Menecment

Ağayeva Xalidə Mehdi qızı

Kafedra müdiri

(022)257 38 69

x.aqayeva@uteca.edu.az

       Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Şükürov Rafayıl Şükür o., dos. r.shukurov@uteca.edu.az
 • Qarayev Maarif  Şərif o., dos.  m.qarayev@uteca.edu.az
 • Qasımova Yetər İsrail q., b.m. y.qasimova@uteca.edu.az
 • Məcidov Rizvan Hacı o., b.m.  r.mecidov@uteca.edu.az        
 • Qurbanov Vəli Nəsir o.,b.m.  v.qurbanov@uteca.edu.az       
 • Qocayeva Zeynab Bəhram q., b.m. z.qocayeva@uteca.edu.az
 • Cabbarov  Cümşüd İbrahim o., mb.m.  .cabbarov@uteca.edu.az      
 • Əfəndiyev Sadiq  Qəhrəman o.,b.m.  s.efendiyev@uteca.edu.az                
 • Əliyeva Şəhla Yasin  q., dissertant, b.m. sh.aliyeva@uteca.edu.az
 • Vətənxah Orxan Mirzəağa o., b.m. o.vetenxah@uteca.edu.az        
 • Abdiyeva Gülgün Zeynal q., b.m.  g.abdiyeva@uteca.edu.az  
 • Bayramova Günel Gündüz q., müəllim  g.bayramova@uteca.edu.az         
 • Rzayeva Leyla Yusif q., müəllim  i.rzayeva@uteca.edu.az  
 • Rüstəmov Tural Faiq o., müəllim t.rustamov@uteca.edu.az    
 • Əliyev Zaur Cəmaləddin o., müəllim z.eliyev@uteca.edu.az  
 • Ağayev Nicat Qabil o., müəllim n.aqayev@uteca.edu.az
 • Bağırov Zaur Saleh o., müəllim z.bagirov@uteca.edu.az

       Elmi nəşrlərin sayı

 • 63 məqalə 

       Tədris olunan fənlər

 • Ekonometrika (bakalavr pilləsi)
 • Maliyyə
 • Statistika
 • Biznesin əsasları
 • İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 • Bank işi
 • Menecment
 • Strateji menecment  
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi
 • Menecmentin əsasları
 • Korporativ idarəetmə
 • Sahibkarlıq fəaliyyəti 
 • Biznes planlaşdırma
 • Biznesin idarə edilməsi
 • Beynəlxalq biznes
 • Biznes əlaqələri 
 • Biznesin infrastrukturu 
 • Biznesin etikası və sosial məsuliyyət
 • Maliyyə
 • Biznes təhlükəsizliyi
 • Maliyyə menecmenti
 • İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment
 • Layihə menecmenti
 • Bazar iqtisadiyyatının əsasları  

 • İnnovasiya menecmenti (magistr pilləsi)
 • Əməliyyat menecmenti 
 • Milli qtisadiyyat 
 • Keyfiyyət menecmenti
 • Strateji idarəetmə 
 • Menecmentin tarixi və metodologiyası 
 • Təşkilati davranış
 • Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri 
 • Biznesin idarə edilməsinin tarixi və metodologiyası
 • Korporativ maliyyə menecmenti 
 • Firmanın idarə edilməsi
 • Xidmət (bank) menecmenti 
 • Planlaşdırma və idarəetmədə riyazi üsullar və modellər
 • Biznes staistikası
 • Menecmentin iqtisadiyyatı
 • Korporativ maliyyə 

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

nəfər rektorun qəbulunda olmaq üçün gözləyir

0 nəfər qəbulda olub.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr və magistr təhsil pilləsində

Biznesin  idarə edilməsi. Biznes və onun mühüm istiqaməti olan sahibkarlıq fəaliyyətini, bazar iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafını, bazar iqtisadi münasibətlərinin dərinləşməsini, biznesin sosial-psixoloji aspektlərini, biznesin inkişaf strategiyası və taktikasını tədqiq edən bu ixtisas - proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar bizneslə bağlı təşkilatlarda, dövlət qurumlarında, firma və holdinqlərdə və s. fəaliyyət göstərə bilərlər.


Menecment. Biznes təşkilatlarının idarə edilməsinin elmi əsaslandırılmasında menecmentin fəaliyyət mexanizmini, təkamülünü, funksiyalarını, menecmentdə liderlik və idarəetmə üslublarını, menecerlərə xas olan xüsusiyyətləri və s. tədqiq edən bu ixtisas - proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar biznes təşkilatlarında, bank sistemində, birliklər və kompaniyalarda, birgə müəssisələrlə (korporativlərdə) və s. fəaliyyət göstərə bilərlər.