Elmi tədqiqatlar

 

Hazırda UTECA-da aparılan elmi tədqiqatlarınsiyahısı aşağıdakı kimidir

  • Logistik sistem üzrə yüklərin nəql edilməsində nəqliyyat vasitələrinin səmərəli seçilməsinin tədqiqi (Şəmkir Aqropark Logistika Mərkəzi ilə birgə)
  • Anbarlarda yerinə  yetrilən  logistik əməliyyatların və anbarların effektiv fəaliyyət göstərməsi problemlərinin müəyyənləşdirilməsinin tədqiqi (Şəmkir Aqropark Logistika Mərkəzi ilə birgə)
  • Kostyumun hissələrinin keyfiyyət xassələrinin yüksəldilməsi üçün resurs qoruyucu texnologiyaların işlənməsi (Bakı tikiş evi, Gəncə Tekstil ASC ilə birgə)
  • Alunit filizindən gil-torpaq istehsalı texnologiyasının mövcud problemlərinin təhlili (Azəralüminium MMC ilə birgə)
  • Qaynaq qat sobalarında  alınan alunit tozunun səmərəli istifadə edilməsi vasitələrinin təhlili (Azəralüminium MMC ilə birgə)
  • Xidmət sahələrində keyfiyyətin idarə olunma sistemlərinin yaradılması metodikasının işlənməsi (Ozon Tibb mərkəzi ilə birgə)