlu  t.f.d. dos.  [email protected]
 • Əliyev Surxay Hüseynqulu oğlu  t.f.d.  dos.  [email protected]
 • Məmmədova Qalibə Rza qızı  t.f.d.  dos.əvəzi  [email protected]
 • Əsgərov Namiq Rıza oğlu dos.
 • Verdiyev Bəhrəm Zülfi oğlu dos.
 • Şükürov Rizvan Eyvaz oğlu dos.əv.,t.f.d
 • Hüseyinzadə Həcər Siyavuş qızı dos.əv.,t.f.d
 • Rzayeva Rəsmiyə Aslan qızı baş müəllim t.f.d
 • Əsgərova Afət Abbas qızı ass.t.f.d
 • Orucov Arif Əli oğlu  b.m.  [email protected]
 • Nəsibov Leysan Bəhlul oğlu  b.m.  [email protected]
 • Qədimov İlham Oqtay oğlu   b.m.
 • Həsənova Könül Rasim qızı  ass.  doktorant   [email protected]
 • Babayeva Elmira Natiq qızı b.m.
 • Hümbətov Yusif Mustafa oğlu b.m
 • Əlizadə Akif Əskər oğlu b.m
 • V. Natiq Qulam oğlu b.m
 • Məmmədova Xəyalə Mürsəl qızı assistent
 • Quliyev Sədir Saday oğlu  ass  doktorant  [email protected]
 • Rəhimova Fəridə Ceyhun qızı assistent
 • Qəzənfərli Nicat Elxan oğlu  ass.  doktorant  [email protected] 
 • Cəfərova Aygün Vahid qızı assistent
 • Arif Şamil oğlu assistent
 • Məmmədyarov Turxan Azad oğlu assistent

Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

51 məqalə
3 dərs vəsaiti


 Tədris olunan fənlər

 • Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi (bakalavr pilləsi)
 • Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları 1
 • Maşın istehsalı texnologiyasının əsasları 2
 • Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları 1
 • Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları  2
 • Emal üsulları və alətlər 1
 • Emal üsulları və alətlər 2
 • Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması
 • Maşınqayırma müəssələrinin nəqliyyat avadanlıqları
 • Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi
 • Metal kəsən dəzgahlar
 • Texnoloji proseslərin avtomatik layihələndirmə sistemləri
 • Tərtibatların layihələndirilməsi
 • Mexaniki sex sahələrinin layihələndirilməsi
 • Maşın hissələrinin etibarlılığı və bərpa texnologiyası
 • Təcrübələr
 • Yekun dövlət attestasiyası
 • Nəqliyyat vasitələrinin konustruksiyasının əsasları
 • Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası
 • Daşımaların təşkili və menecment
 • Nəqliyyatın yükləmə - boşaltma vasitələri
 • Nəqliyyat logistikası
 • Vahid nəqliyyat sistemləri
 • Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili
 • Nəqliyyatda servis işlərinin təşkili
 • Beynəlxalq multimodal daşımalar
 • Avtomobil yük daşımaları
 • Avtomobil sərnişin daşımalar
 • Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi
 • Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
 • Nəqliyyatın güc qurğuları
 • Nəqliyyatda kommersiya işi
 • Daşımaların sığortası
 • Yükşünaslıq
 • Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar
 • Avtomobil yolları
 • Təkərli maşınların istismar xüsusiyyətləri nəzəriyyəsi və hesabı
 • Təcrübələr
 • Yekun dövlət attestasiyası

 • Maşın mühəndisliyinin müasir problemləri (magistr pilləsi)
 • Maşınqayırma elminin tarixi və metodologiyası
 • Maşın mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Texnoloji proseslərin ölçü analizi
 • Texnoloji proseslərin dinamikası
 • Texnoloji proseslərin optimallaşdırılması
 • Mütərəqqi maşınqayırma texnologiyası
 • Texnoloji proseslərin modelləşdirilməsi
 • Maşınqayırmada kontakt sərtliyinin tədqiqi
 • Maşınqayırmada sahə texnologiyası
 • Robotlaşdırma prinsipləri və tətbiq sahələri
 • Texnoloji proseslərin sistem analizi
 • Elmi – tədqiqat təcrübəsi
 • Elmi –pedaqoji təcrübə
 • Dissertasiya işinin hazırlanması və yekun attestasiya
 • Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin müasir problemləri
 • Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili elminin tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqatişinin əsasları
 • Nəqliyyatda daşımalar və idarəetmənin təşkili üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Təkərli maşınların hərəkət nəzəriyyəsi
 • Nəqliyyat prosesləri və sistemlərinə nəzarət
 • Avtomobil nəqliyyatının xüsusiləşmiş hərəkət tərkibləri və yükləmə - boşaltma vasitələri
 • Avtomobil sərnişin daşımalarının təşkili və idarəedilməsi
 • Avtomobil yükdaşımalarının təşkili və idarəedilməsi
 • Nəqliyyat sistemlərinin kompleks istismarı
 • Nəqliyyatda daşımaların dinamikası və statikası
 • Avtomobil daşımalarında kommersiya fəaliyyəti
 • Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi
 • Elmi pedaqoji təcrübə
 • Elmi – tədqiqat təcrübəsi
 • Dissertasiya işinin hazırlanması və yekun attestasiya

