4317a1,2 qruplarına aid test sualları.

“Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” 

ixtisasından 4317a1,2 qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Antiböhranlı idarəetmə     | YÜKLƏ!

Fənn: Bank işi     | YÜKLƏ!

Fənn: Bələdiyyə idarəçiliyi     | YÜKLƏ!

Fənn:  Mühasibat uçotu     | YÜKLƏ!

Fənn: Vergilər və vergitutma     | YÜKLƏ!

Fənn: İqtisadiyyatın tənzimlənməsi     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________