Doktorantura

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya təhkim olunan doktorantların ixtisasları

 • Maşınlar, avadanlıqlar, proseslər – 3313.02
 • Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi – 3308.01
 • Qida məhsullarının texnologiyası – 3309.01
 • Toxuculuq və yüngül sənaye materiallarının və məhsullarının texnologiyası – 3326.01
 • Müəssisələrin təşkili və idarə olunması –5311.01
 • Sahə iqtisadiyyatı – 5312.01
 • Metrologiya və metroloji təminat – 3336.01
 • Kompyuter qurğuları və texnologiyası – 3304.01

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya təhkim olunan dissertantların ixtisasları

 • Toxuculuq və yüngül sənaye materialları­nın və məhsullarının texnologiyası – 3326.01
 • İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri–3337.01  
 • Müəssisələrin təşkili və idarə olunması –5311.01
 • Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi–3308.01
 • Sahə iqtisadiyyatı –5312.01
 • Ümumi iqtisadiyyat – 5308.01

Elmlər doktoru proqramı üzrə təhkim olunan dissertantların ixtisasları

 • Qida məhsullarının texnologiyası – 3309.01