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ 

Maşın mühÉ™ndisliyi. Maşın mühÉ™ndisliyi ixtisasını öyrÉ™nÉ™n tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r tÉ™hsil zamanı avadanlığın modelləşdirmÉ™sini, mexanizm vÉ™ maşınların, hesablama maşınlarının nÉ™zÉ™riy­yÉ™sini, nÉ™zÉ™ri mexanika elmini, texniki sÉ™nÉ™dləşmÉ™nin yerinÉ™ yetirilmÉ™sini öyrÉ™nirlÉ™r. Bundan É™lavÉ™ tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r maşınları tÉ™mir etmÉ™k, onların sıradan çıxmasının sÉ™bÉ™bini araÅŸdırmaq, maşın vÉ™ mexanizmlÉ™rin konstruksiyasının davamlılığını yoxlamaq, istismara buraxılması vÉ™ sınaqdan keçirilmÉ™si üçün icazÉ™ sÉ™nÉ™dlÉ™rinin tÉ™rtib edilmÉ™sini vÉ™ s. öyrÉ™nirlÉ™r. Bu ixtisası bitirÉ™n tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r nÉ™qliyyat ÅŸirkÉ™tlÉ™rindÉ™, elmi-tÉ™dqiqat mÉ™rkÉ™zlÉ™rindÉ™, inÅŸaat ÅŸirkÉ™tlÉ™rindÉ™, sÉ™naye müÉ™ssisÉ™lÉ™rindÉ™, hÉ™rbi sahÉ™dÉ™, aviasiyada vÉ™ digÉ™r sahÉ™lÉ™rdÉ™ çalışa bilÉ™r.

NÉ™qliyyatda daşınmaların vÉ™ idarÉ™etmÉ™nin təşkili mühÉ™ndisliyi.  NÉ™qliyyatda daşınmaların vÉ™ idarÉ™etmÉ™nin təşkili mühÉ™ndisliyi ixtisası üzrÉ™ tÉ™hsil alan tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r daşınmaları optimizÉ™ etmÉ™yi, nÉ™qliyyat vasitÉ™lÉ™rinin hÉ™rÉ™kÉ™t rejimi vÉ™ ÅŸÉ™rtlÉ™rini öyrÉ™nir, nÉ™qliyyat daşınmalarında marÅŸrutlar üzrÉ™ ixtisaslaşırlar. Bu ixtisas üzrÉ™ tÉ™hsilini baÅŸa vuran tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r loqistika ilÉ™ məşğul olan ÅŸirkÉ™tlÉ™rdÉ™, nÉ™qliyyat müÉ™ssisÉ™lÉ™rindÉ™, elmi-tÉ™dqiqat institutlarında, layihÉ™ təşkilatlarında çalışa bilÉ™r, yol hÉ™rÉ™kÉ™ti tÉ™hlükÉ™sizliyi mühÉ™ndisliyi, dispetçer, dövlÉ™t inspektoru, kafedrada müÉ™llim vÉ™ s. kimi fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r.

Magistr tÉ™hsil pillÉ™sindÉ™ 

Maşın mühÉ™ndisliyi. Maşın mühÉ™ndisliyi ixtisasını öyrÉ™nÉ™n tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r tÉ™hsil zamanı avadanlığın modelləşdirmÉ™sini, mexanizm vÉ™ maşınların, hesablama maşınlarının nÉ™zÉ™riyyÉ™sini, nÉ™zÉ™ri mexanika elmini, texniki sÉ™nÉ™dləşmÉ™nin yerinÉ™ yetirilmÉ™sini öyrÉ™nir. Bundan É™lavÉ™ tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r maşınları tÉ™mir etmÉ™k, maşınların sıradan çıxmasının sÉ™bÉ™bini araÅŸdırmaq, maşın vÉ™ mexanizmlÉ™rin konstruksiyasının davamlılığını yoxlamaq, maşın vÉ™ konstruksiyaların istismara buraxılması vÉ™ sınaqdan keçirmÉ™si üçün icazÉ™ sÉ™nÉ™dlÉ™rinin tÉ™rtib edilmÉ™sini vÉ™ s. öyrÉ™nirlÉ™r. Bu ixtisası bitirÉ™n tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r nÉ™qliyyat ÅŸirkÉ™tlÉ™rindÉ™, elmi-tÉ™dqiqat mÉ™rkÉ™zlÉ™rindÉ™, inÅŸaat ÅŸirkÉ™tlÉ™rindÉ™, sÉ™naye müÉ™ssisÉ™lÉ™rindÉ™,hÉ™rbi sahÉ™dÉ™, aviasiyada vÉ™ digÉ™r sahÉ™lÉ™rdÉ™ çalışa bilÉ™r.

NÉ™qliyyatda daşınmaların vÉ™ idarÉ™etmÉ™nin təşkili mühÉ™ndisliyi. NÉ™qliyyatda daşınmaların vÉ™ idarÉ™etmÉ™nin təşkili mühÉ™ndisliyi ixtisası üzrÉ™ tÉ™hsil alan tÉ™lÉ™bÉ™lÉ™r daşınmaları optimizÉ™ etmÉ™yi, nÉ™qliyyat vasitÉ™lÉ™rinin hÉ™rÉ™kÉ™t rejimi vÉ™ ÅŸÉ™rtlÉ™rini öyrÉ™nir, nÉ™qliyyat daşınmalarında marÅŸrutlar üzrÉ™ ixtisaslaşırlar. Bu ixtisasın mÉ™zunları loqistika ilÉ™ məşğul olan ÅŸirkÉ™tlÉ™rdÉ™, nÉ™qliyyat müÉ™ssisÉ™lÉ™rindÉ™, elmi-tÉ™dqiqat institutlarında, layihÉ™ təşkilatlarında çalışa bilÉ™r, yol hÉ™rÉ™kÉ™ti tÉ™hlükÉ™sizliyi mühÉ™ndisi, dispetçer, inspektor, kafedrada müÉ™llim vÉ™ s. kimi fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™ bilÉ™rlÉ™r.