1138 A (2418a) və 1137 A (2417 a) qruplarına aid test sualları. Kim.M

“Kimya mühəndisliyi”

ixtisasından 1138 A (2418a) və 1137 A (2417 a) qruplarına aid test sualları.

___________________________________________________________________________________________________________________________

1138 A (2418a) qrupuna aid test sualları     | YÜKLƏ!

1137 A (2417 a) qrupuna aid test sualları   | YÜKLƏ!

___________________________________________________________________________________________________________________________