4329a1,2 qruplarına aid test sualları.

“Kommersiya” 

ixtisasından 4329a1,2 qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Fənn: ARK və Hüququn əsasları.     | YÜKLƏ!

Fənn: Azərbaycan tarixi     | YÜKLƏ!

Fənn: Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika     | YÜKLƏ!

Fənn: Fəlsəfə     | YÜKLƏ!

Fənn:  Mikroiqtisadiyyat     | YÜKLƏ!

Fənn: Rus dili - 2     | YÜKLƏ!

Fənn: İngilis dili - 2     | YÜKLƏ! 

___________________________________________________________________________________________________________________________