4227a1,2 qruplarına aid test sualları.

“Kompüter mühəndisliyi” 

ixtisasından 4227a1,2 qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi     | YÜKLƏ!

Fənn: Kompüter sistemlərində informasiya təminatı     | YÜKLƏ!

Fənn: Kompüter sxemotexnikası və mikroprosessor sistemləri     | YÜKLƏ!

Fənn:  Verilənlərin və biliklərin çıxarılması     | YÜKLƏ!

Fənn: İntellektual sistemlər     | YÜKLƏ!

Fənn: Əməliyyatların tədqiqi     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________