Elmi Şura

Elmi Şura haqda

(022) 257 00 46

elmi_katib@uteca.edu.az

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Elmi Şurası universitetdə tədrisin, elmi- tədqiqat işlərinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin, Universitetin beynəlxalq əlaqələrinin və nüfuzunun artırılmasına, respublika əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsinə və universitetin bu məsələlərin həllində fəal mövqeyinin təmin edilməsinə yönəldilib. Elmi Şuranın sədri, UTECA-nın rektoru, professor A.Ş.Süleymanov universitetin ənənələrinə sadiq qalaraq bir çox mühüm problemlərin elmi şuraya çıxarılmasını, obyektiv müzakirə olunmasını və həll edilməsini təmin edir. 


Universitet Elmi şurasının vəzifələri

- ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsini qəbul edir, onda əlavələr və dəyişikliklər aparır, tələbələrin, müəllimlərin, əməkdaşların, doktorant və dinləyicilərin daxili intizam qaydalarını təsdiq edir

- ali təhsil müəssisəsinin inkişaf proqramını təsdiq edir

- hər il rektorun hesabatını dinləyir

- mütəxəssislərin, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması, onların ixtisaslarının artırılması, onların yenidən hazırlanması məsələlərinə baxır, bütün təlim-tərbiyə və elmi-tədqiqat işləri ilə bağlı məsələləri həll edir

- fakültələrin, kafedraların və digər struktur bölmələrinin yaradılması, ləğvi, yenidən təşkili barəsində məsələləri həll edir

- vaxtaşırı fakültələrin tədris, elmi-tədqiqat və tərbiyə işləri haqqında hesabatlarını dinləyir


Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

nəfər rektorun qəbulunda olmaq üçün gözləyir

0 nəfər qəbulda olub.

ELANLAR

Elmi şuranın tərkibi

Sədr: t.e.d., professor Süleymanov Akif Şamil oğlu - rektor

sədr müavini: i.f.d. İsmayılov Vüqar Ağamusa oğlu - dosent, tədris işləri üzrə prorektor

elmi katib:  t.f.d. Əhmədova Mətanət İsrayıl qızı - tərbiyə işləri üzrə prorektor


Üzvlər:

Tağıyev Adil Arif oğlu - inzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektor 

Axundov Piri Fərhad oğlu - Tədris şöbəsinin müdiri 

Əliyev Zaur Cəmaləddin оğlu - İnsan kapitalının idarəetmə mərkəzinin direktoru 

Kərimov Nazim Əzim oğlu - rektor məsləhətçisi 

Məmmədov Xudayar Bakir oğlu - Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri 

Əliyev Şakir Hüseynqulu oğlu - Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, dosent, t.f.d.  

Əfəndiyev Sadiq Qəhrəman oğlu - Doktorantura və magistratura şöbəsinin müdiri 

Hacıyev Rövşən Mustafa oğlu - Avtomatika və idarəetmə kafedrasının müdiri, dosent, t.f.d.  

Vəliyev Nazim Talıb oğlu - Yüngül sənaye mühəndisliyi və Logistika fakültəsinin dekanı, dosent, t.f.d.  

Qocayev Tofiq Bayram oğlu - Maşın mühəndisliyi və logistika kafedrasının müdiri, t.e.d., prof. 

Hüseynzadə Həcər Siyavuş qızı - dosent, t.f.d. 

Nəbiyev Əhəd Əli oğlu - Qida mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının müdiri, b.e.d., prof. 

Cavadov Məzahir Məcid oğlu - Qida mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının dosenti t.f.d. 

Yusubalıyev Yusub Köçəri oğlu - Ali riyaziyyat və fizika kafedrasının müdiri, dosent, f/r.f.d.  

Yusifov Fuad Yusif oğlu - İctimai elmlər və multikulturalizm kafedrasının müdiri, dosent, f.f.d.  

Məmmədov Elşad  Ərşad oğlu - Ekolologiya mühəndisliyi və turizm kafedrasının müdiri, k.e.d., prof. 

Məmmədov Fizuli Əziz oğlu - İnzibati idarəetmə kafedrasının müdiri, i.e.d., prof.   

Verdiyev Sakit Qambay oğlu - İnformatika və telekommunikasiya kafedrasının müdiri, t.e.d., prof.

Qarayev Maarif Şərif oğlu - dosent, i.f.d.  

Hacıyeva Nüşabə Aslan qızı - İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı, dosent, i.f.d.  

İsgəndərov Fərman Alisgəndər oğlu - dosent, i.f.d. 

Əlbəndov Ələmdar Aslan oğlu - Kimya mühəndisliyi kafedrasının müdiri, k.f.d., fəxri professor 

Əliyev Bayram  Zeynal oğlu - Ali riyaziyyat vəfizika kafedrasının professoru, f/r.e.d.   

Budaqov Hüseyn Tağı oğlu - dosent, f.f.d.  

Hüseyn Azər Sədrəddin oğlu, Avtomatika, telekommunikasiya və informatika fakültəsinin dekanı, dosent, t.f.d.  

Tağıyev Mərdan Məhərrəm oğlu - Qida mühəndisliyi fakültəsinin dekanı, dosent t.f.d.  

Zeynalova Ruxsarə Nazim qızı - Tələbə Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədri