Yüngül sənaye mühəndisliyi və Dizayn

Mirzəyev Tofiq Hacı oğlu

Kafedra müdiri

022xxxxxxx

t.mirzeyev@uteca.edu.az

       Kafedranın professor-müəllim heyəti

 

 

       Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • Elmi jurnallarda dərc olunmuş  məqalələr –25 
 • Dərslik – 2 
 • Dərs vəsaiti– 7 
 • Fənn proqramı – 28 
 • Metodik vəsait – 14
 • İxtiraya patent –1 
 • Monoqrafiya – 1 

 

       Tədris olunan fənlər

 • Material, texnika və texnologiyası (bakalavr pilləsi)
 • İstehlak mallarının gigiyenası
 • İstehsalın texnoloji əsasları 1,2
 • Xalq istehlakı mallarının materialşünaslığı
 • İncəsənət və dizayn tarixi 1,2,3
 • Layihə qrafikası vərəngli kompozisiya 1,2
 • Maketləşdirmə
 • Konstruktivləşdirmənin əsasları 1,2
 • Erqonomika
 • Dizaynın əsasları 1,2
 • İnformatika və kompüter qrafikası 1,2
 • Rəsm 1,2,3,4
 • Rəngkarlıq 1,2,3
 • Portfolio (layihə prezentasiyasına hazırlıq)
 • Geyimin gigienası
 • İstehlak mallarının gigienası
 • Gigienanın əsasları
 • Sənətşünaslıq
 • Kostyumun kompozisiyası
 • Reklamın dizaynı
 • Parçaların bədii tərtibatı
 • Fərdi hazırlanan məmulatların bədii tərtibatı
 • Bədii qrafika
 • Geyim dizaynında konstruksiyalaşdırma
 • Tekstil və yüngül sənaye məmulatlarının aksessuarlarının kompozisiyası
 • Kütləvi istehsal olunan geyim məmulatlarının bədii layihələndirilməsi
 • Geyimlərin bədii modelləşdirilməsi
 • Materialşünaslıq
 • Toxuculuq materiallarının texnologiyası
 • Texnoloji proseslərin idarə edilməsi
 • Sahə müəssisələrinin layihələndirilməsi
 • Xammal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət
 • Geyimlərin konstruksiya edilməsi
 • Toxuculuğun texnologiyası 1,2
 • Tikiş məmulatlarının texnologiyası 1,2
 • Trikotajın texnologiyası1,2
 • Göndən olan məmulatların texnologiyası
 • İstehlak mallarının gigiyenası
 • Göndən olan məmulatların konstruksiya edilməsi 1,2
 • Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 • Tikiş məmulatlarına qoyulan təlabatlar
 • Tətbiqi antrapologiyanın əsasları
 • Göndən olan məmulatların kompozisiyası
 • Geyim və göndən olan məmulatların gigienası
 • Parçaların quruluşu və layihələndirilməsi
 • Toxuculuq materiallarına qoyulan təlabatlar
 • Toxuculuq materiallarının kimyəvi texnologiyası
 • Parça və hazır malların bədii layihələndirilməsi
 • Verilmiş formada trikotaj hörülməsi və maşınların iş prosesləri
 • ALS- elementləri ilə geyimlərin konstruksiya edilməsi
 • Gigienanın əsasları (geyimlərin gigienası)
 • Materialların əmtəəşünaslığı
 • İstehlak mallarının estetikası
 • Plastik kütlə vəkimyəvi rəngsaz mallarının ekspertizası
 • Yüngül sənayedə istehsalın texnoloji əsasları
 • Gigienanın əsasları (xalq istehlakı mallarının gigienası)
 • Tekstil və yüngül sənaye məmulatlarının texnologiyası
 • İstehsalın texnoloji əsasları yüngül sənaye üzrə﴿
 • Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin  üsul və vasitələri
 • Tikili malların  keyfiyyət ekspertizası
 • Tekstil məmulatlarının keyfiyyət ekspertizası
 • Plastik materiallardan olan əmtəəlik malların keyfiyyət ekspertizası
 • Dizayn sənətinin müasir prolemləri
 • Dizaynın  fəaliyyət  sahələri
 • Dizayn  yaradıcılıq  prinsipləri
 • Dizayn  nəzəriyyəsi
 • Tekstil məmulatları səthində bədii tərtibat  və  işləmələr
 • Yüngül sənayedə mühəndis və dizayn layinələndirmə prinsipləri
 • Məmulatların  layihələndirilməsində dizayn  metodikaları
 • Azərbaycanda dekorativ tətbiqi sənət
 • Dünya incəsənətində bədii stilistik istiqamətlər
 • Müasir dövrün bədii-estetik cərəyanları
 • İstehlak  mallarının ekspertizası və marketinqi elminin müasir problemləri
 • İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi elminin tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Qeyri ərzaq mallarının ekspertizası üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Qeyri ərzaq mallarının keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbatları
 • İxrac və idxal olunan qeyri ərzaq mallarının keyfiyyətinin ekspert sorğu üsulu ilə qiymətləndirilməsi
 • Xalq istehlakı mallarının konfeksionlaşdırılması prinsipləri
 • Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları
 • Qeyri ərzaq mallarının keyfiyyət ekspertizası müasir üsulları
 • Qeyri ərzaq mallarının saxlanılması və daşınması şərtləri
 • Xalq istehlakı malları istehsalının texnoloji əsasları
 • Qeyri ərzaq mallarının çeşidlənməsi və markalanması
 • Qeyri ərzaq malları ticarətinin təşkili və reklaması
 • Tikiş məmulatlarının texnologiyasının müasir geyimləri
 • Tikiş məmulatlarının texnologiyası elminin tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işinin əsasları
 • Tikiş məmulatlarının texnologiyası üzrə tədqiqat işinin üsul və vasitələri
 • Tikiş məmulatlarının keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbatları
 • Tikiş məmulatlarının isti-nəm emalının nəzəri əsasları
 • ALS-elementləri ilə tikiş müəssisələrinin layihələndirilməsi
 • Tikiş məmulatlarının mühəndis layihələndirilməsi prinsipləri
 • Tikiş məmulatları istehsalatının texnoloji əsasları
 • ALS elementləri ilə geyimlərin konstruksiya edilməsi
 • Geyim üçün materiallar

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

nəfər rektorun qəbulunda olmaq üçün gözləyir

0 nəfər qəbulda olub.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Kafedrada bakalavr  təhsil  pilləsində “050643 –Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi” ixtisasi üzrə kadr hazırlığı aparılır

Bu ixtisasda Toxuculuq və Yüngül sənayenin əsas məhsullarının konstruksiya edilməsi, hazırlanma texnologiyası, maşın və avadanlıqları  üzrə müxtəxəsis hazırlığı Azərbaycan Texnologiya İnstitunun (indiki universitetin) yarandığı ilk gündən aparılmışdır. Bu ixtisasın “Pambığın ilkin emalı və əyricilik texnologiyası”,   “Toxuculuğun texnologiyası”, “Tikiş məmulatlarının texnologiyası”, “Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi”, “Trikotajın texnologiyası”, “Yüngül sənaye istehsalatının maşın və avadanlıqları” ixtisaslaşmalarında hazırlanmış mütəxəssis kadrlar uzun illərdir ki, Respublikamızın müxtəlif müəssisələrində aparıcı mühəndislər kimi fəaliyyət göstərirlər.

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisləri, modalar evlərində konstruktor-modelyer, xalçaçılıq istehsalı müəssisələrində (emalatxanalarında), pambığın, baramaçılığın və yunun ilkin emal zavodlarında və digər xalq istehlakı malları istehsal edən sahələrində işləyə bilərlər. Bundan başqa bələdiyyə, fərdi vəxüsusi müəssisələrdə sahibkarlıq-biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Ali təhsilli mütəxəssis mühəndislər həmçinin dövlət məmurları kimi dövlət qulluğu fəaliyyəti də göstərə bilərlər.

 

Kafedrada bakalavr  təhsil  pilləsində “050321 –Dizayn” ixtisasi üzrə kadr hazırlığı aparılır

Bu istiqamət üzrə bakalavr fəaliyyətinin obyekti, dizayn istiqamətinin sahələri (tekstil məmulatlarınin dizaynı, kostyumun dizaynı, interyer və avadanlıqların dizaynı, sənaye məhsulları və qablaşdırma dizaynı, reklam dizaynı və digərləri) ola bilər.

Dizaynerlər, modalar evlərində modelyer rəssam, xalçaçılıq istehsalı müəssisələrində (emalatxanalarında) tərtibçi- modelyer, reklam fəaliyyətində, interyer dizayneri  və digər xalq istehlakı malları istehsal edən sahələrində işləyə bilərlər. Bundan başqa bələdiyyə, fərdi və xüsusi müəssisələrdə sahibkarlıq-biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Ali təhsilli mütəxəssis mühəndislər həmçinin dövlət məmurları kimi dövlət qulluğu fəaliyyəti də göstərəbilərlər.

