1239a və 1238a qruplarına aid test sualları. LvNTM