2118a qrupuna aid test sualları.

“Qida məhsullarının mühəndisliyi” 

ixtisasından 2118a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: ARK və hüququn əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn: Iqtisadiyyat     | YÜKLƏ!

Fənn: Mikrobiologiya,sanitariyası və gigiyena     | YÜKLƏ!

Fənn:  QMT proses və aparatları     | YÜKLƏ!

Fənn: Tətbiqi mexanika     | YÜKLƏ!

Fənn: Xammal və qida məhsullarnın təhlükəsizliyi     | YÜKLƏ! 

Fənn: Ərzaq mall. əmtəəşünaslığı və ekspertizası     | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________