Mexanika və metallurgiya

Cəfərov Musa Hümbət oğlu

Kafedra müdiri

(022)257 04 99

m.ceferov@uteca.edu.az

       Kafedranın professor-müəllim heyəti

 • Məlikov Əhməd Qulu o., t.e.d., prof. əvəzi e.melikov@uteca.edu.az
 • Vəliyev Nazim Talıb o., t.f.d.,dos. veliyev @uteca.edu.az
 • Əsgərov Namiq Rza o., t.f.d.,dos.n.asgerov@uteca.edu.az
 • Abbasov Tahir Baba o., t.f.d.,dos. t.abbasov @uteca.edu.az
 • Əmiraslanova Nigar İsmayıl q., t.f.d., dos. n.emiraslanova@uteca.edu.az
 • Əsgərov Arif  Zülfüqar o., t.f.d.,dos.a.asgerov@uteca.edu.az
 • Axund-zadə Rəna Məmməd-Yusif  q., t.f.d., dos. r.axundzade@uteca.edu.az
 • Qasımov Rövşən Fazil o., t.f.d., dos.r.qasimov@uteca.edu.az
 • Verdiyev Bəhrəm Zülfü o., t.f.d.,dos. b.verdiyev@uteca.edu.az
 • Səfərov Cəmil İldır o.,t.f.d., dos. c.seferov@uteca.edu.az
 • Məmmədov Fazil Muxtar o., t.f.d., dosent əvəzi f.mammedov@uteca.edu.az
 • Əli-zadə Akif Əsgər o., b.müəllim a.elizade@uteca.edu.az
 • Vəliyev Natiq Qulam o., b.müəllim  n.valiyev@uteca.edu.az  
 • Hümbətov Yusif Mustafa o., b.müəllim  y.humbetov@uteca.edu.az
 • Nuriyev Qabil Əmiraslan o.,b.müəllim  q.nuriyev@uteca.edu.az   
 • Ramazanov Ədalət Məcid o., assistent  e.ramazanov@uteca.edu.az       

       Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 1 dərslik
 • 10 dərs vəsaiti (son üç ildə)
 • 20 metodiki göstəriş
 • 47 məqalə (12 beynəlxalq, 35 yerli)

       Tədris olunan fənlər

 • Metallurgiya (bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə)
 • Metallurji sobalar
 • Metalşünaslıq və termiki emal
 • Kristalloqrafıya və rentgenoqrafıya
 • Materialların texnologiyası
 • Metalların təkrar emalı
 • Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 • Materialşünaslıq
 • Kompozisiya materiallarının texnologiyası
 • Əlvan metalların metallurgiyasının avadanlıqları
 • Alüminium metallurgiyası I
 • Alüminium metallurgiyası II
 • Metalların qaynaq texnologiyası
 • Nəcib və nadir metalların metallurgiyası
 • Metalların korroziyası və mühafizəsi
 • Yeyinti istehsalının proses və aparatları
 • Konserv zavodların texnoloji avadanlıqları
 • Yeyinti istehsalı maşınlarının quraşdırılması, istismarı və təmiri
 • Qida məhsulları istehsalının avtomat və axın xətləri
 • Qida məhsulları texnologiyalarının proses və aparatları
 • Kimya sənayesinin proses və aparatları I və II
 • Sahə müəssisələrinin avadanlıqları
 • Mühəndis qrafıkası I, II
 • Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası
 • Tərsimi həndəsə və texniki rəsm
 • Tətbiqi mexanika I. II
 • Nəzəri mexanika
 • Texniki mexanika
 • Materiallar müqaviməti
 • İstilik texnikası
 • Metallurji istilik texnikası
 • Əməyin mühafızəsi 

 • Texnoloji maşın və avadanlıqları mühəndisliyi elminin tarixi və metodologiyası (magistr təhsil səviyyəsi üzrə)
 • Yeyinti kütlələrinin mühəndis reologiyası
 • Texnoloji avadanlıqlarının avtomatik layihələndirmə sistemləri
 • Yeyinti müəssisələrinin layihələndirilməsi
 • Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyinin müasir problemləri
 • Elmi-tədqiqat işinin əsasları
 • Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi üzrə tədqiqat işinin üsulları və vəsitələri
 • Yüksək mübadilə avadanlıqları

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

nəfər rektorun qəbulunda olmaq üçün gözləyir

0 nəfər qəbulda olub.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi. Bu ixtisas yeyinti maşın və avadanlıqlarının iş prinsiplərini, istismarını və təmir edilməsini, texnoloji maşın və avadanlıqlarının hissə və düyünlərinin layihələndirilməsini, təkmilləşdirilməsini və etibarlılığının yüksədilməsini və konstruksiya edilməsini əhatə edir

İşləyə biləcəyi sahələr: Qida məhsulları istehsal müəssilərində, “Qida təhlükəsizliyi agentliyində”, qida məhsullarının ekspertizası müəssisələrində. 

Metallurgiya mühəndisliyi. Bu ixtisas üzrə müasir metal istehsalı prosesləri,metal və ərintilərin alınması üsulları, əlvan metal və ərintilərin istehsalı xüsusiyyətləri, ovuntu metallurgiyası ilə materialların alınma texnologiyalarına dair biliklər əldə edilir

İşləyə biləcəyi sahələr: “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində, o cümlədən “Det-Al Alüminium kompleksi”, Gəncə Gil-Torpaq istehsalat sahəsi


Magistr  təhsil pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi.

İxtisaslaşmanın adı: Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları.