UTECA-da İdman klubunun direktoru vəzifəsini tutmaq üçün vakansiya

  AzərbaycanTexnologiya Universiteti İdman klubunun direktoru vəzifəsini tutmaq üçün

MÜSABİQƏ ELANEDİR

STRUKTURBÖLMƏNİN ADI

İdmanklubu

VƏZİFƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

·        İdman fəaliyyətlərinin təşkilinə nəzarəti həyata keçirir və bu xidmətlərdəntələbələrin və heyyətin istifadəsini də təmin edir;

·        Müxtəlif idman federasiyalarının və birliklərinin yarışlarında,iclaslarında, müxtəlif tədbirlərində iştirak edir;

·        Universitetlərarası müxtəlif yarışlarda və tədbirlədə Universitetkomandasının iştirakını təmin edir;

·        Müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əməkdaşlıq edir, idman xidmətlərindənistifadə etmələri üçün fəaliyyətlərin icrasını təmin və rəhbərlik edir;

·        İdman salonunun proqramını tərtib edir, şəxslər və müəssisələr tərəfindənkeçirilən idman fəaliyyətlərinə rəhbərlik və nəzarət edir;

·        İdman salonun və qurğularının təmirini və fəliyyəti təmin edir;

·        Tələbələrin idman fəaliyyətlərini icra etmək üçün yerləri, idmansalonunu təşkil edir;

·        Tələbə birliklərinin idman fəaliyyətlərini kordinasiya edir;

·        Bölmədə idman fəaliyyətlərinin effektiv, səmərəli, qənaətcil şəkildəicrasını təmin edir;

·        Müvafiq qurumlardan, müəssisələrdən, şəxslərdən gələn tələbləri,ehtiyacları müəyyənləşdirib adekvat addım atır və rəhbərliyə məlumat verir;

·        Bölməəməkdaşlarının inkişafını təmin etmək üçün müxtəlif təlimlərdə, kurslarda və.siştirakı təmin edir

TƏHSİL

Müvafiqsahə üzrə ali təhsil

TƏCRÜBƏ

Müvafiqsahə üzrə ən azı 3 il

BİLİK

·        İşlədiyisahənin iş xüsusiyyətlərini və prinsiplərini;

·        Profilinəuyğun bilik və bacarıqları;

·        Sahəsinəaid normativ hüquqi aktları;  

FƏRDİ KEYFİYYƏT VƏ BACARIQLAR

·        Ofisproqramlarında işləmək bacarığı;

·        Xaricidil biliyi olmağı üstünlükdür;

·        İdmandərəcəsinin olması;

 

Göstəriləntələblərə cavab verən namizədlər öz CV-lərini mövzu yerinə “İdman klubunundirektoru” yazmaqla  [email protected] elektron ünvanına göndərə bilərlər. Müraciət üçünson tarix 10 oktyabr 2019-cu ildir.

273 прочитано