2138a qrupuna aid test sualları.

“Şərabçılıq” 

ixtisasından 2138a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Mülki müdafiə     | YÜKLƏ!

Fənn: Tətbiqi mexanika     | YÜKLƏ!

Fənn: İşgüzar yazışmalar     | YÜKLƏ!

Fənn:  Şərab məhsullarının biokimyası     | YÜKLƏ!

Fənn: Şərabçılığın iqtisadiyyatı     | YÜKLƏ!

Fənn: Şərabın mikrobiologiyası     | YÜKLƏ! 

Fənn: Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________