4218a qrupuna aid test sualları.

“Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi” 

ixtisasından 4218a qrupuna aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları-2     | YÜKLƏ!

Fənn: Elektrik rabitə nəzəriyyəsi     | YÜKLƏ!

Fənn: Elektronikanın əsasları     | YÜKLƏ!

Fənn:  Optik rabitə     | YÜKLƏ!

Fənn: Təsvirlərin qəbulu, emalı və ötürülməsi nəzəriyyəsi     | YÜKLƏ!

Fənn: İngilis dili - 2     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________