 

Kafedrada magistr  təhsil  pilləsində “060643 – çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi” ixtisasının ixtisaslaşmalarında “060321 – dizayn”və “060644– istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizasının” qeyri-ərzaq malları ixtisaslaşmaları üzrə kadr hazırlığı aparılır

Bu ixtisaslaşmalarda təhsil alaraq məzun olanlar tam yetkin mütəxəsislər kimi həm müvafiq ixtisaslaşmalar üzrə rəhbər kadrlar kimi iş karyeralar qurmaq, dövlət və bələdiyyə məmurları kimi fəaliyyət də göstərə bilərlər. Yaradıcılıqla bağlı özəl dövlət və bələdiyyə müəsisələrinə rəhbərlik edə bilərlər. Keyfiyyət eksperti, gömrük ekspertizası, əmtəəşünas kimi də iş karyeraları qura bilərlər. Elmi-tədqiqat, laborator-yoxlama və digər sahələrdə çalışa bilərlər. Orta-ixtisas və ali təhsil müəssisələrində müəllim kimi işləyə bilərlər. Təhsillərini doktorantura pilləsində davam etdirərək alimlik dərəcələri ala bilərlər. Həmçinin digər fəaliyyət növləri ilə də məşğul ola bilərlər.

 

Kafedrada bakalavr  təhsil  pilləsində “050643 –Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi” ixtisasi üzrə kadr hazırlığı aparılır

Bu ixtisasda Toxuculuq və Yüngül sənayenin əsas məhsullarının konstruksiya edilməsi, hazırlanma texnologiyası, maşın və avadanlıqları  üzrə müxtəxəssis hazırlığı Azərbaycan Texnologiya İnstitunun (indiki universitetin) yarandığı ilk gündən aparılmışdır. Bu ixtisasın “Pambığın ilkin emalı və əyricilik texnologiyası”,   “Toxuculuğun texnologiyası”, “Tikiş məmulatlarının texnologiyası”, “Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi”, “Trikotajın texnologiyası”, “Yüngül sənaye istehsalatının maşın və avadanlıqları” ixtisaslaşmalarında hazırlanmış mütəxəssis kadrlar uzun illərdir ki, Respublikamızın müxtəlif müəssisələrində aparıcı mühəndislər kimi fəaliyyət göstərirlər.

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisləri, modalar evlərində konstruktor-modelyer, xalçaçılıq istehsalı müəssisələrində (emalatxanalarında), pambığın, baramaçılığın və yunun ilkin emal zavodlarında və digər xalq istehlakı malları istehsal edən sahələrində işləyə bilərlər. Bundan başqa bələdiyyə, fərdi və xüsusi müəssisələrdə sahibkarlıq-biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Ali təhsilli mütəxəssis mühəndislər həmçinin dövlət məmurları kimi dövlət qulluğu fəaliyyəti də göstərə bilərlər.

 

Kafedrada bakalavr  təhsil  pilləsində “050321 –Dizayn” ixtisasi üzrə kadr hazırlığı aparılır

Bu istiqamət üzrə bakalavr fəaliyyətinin obyekti, dizayn istiqamətininsahələri (tekstil məmulatlarınin dizaynı, kostyumun dizaynı, interyer və avadanlıqların dizaynı, sənaye məhsulları və qablaşdırma dizaynı, reklam dizaynı və digərləri) ola bilər.

Dizaynerlər, modalar evlərində modelyer rəssam, xalçaçılıq istehsalı müəssisələrində (emalatxanalarında) tərtibçi- modelyer, reklam fəaliyyətində, interyer dizayneri  və digər xalq istehlakı malları istehsal edən sahələrində işləyə bilərlər. Bundan başqa bələdiyyə, fərdi və xüsusi müəssisələrdə sahibkarlıq-biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Ali təhsilli mütəxəssis mühəndislər həmçinin dövlət məmurları kimi dövlət qulluğu fəaliyyəti də göstərə bilərlər.

  

Kafedrada magistr təhsil  pilləsində “060643 – çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi” ixtisasının ixtisaslaşmalarında “060321 – dizayn” və “060644–istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizasının” qeyri-ərzaq malları ixtisaslaşmaları üzrə kadr hazırlığı aparılır

Bu ixtisaslaşmalarda təhsil alaraq məzun olanlar tam yetkin mütəxəsislər kimi həm müvafiq ixtisaslaşmalar üzrə rəhbər kadrlar kimi iş karyeralar qurmaq, dövlət və bələdiyyə məmurları kimi fəaliyyət də göstərə bilərlər. Yaradıcılıqla bağlı özəl dövlət və bələdiyyə müəssisələrinə rəhbərlik edə bilərlər. Keyfiyyət eksperti, gömrük ekspertizası, əmtəəşünas kimi də iş karyeraları qura bilərlər. Elmi-tədqiqat, laborator-yoxlama və digər sahələrdə çalışa bilərlər. Orta-ixtisas və ali təhsil müəssisələrində müəllim kimi işləyə bilərlər. Təhsillərini doktorantura pilləsində davam etdirərək alimlik dərəcələri ala bilərlər. Həmçinin digər fəaliyyət növləri ilə də məşğul ola bilərlər.