2328a1,2 qruplarına aid test sualları.

“Turizm və otelçilik” 

ixtisasından 2328a1,2 qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Marketinqin əsasları    | YÜKLƏ!

Fənn: Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası    | YÜKLƏ!

Fənn: Menecmentin əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn:  Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları     | YÜKLƏ!

Fənn: Turizmdə İnformasiya Texnologiyaları 2     | YÜKLƏ!

Fənn: Turizmin iqtisadiyyatı     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________